Effect Marker Wadden op het Markermeer minder goed dan gepland

LELYSTAD • Di 23 november 2021 | 6:00 • Dinsdag 23 november 2021 | 6:00

Uit recent onderzoek blijkt dat de biodiversiteit rondom de Marker Wadden wel vooruit is gegaan, maar dat de gestelde doelen nog niet zijn bereikt. Ongeveer vijf jaar geleden werden de eerste onderwaterdammen voor de Marker Wadden aangelegd. Inmiddels is er een heel landschap ontstaan. Dit alles om de biodiversiteit van het Markermeer en IJmeer te verbeteren. Dat is deels gelukt.

De zone rondom de Marker Wadden is getoetst aan de hand van een zogenoemde natuurthermometer. Die wordt één keer in de drie jaar uitgelezen. De laatste keer was in 2020, eerder werd dit al in 2017 en in 2014 gedaan.

De thermometer meet drie dingen: hoe gaat het met de doelstellingen van de Natura 2000, hoe staat het met de kwaliteit onder water (Europese Kaderrichtlijn Water) en is het allemaal toekomstbestendig (Toekomstbestendig Ecologisch Systeem, TBES). Het doel is uiteindelijk dat in het gebied een verscheidenheid aan vogels, eenden, vissen en waterplanten te vinden is, of dieren zoals de meervleermuis.

Visdief doet het goed
Uit het rapport blijkt dat er een uitbereiding van de waterplantenbegroeiing is, wat positief is voor watervogels. Met de visdief gaat het bijvoorbeeld goed. Aan de andere kant is te zien dat het aantal visetende vogels in het gebied achteruit gaat. De aalscholver bijvoorbeeld, neemt in aantallen af in het hele IJsselmeergebied. Dit komt omdat er te weinig broedgebieden voor de vogel zijn. Ook zou het te maken kunnen hebben met de helderheid van het water. Als het water te troebel is zijn de vissen niet te vinden voor de vogels.

Wat betreft de kwaliteit onder water is er weinig verandering te zien in de thermometer. In de afgelopen jaren is het visbestand in het Markermeer en IJmeer erg gedaald. Vissoorten zoals de brasem en de karper doen het nog goed maar zijn in aantal wel iets afgenomen in vergelijking met 2017. Ook is de waterflora eenzijdig en zijn er knelpunten op het gebied van vismigratie. Veel soorten vis migreren van de Noordzee en Waddenzee naar rivieren, beken en polders. De Afsluitdijk en Houtribdijk zijn hierin belangrijke belemmeringen. De provincie, Rijkswaterstaat, het Waterschap Zuiderzeeland, FlevoLandschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Almere en Lelystad zijn daarom het project Oostvaardersoevers begonnen.

Meer vis, meer vogels
Om uiteindelijk alle Natura 2000-doelstellingen te behalen moeten er meer vis- en mosseletende watervogels komen en daarvoor moet er genoeg vis zijn. De verwachting is dat als er meer paai- en opgroeimogelijkheden voor vis komen en de migratieknelpunten voor vissen worden opgelost, dit meer visetende watervogels aan zal trekken.

Woensdag 24 november wordt het rapport besproken in de Provinciale Staten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel