Opening Lelystad Airport voor CDA voorlopig niet aan de orde

LELYSTAD • Wo 12 april 2023 | 11:02 • Woensdag 12 april 2023 | 11:02

Bij regeringspartij CDA in de Tweede Kamer bestaat op dit moment geen steun voor de opening van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer. Pas als er sprake is van een flinke verduurzaming van de luchtvaart, kan over opening worden gesproken. Maar dat is niet op afzienbare termijn aan de orde.

Dat zei Tweede Kamerlid Harmen Krul dinsdagavond tijdens een commissievergadering over luchtvaart. Binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is alleen de VVD nu nog voor onvoorwaardelijke opening van Lelystad Airport.

Het CDA werd naar haar standpunt over Lelystad gevraagd door de PvdA. Die wees er op dat het CDA nu ook vindt dat meerdere sectoren hun bijdrage moeten leveren aan een oplossing van het stikstofprobleem. Daarop antwoordde Krul: "Mijn voorganger Van der Molen heeft al eerder aangegeven dat er wat het CDA betreft strenge voorwaarden verbonden moeten worden aan de opening van Lelystad. Het lijkt niet dichtbij dat hieraan wordt voldaan. In de huidige situatie zou ik het onverstandig vinden om Lelystad Airport te openen, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de luchtvaart."

Het CDA-Kamerlid denkt dat de luchtvaart op termijn er wel in slaagt om te verduurzamen met elektrische vliegtuigen en toestellen op waterstof. "Als het lukt om deze transitie goed te doorlopen, is de opening van Lelystad wel mogelijk. Maar op dit moment is dat uitermate onverstandig. De voorwaarden zijn in de verste verte niet gehaald, dus wij zijn niet van plan dat standpunt te wijzigen."

Voorwaarden
Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat herhaalde zijn standpunt dat voor de opening van Lelystad Airport aan twee voorwaarden moet worden voldaan. De ene is dat de luchthaven een geldige natuurvergunning heeft, het tweede is dat er een oplossing komt voor de laagvliegroute bij Lemelerveld. De provincie Overijssel wil dat dalend verkeer naar Lelystad bij Lemelerveld hoger gaat vliegen dan de nu geplande 6.000 voet (1.800 meter). Beide voorwaarden zijn nog niet rond. De natuurvergunning is een zaak van Lelystad Airport zelf, over de vliegroute en de herziening van het luchtruim verwacht de minister in 2024 duidelijkheid. Pas daarna neemt het kabinet besluit.

De Partij voor de Dieren herinnerde de minister dat er nog een derde voorwaarde is: Lelystad Airport mag niet uit zichzelf groeien met nieuw vliegverkeer, maar alleen vluchten overnemen van Schiphol. Volgens Harbers ligt die situatie inmiddels anders: "Waar Lelystad in het verleden bedacht was als overloopluchthaven van Schiphol, zodat Schiphol kon groeien, is nu eerder het omgekeerde aan de hand. Namelijk dat je Lelystad hard nodig hebt om een aantal vakantievluchten van Schiphol te kunnen onderbrengen."

Zakenjets
Lelystad Airport werd in het debat ook genoemd als het ging over zakenjets. Interim-directeur Ruud Sondag van Schiphol stelde vorige week voor om alle zakenjets vanaf 2026 te verbannen van Schiphol, omdat de privévluchten vervuilend zijn. GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en D66 zijn blij met het standpunt van Schiphol. Minister Harbers wil hierover met Schiphol in gesprek, want het verbannen van vliegverkeer is volgens internationale verdragen niet zo maar mogelijk.

VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis wil dat de minister de regie pakt als het gaat om zakenjets. Hij vindt dat ze een plaats moeten krijgen op regionale luchthavens, waaronder Lelystad Airport. Dat hangt volgens de minister af of het vliegverkeer van zakenjets wel binnen de geluidsregels past. Op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport is die ruimte er niet, maar Lelystad, Groningen Eelde en Maastricht Aken Airport hebben wel plek.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel