OMALA heeft nog geen meter grond verkocht

LELYSTAD
Bijna zes jaar na de oprichting van de ontwikkelingsmaatschappij OMALA die een bedrijventerrein naast Lelystad Airport moet ontwikkelen, is er niks bereikt.
Er hadden inmiddels al honderden banen gecreëerd moeten zijn; bedrijven hadden al meer dan tien hectare grond moeten kopen; en de gemeenten Lelystad, Almere en de provincie Flevoland hadden een mooi rendement moeten behalen op de miljoenen euro's die zij beschikbaar stelden. Dat blijkt uit verschillende jaarstukken die Omroep Flevoland bestudeerde.

2000 banen
In december 2007 schuiven de wethouders Adri Duivesteijn van Almere en Jop Fackeldey van Lelystad twee grote puzzelstukken in elkaar. Dat is de officiële start van een ambitieuze samenwerking onder de naam OMALA. De partners zijn er zeker van dat de uitbreiding van Lelystad Airport enorme kansen biedt. Het businessplan dat in november 2009 wordt gepresenteerd houdt rekening met de inmiddels ontstane crisis en met de mogelijkheid dat Lelystad Airport niet verder wordt ontwikkeld. Zelfs in het meest negatieve scenario zullen tussen de 3 en 5 hectare grond per jaar verkocht worden en zullen er hoe dan ook voor 2020 zo'n 2000 banen bijkomen. Het nieuwe bedrijventerrein krijgt de naam Airport Garden City. Vijf jaar later is er nog geen meter grond verkocht en is er geen enkele baan gecreëerd.

25 hectare
In 2011 koopt OMALA voor de eerste en enige keer grond. De grond is van de gemeente Lelystad, die heeft een kavel van 25 hectare die belangrijk is voor het toekomstige bedrijventerrein. Almere en de provincie Flevoland leggen geld op tafel, zodat de drie gezamenlijk eigenaar worden. Maar de grond doorverkopen aan bedrijven lukt niet. In 2012 worden de plannen daarom opnieuw bekeken en bijgesteld. De aandeelhouders grijpen in. OMALA mag niet meer zonder toestemming van haar aandeelhouders extra gronden aankopen en personeel van OMALA krijgt geen vast contract.

Risico
Almere lijkt inmiddels het vertrouwen te hebben verloren dat OMALA nog een succes wordt. Vorig jaar schatten zij het risico dat zij verlies moeten nemen op hun miljoeneninvestering in op 40%. Dit jaar hebben ze dat verhoogd naar 60%. Dat percentage is een stuk negatiever dan de risico-analyse van hun partners, die schatten beiden het risico op verliezen in op 10%. Almere reserveert 1,2 miljoen voor tegenvallers bij OMALA. De provincie en Lelystad slechts rond de 3 ton, een kwart van dat bedrag.

13 miljoen
Voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein is een ingewikkelde constructie met vennootschappen bedacht. De drie aandeelhouders hebben ieder een miljoen in een CV en 25.000 euro in een NV gestort. Daarnaast blijkt uit de jaarrekening van OMALA dat de aandeelhouders gezamenlijk nog eens ruim 750.000 euro hebben vrijgemaakt voor de organisatiekosten van de NV. Ook hebben de aandeelhouders gezamenlijk zo'n 9 miljoen euro aan OMALA geleend, zo blijkt uit antwoorden van de gemeente Almere. Alles bij elkaar is er dus bijna 13 miljoen euro in het project gestoken dat tot op heden nog niets heeft opgeleverd.

Energiebedrijf
Ook al is er geen grond verkocht, toch zitten de acht medewerkers niet stil. Er is grond verhuurd voor een tijdelijk paintballcentrum en OMALA heeft vorig jaar een duurzaam energiebedrijf opgericht. Samen met Eneco worden duurzame energiecontracten aangeboden aan ondernemers op het naastgelegen bedrijventerrein Larserpoort. En bij de provincie is een plan ingediend om 23,5 hectare nieuwe natuur te creëren. Tussen de toekomstige bedrijven van Airport Garden City moeten braamstruiken en notenbomen komen.

Directeur Eric Rijnders van OMALA was niet beschikbaar voor commentaar.

reacties (43)

 • Anna Roos

   

  Ik denk dat de overheid ook echte ondernemers in hun organisatie moeten opnemen die de ballen er ook daadwerlijk van snappen. Je hebt nu aan de ene kant allerlei investeringen die verkeerd lopen terwijl er aan de andere kant steeds geld te kort komt. Is het misschien een idee om inplaats van dat god vermogen aan geld te investeren in mensen die hun huis moeten verkopen omdat ze het maandelijks niet meer aankunnen? zie: http://www.snelhuisverkopen.nl/huis-snel-verkopen

  reageer
 • Jan

   

  Kan Rosenmuller hier geen boompje over planten? En dan snel verkopen als de wind de andere kant op waait.

  reageer
 • Henk B.

   

  Gisteren maar eens met de gemeente gebeld. OMALA kent slechts 3,2 fte en houdt zich helemaal niet alleen met grondverkoop bezig. De gehele gebiedsontwikkeling van 600ha. wordt door de jongens van OMALA uitgevoerd. Alle infrastructuur is al ontworpen en voorbereid (wo. de aansluiting van N302 op nieuwe afslag A6). Deze ontwerpen zijn zelfs beoordeeld door BREEAM en als het zo wordt aangelegd, is het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland (certificaat is al vergeven). Daarnaast zijn ze druk met het voorbereiden van de aanbestedingen. Dit is allemaal al voorbereid zodat bij een go van de luchthaven OMALA snel het gebied kan realiseren. OMALA schijnt overigens ook achter de verkoop van 2 kavels op het Lelystad AirPort te zitten en er zijn al koopovereenkomsten gesloten met grote bedrijven die direct grond afnemen op het moment de luchthaven doorgaat...

  reageer
 • -Z-

   

  OMALA en de vaart der volken ... die er inmiddels flink uit is. Omroep Flevoland trouwens presenteert hier enkel hun subjectieve samenvatting van wat er rondom hun kantoorgebied bij vliegveld Lelystad gebeurd: dit is totaal absoluut helemaal geen nieuws noch onderzoeksjournalistiek.

  reageer
 • -Z-

   

  Een goed plan past op 1 A4-tje en en kost geen geen geld ....

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • jor

   

  Het is niet terecht dat Omala nu als geldverslindend wordt gezien. Er is al veel goed voorbereidend werk verricht. als het vliegveld doorgaat, en dat gaat door want dat is een kwestie van tijd. Schiphol is te klein en vluchten wereldwijd worden in de komende 20 jaar verdubbeld. dan zal de bedrijvigheid ook zeker komen met de daarbij horende werkgelegenheid. dat de politiek het zo lang onzeker houdt is schandalig en doet dit project gewoon niks ten goede. Politiek laat eens daadkracht zien en zet nu toch gewoon eens door!ik ben een inwoner van Lelystad die niet bij Omala werkt maar wel enorm het belang van de komende luchthaven ziet!

  reageer
 • Henk

   

  Daar zijn al eens eerder vragen overgesteld. Bij omala werkt wel 8 man, maar zijn allemaal parttime aangesteld. In totaal was het iets van 3,5 tot 4 fte, wat zich bezig houdt met de gehele gebiedsontwikkeling. In een restaurant of winkel rent al een veelvoud aan fte's aan personeel rond....

  reageer
 • Dirk

   

  Ik zou zeggen stoppen, direct! Schade beperken, ontwikkeling luchthaven afwachten en dan eerst daarop anticiperen. Voorlopig niet voor 2017. Plan dus bevriezen voor twee jaar. Is niet erg. Kosten zijn beheersbaar en genoeg tijd voor evaluatie, onderzoek en bestuurdersaansprakelijkheid in dit dossier. Eerst maar schoon schip...en dan komt van uitstel wel afstel.

  reageer
 • Henk

   

  Beste Piet, dat heeft met speculatie te maken. Het laatste wat je wil is dat speculanten grondposities kopen rondom de luchthaven en gaan wachten tot ze worden uitgekocht. Als overheid investeer je in plannen, gebiedsontwikkeling en bereid je alles voor. Die kosten daarvoor dek je met grondverkoop. Die gasten van omala zijn natuurlijk niet alleen bezig met grondverkoop. Alle infrastructuur (tekeningen, bestekken, verkavelingen), nutsvoorzieningen en dergelijk is ook voorbereid, zodat bij een "go" van de luchthaven, de volgende dag direct gestart kan worden met de uitvoering. Dan wil je niet hebben dat er ineens een vastgoedhandelaar tussen zit. Grip houden is daarom belangrijk, vandaar dat bepaalde stukken dus vertrouwelijk zijn.....

  reageer
 • Piet

   

  In het ondernemingsplan van Omala staat dat de business case geheim is. Ook de besprekingen aan de Alderstafel zijn geheim. Zelfs het marktonderzoek van Schiphol over interesse bij consumenten voor Lelystad Airport is geheim. Wat is dat toch met al die geheimen? Het is zo oncontroleerbaar en achteraf blijkt er vaak niets van te kloppen.

  reageer
 • inwoner

   

  Lelystad geeft LUCHT ! 3 grote projecten kunnen waarschijnlijk in de prullemand: 1. Luchthaven 2. Flevokust ( haven + industrietterrein) 3. Batavialand ( NLE+ RCE+ werf) Met dit College van B&W op naar de art.12 gemeente

  reageer
 • raadsvolger

   

  Ja , hij blijft wethouder. Maar niet meer van Grondzaken, maar van economisch zaken en financien. Op naar art.12 gemeente.

  reageer
 • Tsja

   

  Als ze verstandig zijn hebben ze de gronden bij ERF ondergebracht in dezelfde constructie die in heel Flevoland wordt gebruikt. Een soort pachtovereenkomst met tussentijdse inbreuk.

  reageer
 • wijnschenk

   

  altijd al geldverslindende vage club geweest. veranderen de naam van Lelystad airport ook zomaar . Geld kan beter in ondernemers gestoken worden die al op de luchthaven plannen hebben.

  reageer
 • Jan

   

  Ook op de vraagprijs voor deze gronden zal flink moeten worden afgeschreven. De inschatting over besluitvorming rond de luchthaven is veel te positief geweest. De directeur heeft al ontslag genomen.

  reageer
 • zomaar

   

  Op zich een leuk idee maar als het maar voor tijdelijk is lijkt me dat het makkelijker is om het per jaar als agrarische grond te verhuren aan een geïnteresseerde boer uit de omgeving, vergt geen (of nauwelijks) extra investering en je blijft flexibel

  reageer
 • Hendrik

   

  Ook mijn complimenten voor de omroep dat ze dit aan het licht brengen. Schokkend om te lezen en nu ook duidelijk dat deze belangen meespelen bij de voorstanders gemeente Lelystad, Almere en de provincie. Hadden ze beter zelf open kaart over kunnen spelen, in plaats van continu de werkgelegenheid benadrukken. Niet geloofwaardig, fail!

  reageer
 • Henk

   

  hm... een soort 'regionale omroep van wakker Nederland' ? - niet mijn ding. dank u.

  reageer
 • frits

   

  Prima stuk. Ook opiniestukken horen bij de journalistiek. Een grote stap vooruit voor Omroep Flevoland.

  reageer
 • ikke

   

  Mooi (onderzoeks)journalistiek artikel van Omroep Flevoland. Net echt!

  reageer
 • Rick

   

  Ik ruik een Oostvaardersplassen 2.0

  reageer
 • diforno

   

  Wat denk je wat het aanleggen van een spoor kost? Daarnaast moet er nut en noodszaak zijn voor een spoor, alleen passagiers is niet voldoende. Overigens is er geen "lokaal" vliegveld in europa wat op zo'n korte afstand (lees 7 minuten met de shutllebus) een intercitystation heeft. Verder vind ik bovenstaande artikel inderdaad meer een opiniestuk dan een nieuwsartikel. Heeft dat wat te maken met de aanstaande provinciale verkiezingen OmroepFlevoland??

  reageer
 • Peter Aggenbach

   

  Eindelijk eens nieuws bij Omroep Flevoland dat duidelijk en volledig beschreven is. De kwestie is dat je zolang er geen zaken te doen zijn (ja/nee vliegveldje) je ook geen organisatie als Omala nodig hebt met notabene acht medewerkers. Stuur die maar snel naar huis en laat ze terugkomen als er daadwerkelijk een vliegveld komt.

  reageer
 • Kees

   

  Vorige weke is toch een VOC anker gevonden tijdens graafwerkzaamheden bij OMALA? Tenminste dat was groot nieuws op deze site.... Als ik dit artikel lees, wordt de indruk gewekt dat er bij OMALA niks is gebeurd. Maar als er niks gebeurt, wordt er toch ook niet gegraven en dan was er toch ook nooit een VOC anker gevonden????????????????

  reageer
 • Cor

   

  U haalt de woorden uit mijn mond!

  reageer
 • Piet

   

  "nog geen meter grond verkocht". Dat kan ook niet. Grond verkoop je niet per meter, maar per vierkante meter of hectare.

  reageer
 • Cor

   

  Klopt en dan komt de bedrijvigheid ook. Nu verkopen levert veel minder op, dan als de luchthaven definitief is. Dus een jaartje wachten, kan tientallen euro's per m2 meer opleveren.....

  reageer
 • Cor

   

  Voor de zomer zijn toch bij de gemeente de plannen ingediend voor onder andere een tankstation, hotel en een groot leisure gebouwen met restaurants, bioscoop, lasergaming, kinderspeelparadijs etc?? Alleen volgens mij hadden die ondernemers in het koopcontract laten zetten dat ze pas komen als de luchthaven definitief is.....

  reageer
 • Jeanet

   

  Wat ik niet begrijp is dat je niemand van de 'kenners' hoort over het feit dat er geen spoor ligt richting het vliegveld. Leg dat neer zolang het nog enigszins kan! Je zult zien dat dit project wel succesvol wordt. Eerst een spoor!

  reageer
 • Lely

   

  Tuuuuuurlijk joh.......

  reageer
 • uhm

   

  en ze leefde nog lang en......

  reageer
 • Henk

   

  Hmm. Ik moet wel even wennen aan de toon van dit verslag. Is dit nieuws of opinie? Het probleem is dat het gelijk van dit verhaal pas gehaald wordt bij het definitief wel-of-niet doorgaan van Lelystad AirPort. Als lelystad AirPort er toch komt, dan zal het wel goed komen. Dan zal het achteraf een verstandige investering zijn geweest. Komt het vliegveld er niet, dan kun je dan berichten over de domme investering. Timing is alles. Ook met dit verslag.

  reageer
 • frits

   

  Zonder woorden.... wat een domheid. Almere heeft het door, maar Lelystad niet, en Fackeldey blijft wethouder.

  reageer
 • Fleur

   

  Laat die braamstruiken en notenbomen maar komen.

  reageer
 • Maikel

   

  Als ondernemer ga je investeren in een stukje zekerheid. De ondernemers komen pas wanneer er eindelijk zekerheid is over de uitbreiding van het vliegveld. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de geachte politici dit ook weten. En dan vrees ik dat er vanuit Almere in ieder geval niet veel vertrouwen meer is in de haalbaarheid van een uitgebreid vliegveld.

  reageer
 • Dirk Zaan

   

  Als de grond braak ligt kun je er beter maar wat op ondernemen en wat makkelijk weer op te heffen is. Zoals een paar hectare met zonnepanelen.

  reageer
 • Japie

   

  Je gaat daar pas activiteiten zien als dat Luchtvaartbesluit er door heen is. Eerder investeert niemand daar iets. logisch. Zolang er een hoop mensen zijn die er alles aan doen om de boel te traineren zal het nogwel even duren. Uiteindelijk komt het er toch wel, want Schiphol loopt vol en Lelystad is de enige echte optie.

  reageer
 • .\/\/.

   

  goede plannen kosten tijd en geld

  reageer
 • Jaap

   

  Toch 8 arbeidsplaatsen,zo deden ze het in Rusland ook.

  reageer
 • Opa Schoonenberg

   

  Airport Garden City heet het project, wat een prachtige naam. Wat goed dat alle activiteiten er CO2-neutraal blijken te zijn tot nu toe.

  reageer
 • Jaap en Job

   

  veel beloven weinig geven dankzij PVDA en VVD. Kiezers bedankt voor jullie stem en inwoners van Flevoland wij zijn blij in het vertrouwen dat jullie in ons gesteld hebben om jullie zuur verdiende geld zo snel als mogelijk is op te maken aan dit soort ondoordachte projecten. Dank ook voor provinciale staten en de gemeenteraad dat jullie blind vertrouwen in ons hebben. Dit steunt ons om vooral door te gaan. Volgend project wordt Batavialand. Let op dit gaat minstens 2 miljoen gemeenschapsgeld kosten omdat provinciale staten en gemeenteraad ons dom weg weer vertrouwen.

  reageer
 • rob

   

  weer een aderlating voor de gemeente

  reageer
 • Joop

   

  Dit is nog erger als ik dacht,dit kost de gemeentes((Almere,lelystad)veel geld en geen arbeidsplaatsen dus zullen de ozb,parkeren,hondenbelasting,etc. Wel weer verhoogd worden.wethouders bedankt!!!

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert