Opvang kansarme asielzoekers met strenger regime uniek in Nederland

ALMERE • Do 30 maart 2023 | 16:53 • Donderdag 30 maart 2023 | 16:53

De manier waarop kansarme asielzoekers mogelijk in de oude gevangenis in Almere opgevangen gaan worden is uniek in Nederland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil in de voormalige Penitentiaire Inrichting in Buiten alléén deze groep asielzoekers onderbrengen, ze onder een streng regime stellen en hen voor korte tijd onderdak bieden. De gemeente Almere wil vooralsnog alleen meedoen als de opvang een proef is en wil harde afspraken.

Kansarme asielzoekers worden nu opgevangen in een afgezonderd deel in twee asielzoekerscentra in Budel en Ter Apel. Ze komen uit veilige landen of hebben al een verblijfsvergunning in een ander Europees land. Zij maken nauwelijks kans op een asielvergunning in Nederland. De gemeente Almere is nu met het ministerie in gesprek over hoe de opvang vorm gegeven kan worden. Zowel het college van burgemeester en wethouders als de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad maken zich zorgen over de veiligheid als het plan wordt doorgezet.

Sober en streng
Uit cijfers en de praktijk blijkt dat vreemdelingen met een kansarme aanvraag relatief vaak verantwoordelijk zijn voor overlast en/of strafbare feiten. Dat merken ze bijvoorbeeld in het Brabantse Budel. In het azc daar verblijven 1500 asielzoekers. Een wisselende groep van zo'n 100 tot 150 van hen zorgt voor overlast voor zowel andere asielzoekers als inwoners en ondernemers in de omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal, intimidatie en agressief gedrag. Het grootste deel van die groep bestaat uit veiligelanders.

Ook in het Groningse Ter Apel hebben ze daar ervaring mee. Omdat deze kleine groep niet opgesloten mag worden, zorgen ze voor overlast. In Ter Apel zijn ze dan ook blij als de opvang in Almere op een andere manier aangepakt kan worden. Door de kansarme asielzoekers bij elkaar te plaatsen onder een sober en streng regime, wil het ministerie de overlast terugdringen. Bovendien kan de asielprocedure dan sneller doorlopen worden en kunnen zij Nederland sneller verlaten. De bedoeling is dat die procedure maximaal vier weken gaat duren.

Zo veel mogelijk binnen blijven
Een woordvoerder van het ministerie zegt dat de voormalige gevangenis in Almere geschikt is voor de tijdelijke huisvesting, omdat het een eind van de bebouwde kom ligt. Het plan is dat er een vol dagprogramma komt tussen 07.00 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds, waardoor de asielzoekers weinig mogelijkheden hebben om het terrein te verlaten. Er komt verscherpt toezicht, de kamers worden sober ingericht en er komen dagelijkse kamercontroles. Ook krijgt deze groep geen leefgeld meer, maar goederen in natura zoals maaltijden en toiletartikelen. Mochten er asielzoekers zijn die alsnog voor overlast zorgen of strafbare feiten plegen, dan worden ze naar Hoogeveen overgebracht waar een nog strenger regime geldt.

Maximaal 50 asielzoekers
De gemeente heeft al aangegeven dat de opvang in de oude gevangenis alleen denkbaar is als er harde afspraken én garanties komen over veiligheid en beheersbaarheid. Ook wil ze dat het plan eerst als proef wordt uitgevoerd, met maximaal vijftig asielzoekers. Op die manier is de proef overzichtelijk en behapbaar. Als blijkt dat er positieve resultaten te melden zijn, dan zou het aantal van vijftig uitgebreid kunnen worden, zegt de gemeente. Almere wil verder dat ze de regie heeft op het moment dat deze opvang in Buiten opent en dat er te allen tijde een noodstop kan worden gemaakt.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel