Tientallen miljoenen extra nodig om akker- en weidevogels te laten terugkeren

FLEVOLAND • Wo 22 mei 2024 | 21:30 • Woensdag 22 mei 2024 | 21:30

Ieder jaar bijna elf miljoen euro extra en eenmalig dertien miljoen euro. Dat is er volgens boeren en milieuorganisaties nodig om het aantal akker- en weidevogels in Flevoland over tien jaar weer te laten toenemen.

Ondanks dure maatregelen in het verleden neemt het aantal vogels in Flevoland nog steeds af. Agrarisch natuurbeheer is gericht op onder meer de kiekendief, de veldleeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart. 135 boeren in Flevoland zijn inmiddels met subsidie bezig om de vogelstand te verbeteren, maar dat blijkt nog niet genoeg.

Andere gewassen
Wetenschappers weten niet precies hoe dat komt, maar zij willen het tij wel keren. Daarom is er nu door vijftien organisaties een actieplan gemaakt.

Als het aan de plannenmakers ligt gaan boeren andere gewassen telen die vogelvriendelijker zijn, zoals graan. Boeren verdienen met deze gewassen minder en moeten daarom gecompenseerd worden. Andere maatregelen zijn de randen tussen akkers en natuurgebied meer geleidelijk over te laten vloeien door stroken aan te leggen met struikgewas.

Luzerne en kruiden
Het boerenbedrijf van Klaas en Martine Schoone aan de Visvijverweg op het grensgebied tussen Lelystad en Swifterbant werkt al natuurvriendelijk. De grond is opgedeeld in vlakken, waar gedeeltelijk Luzerne en ruige kruiden groeien.

Het is een plek waar vogels als de veldleeuwerik en de grauwe kiekendief leven. "De luzerne gebruiken we als veevoer voor onze koeien", zegt Martine. Op de vraag of dit voor haar uit kan is haar antwoord duidelijk 'Ja'.

Maar dat wil niet zeggen dat ze hiermee de ideale oplossing heeft gevonden voor een beter leefklimaat voor akker- en weidevogels in Flevoland. Ook aan haar akker kan het nodige verbeterd worden. Juist om het aantal akkervogels diverser te maken zijn veel meer aanpassingen nodig.

Slootkanten maaien
Het waterschap speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol als het gaat om het onderhoud aan de afvoerwateren. "Het is belangrijk om de sloten te maaien en het groen af te voeren", zegt Jitske de Hoop van Boer en Natuur Flevoland. Op die manier krijgen diverse bloemen en kruiden veel meer de gelegenheid om in slootwallen te groeien. Akkervogels houden daar van.

Het actieplan is woensdag overhandigd aan de gedeputeerden Jan Klopman en Harold Hofstra van de provincie. "Het kan altijd beter met de akkervogels", erkent Klopman. Hij wil het actieplan eerst goed bestuderen voordat hij met een reactie daarover naar buiten komt.

Nieuwe kabinet
Alles valt of staat met de financiering van het plan. Zoals het er nu naar uitziet zal het nieuwe kabinet minder waarde hechten aan plannen voor natuurverbetering.

Jitske de Hoop ziet dat anders. "Het is niet de natuur in plaats van landbouw", zegt ze. Het gaat er volgens haar om dat een boer wel moet kunnen oogsten op een akker die vogelvriendelijk is ingericht.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel