Rekenkamer: provincie had beter moeten communiceren over deelname aan Windmolenpark Hanze

DRONTEN • Do 18 april 2024 | 19:00 • Donderdag 18 april 2024 | 19:00

De provincie Flevoland heeft niet duidelijk genoeg gecommuniceerd over de mogelijkheden om te participeren in Windpark Hanze in Dronten. Dat schrijft de Randstedelijke Rekenkamer. 26 grondeigenaren wilden vanaf de start risicovol investeren, maar ze werden buiten de deur gehouden door de initiatiefnemers van het windpark tussen de Hanzelijn en Ketelhaven.

De grondeigenaren protesteerden bij Provinciale Staten en daar vloeide een aangenomen motie uit voort die opriep om te komen tot maximaal draagvlak en gelijkwaardige participatie.

De omwonenden dachten dat het hiermee was geregeld. Maar dat bleek niet zo te zijn. De provincie heeft daarna nog bemiddeld tussen de grondeigenaren en de initiatiefnemers, maar dat leidde niet tot een oplossing. De deur bleef op slot.

De rekenkamer schrijft nu dat: 'de provincie weliswaar in het beleid heeft aangegeven hoe zij financiële participatie voor zich ziet, maar heeft de provincie niet duidelijk gemaakt wat zij precies bedoelt met het financieel participeren ‘op gelijke voet vanaf de eerste risicodragende fase’ en van het ‘eerlijk, eenvoudig en evenwichtig’ vormgeven van financiële participatie, wat tot verwarring heeft geleid.'

Ook heeft de provincie niet voldoende duidelijk gemaakt aan de grondeigenaren dat het de initiatiefnemer vrij staat om zelf de vorm te kiezen van de financiële participatie en dat de provincie participatie niet kan afdwingen. En daarmee vissen de grondeigenaren achter het net.

Lees ook: Forse kritiek op participatiekansen Windpark Hanze

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel