Aangepaste routekaart voor ontgassen wordt niet gehandhaafd

FLEVOLAND • Di 10 mei 2022 | 6:08 • Dinsdag 10 mei 2022 | 6:08

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de routekaart voor varend ontgassen in Flevoland na kritiek aangepast, maar in de praktijk maakt dat helemaal niks uit. Dat blijkt uit navraag bij de provincie Flevoland.

Binnenvaartschippers kunnen op een kaart van de ILT zien waar ze de gevaarlijke stoffen die ze kwijt moeten, kunnen lozen. Tot deze maand waren de routes in het Marker- en IJsselmeer groen gekleurd. Dat betekende dat ontgassen daar gedoogd werd. Flevoland was daar niet blij mee omdat daarmee min of meer de groene loper werd uitgerold voor schippers om zich van de gevaarlijke stoffen te ontdoen. Bovendien werd er op de oude routekaart geen rekening gehouden met plaatselijke of regionale regels over ontgassen.

Groen wordt oranje
De ILT heeft de kaart nu aangepast en de groene routes in Flevoland zijn oranje geworden, net als alle andere groene routes in Nederland. Dat wil zeggen dat varend ontgassen daar - onder voorwaarden - soms mag. Schippers moeten op die plekken zelf opletten of de gemeentelijke of provinciale overheden het lozen van giftige stoffen wel of niet toestaan.

Flevoland heeft een verbod op varend ontgassen ingesteld, de routes zijn daarom oranje en dus lijkt het ook logisch dat het varend ontgassen vanaf nu stopt. Toch werkt dat niet zo. Het Flevolandse verbod heeft namelijk geen wettelijke grondslag. Dat betekent dat schippers er niet op gecontroleerd of bekeurd kunnen worden. Dit heeft te maken met nieuwe Europese wetgeving die nog in de maak is. In afwachting daarvan bestaat er in Nederland nog geen verbod op ontgassen.

Geen handhaving op varend ontgassen
Het verbod van Flevoland in het Marker- en IJsselmeer zal dan ook niet gehandhaafd worden. De controle daarop is voor de provincie sowieso onmogelijk omdat het om Rijkswateren gaat, waar provinciale instanties geen bevoegdheid hebben. Het toezicht op het lozen van stoffen zou daar gedaan moeten worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport, maar de ILT doet dat niet. In afwachting van het toekomstige Europese verbod wordt varend ontgassen door de inspectie nu nog gedoogd.

Wat is ontgassen?
Tankschepen die minerale oliën of chemicaliën vervoeren, hebben te maken met gassen en dampen die na het lossen in de ladingtanks achterblijven. Als een tankschip voor een volgende reis gasvrij moet worden opgeleverd, moeten deze gassen en dampen worden verwijderd. Schippers gebruiken hiervoor grote ventilatoren die lucht onder in de tanks blazen. De stoffen komen vervolgens via de bovenzijde van de ladingtank naar buiten. Ze zijn gevaarlijk en behoren bijna altijd tot de groep zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen.

De provincie is bijzonder ongelukkig met de situatie en hoopt nu samen met het ministerie schippers te bewegen niet varend te ontgassen. Zo is er woensdag een demonstratie bij de overslaghaven Flevokust in Lelystad van een mobiele ontgassingsinstallatie. Binnenkort wordt een workshop gehouden voor alle partijen die werken met schepen waar gevaarlijke stoffen in worden vervoerd.

'Niet of nauwelijks milieuschade door ontgassen'
Woensdag praten Provinciale Staten over de technische achtergronden van het varend ontgassen. Bij de achterliggende stukken zit ook een memo van Rijkswaterstaat. Daarin staat dat de milieuschade aan het oppervlaktewater als gevolg van het ontgassen erg zou meevallen. Veel van de stoffen vervliegen al aan de lucht nog voordat ze in aanraking komen met het water. De hoeveelheden stoffen die toch door het water worden opgenomen, zijn dusdanig laag dat de normen pas overschreden worden bij duizenden ontgassingen in korte tijd. "Zoveel ontgassingen vinden er niet plaats."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel