Politiek stelt voorwaarden aan uitbreiding stortplaats

LELYSTAD • Do 28 oktober 2021 | 6:07 • Donderdag 28 oktober 2021 | 6:07

De uitbreidingsplannen van de stortplaats van Afvalzorg bij Lelystad kunnen alleen doorgaan als er een oplossing wordt gevonden voor de nabijgelegen boeren. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de overlast voor bewoners van de wijk de Landerijen.

Die boodschap uitten verschillende politici woensdagmiddag tijdens een werkbezoek aan Afvalzorg. Bij dat bezoek werden gemeenteraadsleden van Lelystad en Statenleden van de provincie op de hoogte gebracht van de toekomstplannen van Afvalzorg. Het werkbezoek was belangrijk omdat de politiek moet beslissen of de geplande uitbreiding door mag gaan of niet.

Twee keer zoveel afval
Afvalzorg wil op de locatie aan de Zeeasterweg twee keer zoveel afval gaan storten. Het gaat om industrieel afval zoals verontreinigde grond die overblijft na bodemsaneringen, slakken uit verbrandingsinstallaties en asbest. Door de uitbreiding zullen er in het landschap heuvels ontstaan van 20 tot 35 meter hoog. Op dit moment zijn de stortheuvels niet hoger dan 15 meter.

Kritische vragen
Tijdens het werkbezoek stelden raadsleden en Statenleden kritische vragen aan de directie van het afvalbedrijf. Vooral de gevolgen van de uitbreiding voor de omgeving bleek een punt van zorg bij de politici. Gevreesd wordt bijvoorbeeld voor extra stankoverlast en verontreiniging van water in de buurt. Grote vraag is ook of de twee boerderijen die vlakbij de stortplaats zitten, daar kunnen blijven. 'Als daar geen goede oplossing voor wordt gevonden, kan de uitbreiding niet doorgaan', zo werd door enkelen gesuggereerd.

Al jaren overleg
Maar volgens Afvalzorg wordt er bij de uitbreiding juist volop rekening met de omgeving gehouden. Omwonenden worden bij het proces betrokken, en met de twee boeren uit de buurt wordt al jaren overleg gevoerd. Agrariër Johan Bierma bevestigt dat er al lange tijd met hen wordt gepraat. Maar volgens hem is daar nog steeds geen oplossing of duidelijkheid uit voortgekomen, terwijl dat voor de twee bedrijven wel belangrijk is.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel