'Corona versterkte problemen van jongeren in Dronten'

DRONTEN • Vr 20 januari 2023 | 7:07 • Vrijdag 20 januari 2023 | 7:07

Corona heeft een versterkend effect gehad op problemen van jongeren in Dronten. Dat blijkt uit enquêtes die de gemeente vorig jaar heeft gehouden onder inwoners over de maatschappelijke effecten van het virus. Uit de resultaten blijkt dat jongeren in Dronten vaak niet op tijd genoeg hulp krijgen, waardoor de problematiek verergerde. De verwachting is dat de druk op de jeugdzorg in Dronten gaat toenemen.

Volgens de analyse van de enquêtes en gesprekken voelen jongeren zich even gezond, maar wel minder gelukkig dan voor corona. Ruim 48 procent van de Drontense jongeren voelde zich tijdens de coronaperiode soms tot altijd eenzaam. Dat is volgens de analyse hoger dan gemiddeld in Nederland. Ook is het aantal depressies onder jongeren gegroeid en bleef de ontwikkeling van sociale vaardigheden achter, wat zich uit in ongewenst gedrag op straat en op school.

De jongeren ervaren de meeste stress door school of huiswerk, bijvoorbeeld door het wegwerken van leerachterstanden. De ernst van de achterstanden verschilt per leerling en schoolsoort, blijkt uit de analyse. Op basisscholen is de leerachterstand het grootst bij rekenlessen, in de onderbouw van de middelbare school bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid.

Uit de resultaten blijkt ook dat 56 procent van de jongeren zich zorgen maakt over de toekomst en het perspectief daarop. Daarnaast komen meisjes vaker in de problemen door het gebruik van de sociale media, en jongens juist door gamen. Daarnaast werden er meer jongeren gepest in Dronten, vaker dan het gemiddelde in Nederland.

Angsten, depressie en thuisproblematiek
Uit de enquêtes en gesprekken blijkt dat leerlingen in Dronten over het algemeen hun gewone leven weer hebben op kunnen pakken en blij zijn dat ze weer naar school kunnen. Sommige leerlingen vonden het fijn om thuis les te krijgen, maar bij anderen leidden de coronamaatregelen en het thuisonderwijs tot een 'verminderd mentaal welbevinden', dat zich uit in angsten, depressie en thuisproblematiek.

Volgens de analyse voelen de jongeren een extra druk doordat ze weer naar school gaan en is het moeilijk om weer in het sociale systeem te passen. Daarnaast is interactie onderling en met docenten moeizaam. "De straatcultuur, met al haar gedragingen zoals agressie en criminaliteit , komt steeds meer in school". Dat zijn signalen die door de scholen en jongerenwerk worden gegeven, aldus de analyse.

De gemeente ziet ook dat het aantal jongeren dat in 2022 instroomde bij jeugdhulp daalde, maar dat jongeren wel langer gebruik maakten van de jeugdhulp. Volgens de analyse kan dat een effect zijn van de druk die op gezinnen of jongeren is ontstaan door corona.

Minste vertrouwen in overheid bij jongeren
Uit de resultaten blijkt ook dat slechts 12 procent van de jongeren tot 18 jaar meer vertrouwen heeft in de overheid sinds de coronapandemie. Ook ziet de gemeente een 'behoorlijke aanwezigheid' van overlast gevend gedrag door jongeren, waarbij ook de koppeling gemaakt wordt met wantrouwen in de overheid. Het aantal openbare orde incidenten waarbij verwarde jongere personen betrokken zijn, is volgens de gemeente de afgelopen jaren toegenomen. Ook de zwaarte van de casuistiek neemt toe. De toename speelt vooral bij jongeren tot 23 jaar, maar of dit één op één het gevolg is van corona is moeilijk te duiden.

Wat kan de gemeente doen om jongeren te helpen?
In het rapport staan meerdere adviezen voor de gemeente. Zo kan de gemeente initiatieven rond het tegengaan van eenzaamheid ondersteunen, de samenwerking met onder meer zorgaanbieders van jeugdhulp en WMO stimuleren en het welbevinden en de veerkracht van jogneren versterken. Ook kan er een aanpak van het jongerinterventieteam worden ingezet. Daarin gaat de gemeente met allerlei organisaties rondom jongeren signalen ophalen, bespreken en daar naar handelen. Zo wordt er gezamenlijk gekeken naar succesvolle interventies om jongeren meer weerbaar te maken. Ook worden er preventieve acties ingezet en met alle jongeren gesproken wanneer incidenten in en rond school voorkomen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel