Provincie krijgt tik op vingers van Rekenkamer voor laks landbouwbeleid

FLEVOLAND • Vr 23 december 2022 | 7:33 • Vrijdag 23 december 2022 | 7:33

De provincie Flevoland moet beter haar best doen om boeren te helpen bij het nemen van klimaat-maatregelen. Dat zegt de Randstedelijke Rekenkamer in een onderzoeksrapport, dat gaat over de bijdrage van provincies aan landbouw- en voedseltransitie. De Randstedelijke Rekenkamer onderzocht het functioneren van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

In het rapport staat dat de provincie Flevoland niet genoeg doet: "Het is wel duidelijk dat er meer nodig is om de provinciale ambitie en doelen te realiseren. De provincie wil een agrarische provincie blijven, maar de steeds urgenter wordende opgaven op het gebied van onder andere stikstof, water en biodiversiteit leggen daarbij een grote druk op de beschikbare ruimte."

De Rekenkamer heeft nog meer kritiek: "Er wordt nog onvoldoende integraal gewerkt en er worden onvoldoende (ruimtelijke) keuzes gemaakt. De uitvoeringscapaciteit van de provincie is beperkt en het financiële overzicht van uitgevoerde activiteiten en proeftuinen is niet volledig."

Onduidelijkheid
Ook vindt de Rekenkamer dat de provincie Flevoland veel te onduidelijk is en haar werk niet goed doet: "Het is echter niet duidelijk in welke mate de doelen op het gebied van landbouw en aanliggende onderwerpen als waterkwaliteit, biodiversiteit en stikstof worden bereikt en in hoeverre de activiteiten van de provincie bijdragen aan landbouw- en voedseltransitie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn onvoldoende geconcretiseerde ambities, onvoldoende uitgewerkte doelen, en beperkte evaluaties van de werking van het beleid."

Maar er staan ook positieve dingen in het rapport: "Flevoland is als nieuwe polder ontworpen en ingericht op optimale landbouwcondities voor voedselproductie. De landbouw is grootschalig, hoogproductief op wereldniveau door de hoogkwalitatieve grond en goede bodemkwaliteit, en exportgericht." Daarnaast is de provincie volgens de Randstedelijke Rekenkamer het aandeel biologische bedrijven relatief hoog in vergelijking met andere provincies in Nederland.

Provincie kan meer doen
Als de provincie de maatschappelijke doelen voor onder meer stikstof, waterkwaliteit en biodiversiteit wil halen, dan zijn veranderingen nodig in het landbouw- en voedselsysteem, zegt de Rekenkamer. De provincie kan, als ze dat wil, op veel dingen invloed uitoefenen en voor verandering zorgen, meldt het rapport. "Hoewel de provincie een landbouw- en voedseltransitie niet zelfstandig kan bewerkstelligen en mede afhankelijk is van andere partijen, kan de provincie wel beter haar eigen rol duiden en meer doen om de provinciale doelen te behalen."

De provincie doet wel wat, maar niet genoeg dus. Wel wordt de samenwerking binnen de provincie en naar buiten toe gewaardeerd, zoals bijvoorbeeld in het Actieplan Bodem en Water. De Randstedelijke Rekenkamer komt in het rapport ook met tips en aanbevelingen, waarmee de provincie sneller haar eigen bestaande of nieuwe doelen kan bereiken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel