Provinciale Staten zetten stop op inzet agrarische grond voor zonne-energie

FLEVOLAND • Do 23 december 2021 | 10:20 • Donderdag 23 december 2021 | 10:20

Landbouwgrond in de provincie mag vanaf nu in principe niet meer gebruikt worden voor de opwekking van zonne-energie. Leden van Provinciale Staten stemden woensdagavond in meerderheid voor een voorstel daartoe van VVD, JA21, 50PLUS, SGP, PVV en CDA.

Het college van Gedeputeerde Staten mag enkel van het besluit afwijken als zij een onderbouwd voorstel aanbieden aan de Staten. Onder die voorwaarde stemmen Provinciale Staten deze keer nog in met het voorstel om voor de tweede keer 500 hectare in het buitengebied beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonne-energie.

'Grond niet gebruiken voor panelen'
De provincie gaf gemeenten in 2018 voor het eerst toestemming om zonneweides aan te leggen in het buitengebied. Dit ging wel met veel pijn in het hart, want eigenlijk wil de provincie de goede Flevolandse landbouwgrond gebruiken voor teelt van gewassen en niet voor de opwekking van zonne-energie. Maar na lang discussiëren kwam er toch groen licht.

De gemeenten moesten die 500 hectare ruimte onderling verdelen. En daarbij werd afgesproken dat er zo weinig mogelijk landbouwgrond zou worden ingezet. Dat beleid is geëvalueerd. De provincie stelde Provinciale Staten voor om een tweede keer 500 hectare beschikbaar te stellen. De meeste partijen gaven aan voorstander te zijn, maar dan wel met strengere regels.

Uit de evaluatie van de eerste tranche bleek dat gemeenten meer landbouwgrond beschikbaar hadden gesteld voor zonneparken dan was afgesproken. Provinciale Staten hadden in 2018 een limiet gesteld. De inzet van landbouwgrond mocht niet groter zijn dan een derde van het totaal. Uit een onderzoek achteraf bleek dat twee derde van de gebruikte grond voor zonne-energie reeds in gebruik was als landbouwgrond.

'Alleen op grond met lage opbrengst'
Volgens gedeputeerde Jop Fackeldey hebben de gemeenten zorgvuldige afwegingen gemaakt. Het zou vooral om landbouwgrond gaan met een zeer lage opbrengst. De voor zonnepanelen gebruikte grond zou niet rendabel zijn gebleken voor de landbouw. De provincie kan volgens Fackeldey vertrouwen hebben in de handelswijze van de gemeenten.

Verschillende Statenleden delen die visie niet. Sjaak Simonse van de SGP stelde dat de gemeenten de wens van de Staten bewust hebben genegeerd door veel meer landbouwgrond beschikbaar te stellen. Henri van Ulsen van de VVD noemde het 'onacceptabel' dat gemeenten tweemaal zoveel landbouwgrond beschikbaar hadden gesteld voor zonne-energie dan volgens de limiet was opgegeven. Gert-Jan Ransijn van JA21 stelde dat kostbare landbouwgrond ten prooi was gevallen aan hebberige bedrijven.

De gemeente Lelystad had eerder aangegeven het niet verstandig te vinden als de provincie een verbod op de inzet van agrarische grond zou opleggen. De gemeente zou de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie anders niet kunnen halen. Lelystad heeft de ruimte nodig om voldoende zonne-energie op te wekken. De gemeente Zeewolde sluit zich daarbij aan.

Met de beslissing van Provinciale Staten zullen gemeente andere plekken moeten vinden dan landbouwgrond om zonne-energie op te wekken. De kwaliteit van de landbouwgrond is geen argument om van dat besluit af te mogen wijken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel