Zorgautoriteit: kaakchirurg stuurt mogelijk dubbele of onjuiste facturen

ALMERE • Vr 27 oktober 2023 | 6:55 • Vrijdag 27 oktober 2023 | 6:55

Onder de rekeningen die een geschorste kaakchirurg uit Almere de laatste weken aan oud-patiënten stuurt, zijn mogelijk facturen die dubbel in rekening worden gebracht of die onjuist zijn. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na het bekijken van meerdere meldingen over de rekeningen.

De Nederlandse Zorgautoriteit laat weten dat een zorgaanbieder zorg niet dubbel in rekening mag brengen. Ook laat de NZa aan patiënten weten dat wanneer de reeds betaalde declaratie teruggevorderd is door de zorgverzekeraar, deze niet alsnog bij de patiënt in rekening kan worden gebracht.

Contact met verzekering
Om er zeker van te zijn of een rekening wel op niet is betaald, raadt de NZa gedupeerden aan om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar. De verzekeraar kan patiënten informatie geven over de al dan niet vergoede zorg en kan nagaan of de ingediende factuur al eerder is betaald. Als mensen in de tussentijd van zorgverzekeraar zijn veranderd, moeten ze contact opnemen met de verzekeraar waar ze in 2019 verzekerd waren.

Als blijkt dat het bedrag al eerder is betaald, hoeft de factuur niet nogmaals betaald te worden, stelt de NZa. In dat geval wordt verzekerden gevraagd de melding opnieuw te doen, ondersteund met correspondentie en bewijs van de zorgverzekeraar. Aan de hand van nieuwe meldingen bepaalt de NZa dan waar nog nader onderzoek naar moet worden gedaan.

NZA: "Dien schriftelijke klacht in."
De NZa gaat niet individueel bemiddelen met de zorgverlener over de verstuurde rekeningen. Dat komt doordat de NZa geen geschilleninstantie is. Melders wordt daarom aangeraden om een schriftelijke klacht in te dienen bij de zorgaanbieder. Wie juridisch advies nodig heeft, kan dit volgens de NZa eventueel krijgen bij het Juridisch Loket.

Mocht een rekening nog niet door de patiënt of de zorgverzekeraar blijken te zijn betaald, dan zal deze in principe alsnog voldaan moeten worden. Hoewel dit volgens verzekeraars zelden voorkomt, mag een zorgverlener geleverde diensten tot vijf jaar na een behandeling in rekening brengen. Patiënten hebben wel het recht om een afschrift van hun dossier, inclusief in rekening gebrachte foto's bij een arts op te vragen.

Waar gaat het om?
Een onbekend, maar fors aantal oud-patiënten van een kaakchirurg in Almere kreeg de afgelopen tijd plotseling rekeningen en aanmaningen in de bus voor behandelingen die in 2019 zouden hebben plaatsgevonden. Als betaling uitblijft, stuurt de arts binnen enkele weken diverse herinneringen. Veel mensen reageren verbaasd of verontwaardigd op de rekeningen.

Maar omdat in de laatste herinnering ook met forse incassokosten wordt gedreigd, zorgen de opmerkelijke facturen ook voor onrust. Veel mensen weten bijvoorbeeld na vier jaar niet meer welke behandeling er precies heeft plaatsgevonden en hoeveel foto's daarbij exact zijn gemaakt. Het is dus lastig om te controleren of de rekeningen kloppen. Omdat de facturen vier jaar oud zijn, worden deze niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. De patiënt draait dus zelf voor de volledige kosten op.

Flinke facturen
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis kreeg enkele tientallen klachten over de facturen. Ook bij andere verzekeraars, de NZa, het Juridisch Loket en bij Omroep Flevoland hebben zich patiënten gemeld. De in rekening gebrachte bedragen liggen doorgaans tussen de 600 en 900 euro, maar Omroep Flevoland heeft ook al flink hogere facturen ingezien, waarbij werd gedreigd met incassokosten van ruim 200 euro.

Zilveren Kruis heeft inmiddels besloten de rekeningen voor klanten en oud-klanten ondanks de verstreken indieningstermijn te gaan onderzoeken. Ook enkele andere verzekeraars hebben klanten toegezegd de facturen nader te zullen bekijken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel