"Raadsakkoord is cultuuromslag en vraagt om investering in relaties"

LELYSTAD • Zo 12 juni 2022 | 10:00 • Zondag 12 juni 2022 | 10:00

Als de Lelystadse politiek de komende vier jaar op basis van een raadsakkoord de stad wil besturen, is het belangrijk dat de onderlinge relaties veel aandacht krijgen. Dat advies geeft Peter Pels, raadsgriffier van Enkhuizen. Die gemeente werkte de afgelopen jaren met een raadsakkoord waar alle partijen zich achter hadden geschaard. Pels spreekt in het programma Over Flevoland Gesproken van een cultuuromslag: "Het is echt een heel ander proces. Het vraagt om een heel andere manier van werken."

In Lelystad onderhandelen alle veertien gemeenteraadsfracties sinds de verkiezingen over een gezamenlijk raadsakkoord. Het is de eerste gemeente in Flevoland die de coalitievorming op deze manier aanpakt. Peter Pels, voormalig Statenlid in Flevoland en nog steeds inwoner van Lelystad, waarschuwt dat het heel lastig is "om vier jaar lang al die kikkers in de kruiwagen te houden."

De Lelystadse raad doet er volgens hem verstandig aan een groep raadsleden aan te wijzen die in de gaten houdt of de samenwerking goed verloopt. Pels: "Je kan natuurlijk op je vingers natellen dat het wel een keer politiek spannend gaat worden, bijvoorbeeld omdat de financiën van de gemeente een stuk minder worden. In een coalitie heb je dan te maken met een beperkt aantal partijen om dat op te lossen. Met een raadsakkoord moet je dat doen met veertien partijen: dat zijn ontzettend ingewikkelde processen."

Breed draagvlak
Enkhuizen koos vier jaar geleden voor een raadsakkoord en een zakencollege, omdat het door de versnipperde samenstelling van de raad en de onderlinge verdeeldheid niet lukte een coalitie te vormen. "Een raadsakkoord brengt rust", constateert Pels. "De raad stelt met zijn allen de kaders voor de komende vier jaar, dus dat heeft een breed draagvlak. In Enkhuizen zijn daar best goede besluiten uit voortgekomen."

Nadelen ziet hij ook: "Het kan een knellende jas worden. Je hebt je als volledige raad gebonden aan die afspraken en dan wordt het een stuk lastiger voor partijen om zich nog te profileren met hun eigen onderwerpen." Enkhuizen is inmiddels weer afgestapt van het besturen door middel van een raadsakkoord. Al voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben drie partijen het akkoord opgezegd, vertelt Pels, "en de periode daarna was weer heel heftig". Dit voorjaar is in Enkhuizen weer een traditionele coalitie gevormd.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel