Flevolandse landbouw op de schop, Brussel stemt voor 'Van boer tot bord'-strategie

FLEVOLAND • Wo 20 oktober 2021 | 10:18 • Woensdag 20 oktober 2021 | 10:18

Als het aan het Europees Parlement ligt, gaat het landbouwbeleid in Flevoland op de schop. Het Europees Parlement heeft voor vergaande maatregelen gestemd om de landbouw in Europa te 'vergroenen'. Het doel is om gezonder voedsel voor burgers en eerlijkere inkomsten voor boeren te realiseren. Verder moet de voedselindustrie minder impact hebben op het milieu.

Het Europees Parlement wil dat de komende jaren voor elkaar krijgen met de ‘Van boer tot bord’-strategie. Dat betekent dat voedsel in de Europese Unie duurzaam wordt geproduceerd. In het plan ‘Van boer tot bord’ staat dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de helft moet afnemen. Het aantal biologische landbouwbedrijven moet toenemen tot 25 procent van het totaal aantal agrarische bedrijven.

Voor Flevoland betekent dit dat een groot deel van de agrarische bedrijven moet omschakelen naar een biologisch bedrijf. Nu heeft zo'n 18 procent van de boeren in Flevoland een biologisch bedrijf. Flevoland is daarmee koploper. In 2020 werd 3,8 procent van de landbouwgrond in Nederland gebruikt door bio-boeren. Naast landbouw wordt er ook gekeken naar biodiversiteit en maatregelen voor natuurbehoud en natuurherstel.

Daarnaast is ook aan de Europese Commissie gevraagd bepaalde zaken in het plan te verscherpen en uit te zoeken. Zo moeten er concrete wetsvoorstellen komen over onder meer pesticiden en trainingen over het gebruik daarvan. Ook moet de Commissie een effectenbeoordeling uitvoeren naar de landbouwdoelstellingen in de ‘Van boer tot bord’-strategie

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren is blij met het plan. "Het huidige EU-beleid effent de weg voor de invoer van niet-duurzame producten. We stellen concrete maatregelen voor om ons voedselsysteem weer binnen de grenzen van de planeet te brengen, door lokale voedselproductie te stimuleren en af te stappen van intensieve veehouderij en gewasmonocultuur met een intensief gebruik van pesticiden." Anja Hazekamp is ook rapporteur en volgt de ontwikkelingen van dit dossier voor de andere Europarlementariërs.

Wisselende reacties
Niet alle Europarlementariërs zijn te spreken over de mogelijke ommezwaai in het landbouwbeleid. Bert-Jan Ruissen (SGP) vindt dat het parlement te grote risico's neemt met de voedselproductie. "Onhaalbare en onbetaalbare doelen opleggen aan de landbouw is een recept voor misoogsten, kaalslag van het platteland en groeiende afhankelijkheid van voedselimport uit landen met lage normen." Eerder liet Ruissen al weten dat volgens hem het plan niet haalbaar is.

Ook Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) ziet het plan niet zitten. Ze vreest ook dat veel voedsel nu van buiten de EU geïmporteerd moet worden en dat het voedsel voor de consument duurder gaat worden. "Bij goed rentmeesterschap over onze planeet hoort ook voedselzekerheid voor toekomstige generaties en de allerarmsten."

De 27 landbouwministers van alle lidstaten zijn nu ook aan zet. In de Raad van de Europese Unie bepalen zij uiteindelijk hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt uitgevoerd. Eerder liet de raad al weten voorstander te zijn van de doelstellingen van de ‘Van boer tot bord’-strategie.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel