Klokkenluider varend ontgassen doet oproep aan politiek en pers

FLEVOLAND • Zo 21 november 2021 | 19:01 • Zondag 21 november 2021 | 19:01

Klokkenluider Ton Quist doet een dringende oproep om in actie te komen tegen het varend ontgassen. Hij doet dat in een uitgebreide open brief aan volksvertegenwoordigers, pers en andere betrokkenen. Bij dat ontgassen, dat veelvuldig op het Marker- en IJsselmeer plaatsvindt, worden grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen in de lucht geblazen. Quist is schipper op een binnenvaarttanker en ontgast zelf ook.

"Het is geheel aan u, of u de handelswijze van onze overheid in het kader van uw persoonlijk geweten wel of niet kunt verantwoorden en hieraan al dan niet wenst mee te werken. U kunt nu echter nooit meer beweren dat U van niets wist," schrijft Quist in de brief.

In het uitgebreide betoog somt Quist 12 onwaarheden op die volgens hem door de vorige en huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat in het dossier zijn verkondigd. Volgens de klokkenluider verschuilt het ministerie zich op oneigenlijke gronden achter allerlei regels en verdragen. Hij schrijft de brief na publicaties van onder andere Omroep Flevoland en De Hofbar. Quist stelt dat op basis van bestaande wetgeving het varend ontgassen direct verboden kan worden en dat het ook mogelijk is te handhaven.


'Ministerie ondermijnt doelbewust beleid provincie'
De klokkenluider laakt niet alleen de opstelling van het ministerie, hij stelt ook een aantal prangende vragen. Op de kaart van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) zijn groene routes te zien waar schepen kunnen ontgassen. Volgens Quist zijn dat routes in gebieden waar de provincie een ontgassingsverbod heeft ingesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondermijnt doelbewust het beleid van de provincie, aldus Quist. "Leidt deze kaart er niet toe dat provincies en gemeenten niet meer aan hun grondwettelijke taak (artikel 21 en 22.1) kunnen voldoen? Getuigt het van enig moraal bij de IL&T een provincie met een ontgassingsverbod als ontgassingslocatie aan te wijzen in de wetenschap dat de betreffende provincie niet over de middelen beschikt om op haar eigen ontgassingsverbod te kunnen handhaven? Mogen de burger en het milieu hiervan de dupe worden?"

Quist doet ook een indringend verzoek aan journalisten, die de bewakers zijn van de rechtsstaat. Hij stelt dat de rechterlijke macht het zelf vaak laat afweten, doelend op de toeslagenaffaire waar duizenden mensen het slachtoffer van zijn geworden: "Ik vraag met klem aan alle journalisten (...) om de zeer ongewenste situatie van de ontgassingen en inherent hieraan de mogelijk zeer ernstige consequenties voor mens, flora en fauna ten dienste van de burgers aan de kaak te stellen daar de landelijke overheid en enkele lagere overheden c.q. instanties weinig tot geen blijk geven de status quo daadwerkelijk serieus te willen veranderen en het parlement vrijwel machteloos lijkt”.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel