College Almere biedt ontslag aan vanwege gang van zaken rond de Floriade

ALMERE • Do 23 juni 2022 | 20:56 • Donderdag 23 juni 2022 | 20:56

De wethouders van het Almeerse college hebben gisteravond tijdens de raadsvergadering hun ontslag aangeboden. Aanleiding is een enorme financiële tegenvaller bij de Floriade. Omdat er minder bezoekers komen dan verwacht, krijgt de Floriade minder inkomsten binnen dan de bedoeling was. Dat betekent dat de Floriade BV niet in staat is om na het evenement alle leningen terug te betalen. Het gevolg is dat de gemeente Almere bijna 34 miljoen euro nooit meer van de Floriade BV terugkrijgt, terwijl dat wel de bedoeling was.

Het college schrijft in een verklaring: "De Floriade ligt er mooi bij. Het groen is overweldigend en inmiddels zijn alle paviljoens af. De Floriade verdient het om door zoveel mogelijk mensen bezocht te worden. En onze stad verdient dat ook."

Over de tegenvallende bezoekersaantallen schrijft het college: "Voor ons was de Floriade in deze bestuursperiode een zeer belangrijke prioriteit. Er zijn natuurlijk verklaringen te geven over hoe het komt dat er zoveel minder bezoekers zijn. (...) Maar voor ons is dat niet genoeg. We willen verder gaan dan het uiten van onze teleurstelling. Nu de bezoekersaantallen zo tegenvallen, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We bieden daarom vanavond ons ontslag aan."

Gemeenteraad onthutst
Voor veel fracties in de gemeenteraad kwam het nieuws over de financiële tegenvaller en het ontslag als een grote verrassing. Termen als geschokt, diep teleurgesteld en financieel drama werden veelvuldig gebezigd. De meeste partijen begrijpen de stap die het college heeft gezet. De grootste tegenstander van de Floriade, de PVV, wil dat de stekker er meteen uitgetrokken wordt. Fractievoorzitter Toon van Dijk zegt dat de tentoonstelling failliet is.

Andere partijen zijn zover nog niet. Zo willen VVD en PvdA bijvoorbeeld weten wat financieel beter is voor de stad, stoppen of toch doorgaan. Volgens aftredend wethouder Jan Hoek van GroenLinks is het beter om door te gaan. Het meeste geld is al uitgegeven. Het komt er volgens hem op aan om tot 9 oktober nog zoveel mogelijk inkomsten te genereren.

Volgende week praat de gemeenteraad verder over de Floriade en welke stappen genomen moeten worden.

Wethouders terug in nieuw college?
Het ontslag van de wethouders komt een paar weken voor de installatie van het nieuwe Almeerse college na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Over de samenstelling en het coalitieakkoord wordt nog onderhandeld, maar de kans is aanwezig dat de vertrekkende wethouders Julius Lindenbergh (VVD), Roelie Bosch (CU), Froukje de Jonge (CDA) en Maaike Veeningen (D66) terugkeren in het nieuwe college.

Hilde van Garderen (VVD) werd door haar partij gepasseerd voor een nieuwe termijn. De VVD gaf de voorkeur aan Lindenbergh als het gaat om het leveren van een nieuwe wethouder. GroenLinks doet niet meer mee in de onderhandelingen. Jan Hoek is dan ook niet meer in beeld als nieuwe wethouder.

Zo reageerde de gemeenteraad donderdagavond
Met links naar videofragmenten uit de vergadering

VVD
Colette Holter van de VVD heeft nog veel vragen. Ze wil weten of de schade nog beperkt kan worden. Ook vraagt ze zich af of de 34 miljoen een voldongen feit is. "We moeten ervoor zorgen dat op korte termijn de financiële schade zoveel mogelijk beperkt wordt en op lange termijn zorgen dat we niet meer zo'n groot risico lopen als stad."

PVV
Toon van Dijk van de PVV: "De Floriade is failliet." Volgens hem heeft de PVV vanaf het allereerste begin gelijk gehad. Van Dijk zei dat alle waarschuwingen in de wind zijn geslagen. Hij wil niet dat er "meer miljoenen in de BV worden gepompt. Dit college is collectief bestuurlijk verantwoordelijk voor het grootste financiële debacle dat deze stad ooit gekend heeft. Mijn fractie spreekt de waardering uit dat het college daarvoor de verantwoording heeft genomen."

PvdA
Ruud de Jonge van PvdA: "Ook wij zijn geschokt door het nieuws van vandaag." De PvdA spreekt van een zwaar tegenvallend resultaat. "Wij hebben respect voor de beslissing van het college om op dit moment deze verantwoordelijkheid te nemen."

D66
Martine van Bemmel van D66: "Ik heb de afgelopen jaren een college gezien en
een wethouder Floriade die aan alles heeft getrokken om van de Floriade een succes te maken." D66 geeft aan het gevraagde geld liever aan andere zaken uit te geven, maar ziet geen andere keus dan in te stemmen met het verzoek van de Floriade BV.

SP
Hans Everhard van de SP waardeert het aftreden van het college. De partij is ook tegenstander geweest van de Floriade. De SP geeft aan consistent te zijn en kan dus niet instemmen met extra het geld voor de Floriade.

GroenLinks
Jaap Steenkamer van GroenLinks: "Wij zijn diep teleurgesteld in de bezoekersaantallen." Het nieuws komt volgens Steenkamer hard binnen bij zijn partij: "Wij balen ontzettend, de stad baalt ontzettend en ik baal ontzettend."

Leefbaar Almere
Marco de Kat van Leefbaar Almere heeft waardering voor de keuze van het college: "Ik baal er ontzettend van dat dit de omstandigheden zijn waarbij we vroegtijdig afscheid nemen van deze mensen, die zich hard voor deze stad inzetten op veel meer vlakken dan de Floriade alleen."

BIJ1
Gladys Wielingen van BIJ1 geeft aan niet geschokt te zijn: "Als je de discussie gevolgd hebt bij de raad, de bewoners en de media over de Floriade dan wist je dat het niet goed zou gaan." BIJ1 dankt het college voor het genomen besluit. Volgens Wielingen moet ook de raad gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en moet er geleerd worden van de fouten. "We moeten nu kijken hoe we dit gaan opvangen, zonder dat er nog meer geld gaat naar de Floriade."

PvdD
Marjolijn Veenstra van de Partij voor de Dieren zegt dat er sprake is van een financieel drama. Dat vindt de partij ontzettend pijnlijk: "We hadden de stad zoveel meer gegund." De partij wil graag een toelichting van het college op het aftreden en vraagt zich af of het scenario waarbij nog 1 miljoen bezoekers naar de Floriade komen realistisch is.

ChristenUnie
Hans van Dijk van de ChristenUnie bedankt het college en in het bijzonder wethouder Jan Hoek die verantwoordelijk is voor de Floriade: "Hoek heeft zich de afgelopen jaren het vuur uit zijn sloffen gelopen om de Floriade tot een succes te maken." Van Dijk spreekt van een persoonlijk drama voor Hoek. Verder wil de ChristenUnie in gesprek met het college en de raad over hoe het nu verder moet.

50PLUS
Marc van Rooij van 50PLUS: "Het is dramatisch. Het heeft enorme gevolgen voor de stad." Volgens Van Rooij heeft het extra geld dat de Floriade nodig heeft ook gevolgen voor de inwoners. 50PLUS heeft weinig vertrouwen in de plannen die het college heeft gemaakt om de problemen bij de Floriade op te lossen. Van Rooij vraagt zich af: "Hoe nu verder?"

Forum voor Democratie
Brent Hadderingh van Forum voor Democratie zegt dat de bezoekersaantallen verschrikkelijk zijn. "Die tragische aantallen krik je niet omhoog met een korreltje marketing." Volgens FvD moet de stekker uit de Floriade.

DENK
Hassan Buyatui van DENK: "Het besluit van het college heeft ons enorm verrast, dit zagen we absoluut niet aankomen." Volgens DENK moet de stad hier met 'minimale schade uitkomen'.

AP/OPA
Johan de Leeuw van AP/OPA had het aftreden niet verwacht: "Ik vind dit niet leuk." De Leeuw zegt trots te zijn op de wethouders van het college dat ze deze stap nemen. "Wat ik hoop is dat het zakelijk vernuft toeslaat in de raad." Er is volgens De Leeuw nog maar een weg te gaan: "Dat is de stekker eruit". Het plan van het college is volgens AP/OPA niet voldoende.

Respect Almere
René Eekhuis van Respect Almere vindt dat er geen 34 miljoen euro gegeven moet worden aan de Floriade: "Het heeft me altijd verbaasd hoe we hier mee gestart zijn." Respect Almere vindt het slecht gemanaged. Hij had ook verwacht dat de directie van de Floriade ontslag zou nemen.

Wethouder Jan Hoek gaf in de beantwoording in de richting van de gemeenteraad aan dat het een moeilijk besluit was, "maar het is wel in goed overleg met elkaar genomen. Wij vinden het nog steeds een heleboel geld en realiseren ons terdege dat je er een hoop andere dingen mee kan doen."

Volgens Hoek zijn de gevolgen bij een faillissement van de Floriade groot. "Dat betekent dat we helemaal niks meer terugkrijgen, dat veel ondernemers die een relatie hebben met de BV dat geld ook niet terugkrijgen." Ook kunnen er een groot aantal claims worden ingediend. Ook is het college bang voor imagoschade: "Er is dan de mislukking van de Floriade in een veel grotere manier, dan hoe die er nu is.” Het is volgens Hoek het beste om op de voorgestelde manier door te gaan.

De wethouder geeft aan in gesprek te zijn met de provincie en het Rijk om eventueel financieel bij te dragen. Volgens Hoek komt de provincie ook in beweging. Hoek ziet verder dat de prioriteiten van het Rijk niet bij de Floriade liggen. Dat vindt de wethouder zorgelijk: "Als het rijk daarin niet thuis geeft, komt er nooit meer een Floriade."

Hoek richt zich ook tot de mensen die werken op de Floriade. Het slechte nieuws is volgens hem een hard gelag. Hij steekt de floriademedewerkers een hart onder de riem: "Ik wil de mensen die doorgaan succes wensen."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel