Gemeenten willen huizenmarkt beter beschermen tegen opkopers

FLEVOLAND • Ma 22 november 2021 | 17:42 • Maandag 22 november 2021 | 17:42

Vier van de zes gemeenten in Flevoland zijn bezig met de invoering of een aanpassing van het anti-speculatiebeding. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Flevoland. Een anti-speculatiebeding betekent dat kopers van een nieuwbouwhuis of een sociale koopwoning het huis zelf moeten bewonen en de woning pas na een bepaalde termijn mogen verkopen. Dat moet speculanten en beleggers weghouden.

Almere en Dronten willen hun bestaande anti-speculatiebeding aanpassen, Lelystad en Urk zijn bezig met de invoering van de zelfbewoningsplicht en het 'vervreemdingsverbod' om het huis niet gelijk door te verkopen. Gemeenten kunnen het anti-speculatiebeding inzetten bij een krappe woningmarkt. Dat kan bij nieuwbouwwoningen, omdat de gemeente de grond verkoopt. Woningcorporaties kunnen bij de verkoop van sociale koopwoningen dergelijke voorwaarden opnemen in de koopakte.

Het anti-speculatiebeding kan vanaf 1 januari 2022 ook worden toegepast voor bestaande woningen. Dan gaat de Wet Opkoopbescherming voor een periode van drie jaar in. Gemeenten kunnen besluiten om op wijk- en buurtniveau bestaande koopwoningen voor lage en middeninkomens te beschermen tegen opkopers. Dat moet zorgen voor een zelfbewoningsplicht van 4 jaar. Als de gemeenten van de wet gebruik willen maken, moeten ze hun beweegredenen wel goed kunnen onderbouwen.

Almere, Dronten en Lelystad onderzoeken of een anti-speculatiebeding voor bestaande bouw nodig is.

Almere
Het anti-speculatiebeding in Almere geldt voor particuliere nieuwbouwkavels. Kopers moeten hun huis minimaal 2 jaar bewonen. Zij mogen de woning in die periode niet verkopen. Daar staat een boete van 50.000 euro op. Er is wel een aantal ontheffingen mogelijk. Wie voor zijn werk moet verhuizen of gaat scheiden mag de woning wél verkopen.

Het college van B&W van Almere wil het huidige beding vanaf eind 2022 ook laten gelden voor andere nieuwbouwwoningen. Ook gaat de gemeente onderzoeken of de 2 jaar moet worden opgeschroefd. Dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek 'Opkopers bestaande koopwoningen'. Daaruit moet ook blijken of het beding moet gaan gelden voor bestaande bouw.

De maatregelen sluiten aan bij de motie die het CDA daarover indiende, zegt het college van B&W. Toch zijn de christendemocraten nog niet tevreden over de voorgestelde plannen. Zij willen een anti-speculatiebeding voor alle nieuw te bouwen woningen in Almere en voor sociale huurwoningen die worden verkocht.

Dronten
Wie in de gemeente Dronten een koopwoning tot 210.000 euro van woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten koopt, moet zijn huis 5 jaar zelf bewonen. Bij verkoop moet de eigenaar de winst op de woning betalen aan de gemeente.

De Drontense gemeenteraad besloot in september unaniem om het anti-speculatiebeding te verruimen. De raadsleden willen een beding voor sociale koopwoningen én voor nieuwbouwwoningen tot 325.000 euro. Ook wil de raad geïnformeerd worden over de juridische mogelijkheden om het opkopen van huizen door beleggers te ontmoedigen.

Lelystad
De gemeente Lelystad wil een anti-speculatiebeding opnemen in de Woonvisie. In dit stuk zijn al een paar zinnen gewijd aan opkoopbescherming, daar moet nog wat bij over de zelfbewoningsplicht en het 'vervreemdingsverbod'.

Lelystad wil - net als Almere - onderzoek doen naar het opkopen van huizen door commerciële partijen. Uit dat onderzoek moet blijken of de gemeente de opkoopbescherming vanaf 1 januari gaat invoeren.

Meerdere partijen in de Lelystadse gemeenteraad dienden op 16 november een motie in voor een zelfbewoningsplicht, maar daar wordt dus aan gewerkt. De raad krijgt de Woonvisie in december onder ogen. Vervolgens werkt de gemeente de plannen verder uit in een zogenoemd uitvoeringsprogramma.

Noordoostpolder
Noordoostpolder kent sinds 1 juli een anti-speculatiebeding voor particuliere nieuwbouwkavels. Kopers van zo'n kavel moeten hun huis 2 jaar zelf bewonen. Ook mogen ze de woning in die periode niet verkopen. Wie zich daar niet aan houdt, moet een boete van 50.000 euro aan de gemeente betalen, staat in de voorwaarden.

Het college besloot tot het beding, omdat steeds meer partijen vrijkomende kavels in Noordoostpolder opkochten. Burgemeester en wethouders zien voor speculanten en beleggers nog genoeg mogelijkheden, zoals voor projectmatige bouwkavels.

De gemeente Noordoostpolder heeft vooralsnog geen plannen met de Wet Opkoopbescherming.

Urk
De gemeente Urk is bezig met de invoering van een anti-speculatiebeding. Ambtenaren werken aan de zogenoemde 'Nota regie op sociale woningen'. Hoe het anti-speculatiebeding op Urk eruit komt te zien, is niet duidelijk. De inhoud van de nota is nog niet bekend, maar het stuk moet wel dit jaar nog op de raadsagenda komen te staan.

Zeewolde
Wie in Zeewolde een nieuwbouwwoning tot 200.000 euro vrij op naam (VON) aanschaft, moet de woning vijf jaar zelf bewonen. Ook mag het huis in die periode niet worden verkocht. Als de woningeigenaar de regels overtreedt, moet het verschil tussen de VON-prijs en de verkoopprijs worden betaald aan de gemeente.

Zeewolde heeft geen plannen om gebruik te maken van de Wet Opkoopbescherming.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel