Gedeputeerde Klopman (BBB) onder druk met motie van treurnis

FLEVOLAND • Do 20 juni 2024 | 7:26 • Donderdag 20 juni 2024 | 7:26

BBB-gedeputeerde Jan Klopman heeft woensdagavond een motie van treurnis aan zijn broek gekregen van bijna de complete oppositie in Provinciale Staten. De motie werd uiteindelijk verworpen.

De fracties vonden dat Klopman niet goed naar de Staten wilde luisteren als het gaat over hun rol bij de totstandkoming van een toekomstvisie voor de landbouw van Flevoland.

De provincie is bezig met een visie op de landbouw in 2044. Daarbij staat centraal hoe kan worden gegarandeerd dat Flevoland over twintig jaar een toekomstbestendige en duurzame landbouw heeft.

Uitgangspunten voor de visie zijn onder meer een goede boterham voor de boeren, maar wel met aandacht voor onder meer biodiversiteit, dierenwelzijn, milieu, klimaat, een goede kwaliteit van bodem en water, en duurzame energievoorziening.

De provincie organiseert hiervoor drie zogeheten Landbouw Cafés, waarvan maandag de eerste in Emmeloord, op 3 juli in Dronten en 8 juli in Zeewolde. Dan kunnen alle inwoners van Flevoland hun visie geven.

Grote moeite
Tijdens de Statenvergadering en vorige week al tijdens een commissievergadering bleek dat de oppositiepartijen grote moeite hebben met hoe de landbouwvisie tot stand komt. En hoe de Staten hierbij worden betrokken.

De Partij voor de Dieren is kritisch dat voor de visie tien belangenorganisaties uit de landbouw zijn uitgenodigd om aan het stuk mee te schrijven. Onder meer de PvdA en GroenLinks zijn bang dat op de Landbouw Cafés alleen boeren afkomen en weinig stedelingen, zodat er een eenzijdig beeld ontstaat. "Wat gaat u dan doen?," vroeg de PvdA.

D66 mist in de uitgangspunten aandacht voor de gezondheid van de mens in relatie tot de landbouw. JA21 wil meer aandacht voor het belang van de Flevolandse landbouwexport. PvdD en Groenlinks drongen er op aan dat de in hun ogen zeer vervuilende bollenteelt op termijn helemaal uit Flevoland verdwijnt. Forum voor Democratie hamerde op een betrouwbare energievoorziening voor de sector in plaats van alleen goed en duurzaam.

Op bijna al die punten gaf Gedeputeerde Jan Klopman aan dat er al rekening mee wordt gehouden in de visie of dat ze niet van toepassing zijn. Hij bestreed dat de landbouwsector de visie dicteert en benadrukte dat het de provincie is die het stuk schrijft, maar met input van de sector, natuurorganisaties en inwoners.

Buiten spel
Het grootste pijnpunt voor de oppositie was dat zij vinden dat Provinciale Staten onvoldoende worden betrokken bij het tot stand komen van de visie. Weliswaar hebben de Staten nu iets mogen zeggen over wat er in de visie moet staan, maar zij voelen zich buiten spel staan bij wat er gebeurt met de uitkomsten van de Landbouw Cafés.

Pas in maart mogen de Staten er iets over zeggen als de uiteindelijke toekomstvisie wordt opgesteld. "De Staten komen driekwart jaar niet besluitvormend aan bod. Dat is een gemiste kans," aldus het CDA. D66 verweet de Gedeputeerde dat hij de Staten niet serieus neemt. "U gaat met een ambitie voor de landbouw naar de samenleving buiten de Staten om." JA21 zei hierover: "We voelen ons een verkeersdrempel op de A6: ongewenst dus."

Van de coalitiepartijen vond alleen de ChristenUnie dat het proces rond de landbouwvisie anders had moeten worden aangevlogen, al heeft de partij vertrouwen in de uitkomsten. De VVD oordeelde dat Gedeputeerde Klopman helder heeft uitgelegd dat de Staten nog diverse keren hun controlerende rol kunnen uitoefenen. "Provinciale Staten zijn wel degelijk aan zet." De liberalen vonden de coalitiepartners BBB, PVV en SGP aan hun zijde.

De BBB stond volledig achter haar Gedeputeerde en de nu gevolgde inspraak: "Deze methode stroomt over van participatie. Wij gaan er over wat er gebeurt."

Irritatie
Maar bij de oppositie wekte de onvolledige en soms onduidelijke beantwoording van vragen door Klopman juist steeds meer irritatie.

Na een schorsing dienden GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en SterkLokaalFlevoland de motie van treurnis in. Onder meer met als argument dat Klopman "onvoldoende reflectie heeft geleverd op de zorgen zoals geuit door verscheidene fracties binnen de Provinciale Staten."

In een hoofdelijke stemming verwierpen 23 van de 39 Statenleden (van de coalitiepartijen plus Forum voor Democratie) de motie tegen Klopman. Zijn eigen BBB betreurde het dat de oppositie het debat eindigde met "een persoonlijke aanval op de persoon van de Gedeputeerde."

Aangeslagen
Klopman toonde zich na afloop aangeslagen en geëmotioneerd. "Dit heeft mij wel diep geraakt. Ik had er niet op gerekend. Kennelijk heb ik niet goed kunnen uitleggen hoe het proces in elkaar zit."

Klopman blijft er bij dat de de inspraakprocedure voor de landbouwvisie op juiste wijze is georganiseerd en dat Provinciale Staten nog voldoende momenten krijgen om inhoudelijk een oordeel te vellen, voordat de visie in maart daadwerkelijk wordt vastgesteld.

Alle andere voorstellen van de oppositie om in de landbouwvisie rekening te houden met bepaalde uitgangspunten werden allemaal weggestemd.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel