"Gemeenten klaar voor zorgtaken"

FLEVOLAND
De gemeenten in Flevoland zeggen er klaar voor te zijn om vanaf 1 januari zorgtaken over te nemen van het Rijk en de provincie. De verandering in het zorgstelsel moet ervoor zorgen dat de zorg beter aansluit bij de mensen die dat nodig hebben. Dat gaat gepaard met flinke bezuinigingen. De overheid zegt dat dat gerealiseerd moet worden door meer instellingen met elkaar te laten samenwerken, meer in te zetten op preventie en meer van de burger zelf te vragen.

Transities
De nieuwe zorgtaken zijn in te delen in drie zogenoemde transities. De gemeenten worden verantwoordelijk voor alles wat met jeugdzorg te maken heeft. Ook moeten gemeenten iedereen die werkloos thuis zit of deels arbeidsongeschikt is aan het werk helpen. En tot slot is er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat gaat onder meer over thuishulp, dagbesteding en hulpmiddelen zoals een traplift of scootmobiel.

Zorg over de zorg
Hoewel de gemeenten zeggen klaar te zijn, weet niemand of de overdacht van zorgtaken vlekkeloos zal verlopen. Meerdere gemeenten geven aan niet zeker te zijn of ze wel alle gegevens van het Rijk hebben gekregen. Het zou kunnen dat niet iedereen die zorg nodig heeft ook in beeld is. En het is de vraag of de nieuwe werkwijzen van de zorginstellingen ook het gewenste resultaat geven. Daarom hebben alle gemeenten geld gereserveerd als buffer. Het jaar 2015 wordt dan ook gezien als overgangsjaar.

Urk in het nauw
Waar de meeste gemeenten de komende jaren te maken krijgen met bezuinigingen tot 25%, krijgt de gemeente Urk een veel grotere klap. Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet de gemeente de komende jaren 57% inleveren. Bij het verdelen van het budget is namelijk gekeken naar criteria als het aantal eenoudergezinnen, werklozen en allochtonen. Omdat Urk die groepen weinig binnen de gemeentegrenzen heeft, moet er veel ingeleverd worden. Wethouder Freek Brouwer probeert de staatssecretaris nog op andere gedachten te brengen omdat hij bang is dat belangrijke voorzieningen moeten worden afgebroken. Tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat de Urkers eventuele problemen samen zullen oplossen.

reacties (7)

 • Marc

   

  Ohh er is wel geld...het gaat ergens anders mis. Dit is het uiteindelijke gevolg van de privatisering van de zorg. Kies een partij die het zorgstelsel wil repareren ipv kapot maken.

  reageer
 • Andrea

   

  Het is wachten tot het mis gaat en alle gevolgen van dien.

  reageer
 • kees d.

   

  Helemaal mee eens en daarbij komt dat deze regering 70 miljard euro aan AWBZ premie heeft gebruik voor andere doeleinden dan de zorg. En maar roepen dat de zorg onbetaalbaar wordt. Het gaat die gene die zorg nodig hebben een boel extra geld kosten. In Dronten wordt standaard alle huishoudelijke hulp terug gebracht naar twee uur de rest moet van mantelzorgers komen.

  reageer
 • Maaike

   

  Ik heb recentelijk zo'n keukentafelgesprek gehad en zowel mijn zorgverlener als ikzelf hadden nog een aantal praktische vragen, met name rond het contract van mijn zorgverlener. Helaas konden die niet beantwoord worden. Verder kreeg ik een brief dat de zorgcontracten, die ik naar het SVB moest sturen, nog niet bij de gemeente bekend waren. Dit, terwijl ze al wel online staan bij het SVB (inloggen met DigiD). Na een telefoontje gaf de medewerker van de gemeente meteen toe dat dit inderdaad goed mogelijk was. Het is nu 8 december, nog een paar weken voor 1 januari, en trek daar gerust de feestdagen ook maar vanaf. De gemeente werkt zich drie slagen in de rondte, hen treft geen blaam, maar ik betwijfel of het allemaal wel rond is 1 januari. Men heeft mij verzekerd dat de zorg tot 2016 gegarandeerd is, maar hoe de details geregeld moeten worden (de kleine lettertjes in de zorgcontracten, zorg door de "sociale kring" die hiervoor ook een vergoeding krijgen omdat zij hun werk hiervoor moeten minderen of opgeven), daar krijg ik tegenstrijdige berichten over. Kort samengevat: nee, de gemeenten zijn nog niet klaar voor hun zorgtaken. De oorzaak ligt bij de regering, die het er zo nodig doorheen moest jagen en weigerde het een jaar uit te stellen zodat het beter geregeld kon worden.

  reageer
 • Bert

   

  Natuurlijk kunnen de gemeenten zeggen dat ze er klaar voor zijn. Want waar ze niet aan toe komen die krijgen toch geen hulp. Je zal zien hoeveel ontslagen dat er vallen in de zorg. De meeste gemeenten hebben geen idee hoe hoog de kosten zullen zijn,

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Sandra Mol

   

  Maar over zorg buiten de gemeentegrenzen is nog niet nagedacht. Net weer een tekenend voorbeeld op Nieuwsuur gezien. http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2007751-onzekere-toekomst-voor-kinderen-met-problematische-hoogbegaafdheid.html

  reageer
 • polderjongen

   

  oftewel wij de burger moeten gaan doen omdat de overheid er geen geld meer voor heeft en dan zegt zoek het zelf maar uit met je familie

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert