VVD wil meer dieren afschieten in Oostvaardersplassen

FLEVOLAND
De landelijke VVD fractie wil dat er meer dieren in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten. Dat zegt Tweede Kamerlid Rudmer Heerema in reactie op de brief die staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Kamer heeft gestuurd.

In die brief schrijft Dijksma dat de overheid niet gaat ingrijpen in de aantallen grote grazers in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere. De boswachters blijven alleen verzwakte dieren afschieten, als duidelijk is dat die het niet zullen redden. De VVD wil dat meer dieren worden afgeschoten omdat de Oostvaardersplassen nu kaal worden gegeten, en dat is volgens Heerema niet aantrekkelijk voor bezoekers.

De VVD wil ook dat meer delen van het natuurgebied voor bezoekers toegankelijk worden. De partij is tegen het plan om grazers toe te laten in het Hollandse Hout, het Oostvaardersveld en het Kotterbos omdat de dieren daar ook schade kunnen toebrengen.

De Tweede Kamer praat binnenkort over het plan van Dijksma. De Partij van de Arbeid heeft al laten weten positief te zijn, CDA en PVV zijn tegen.

reacties (12)

 • s.wullink

   

  Het is ten hemel schreiend dat er nog zulke zieke geesten rond lopen die zoveel dierenleed veroorzaken als deze mensen. Jullie hebben geen honger winter mee gemaakt dan werd er zeker anders over gedacht. En dat onze regeringsleiders hier aan bijdragen is ongelooflijk. Dit moesten onze veehouders is doen dan was Nederland te klein. Bah wat een schaamteloos vertoon hoe is het mogelijk.

  reageer
 • almeerder

   

  Zullen we iedereen in onze samenleving die "schade" aanricht dan ook maar meteen afschieten? Come on vvd, dieren hebben ook gevoel.

  reageer
 • D.

   

  Waaauw.. en dat alleen maar voor de aantrekkelijkheid voor de mens.. bah bah bah!!!

  reageer
 • natuurliefhebber

   

  Ik ben het volledig eens met Ton van Wijlen! -de dieren zijn er niet vrijwillig gekomen en kunnen geen kant op -het ecosysteem is incompleet door het ontbreken van predators -van een natuurlijk evenwicht kan daardoor geen sprake zijn -bij gebrek aan voedsel zijn alle vlierstruiken en wilgenbomen geschild -broedvogels die in een moeras thuishoren zijn praktisch verdwenen -de biodiversiteit is schrikbarend afgenomen sinds het ontstaan -het project is onbeheersbaar en kost kapitalen -het dierenleed schrijnend -er wordt geen enkel doel gediend -beëindigen of beheren als bijv. NP De Hoge Veluwe

  reageer
 • Ton van Wijlen, auteur bos, ecologie en landschap

   

  Het standpunt van de VVD, verwoord door de heer Heerema, is afgewogen en correct. Het slaat de spijker op de kop. Het is nu de laatste kans om de Oostvaardersplassen en de het moerassengebied omringende bossenkraag te redden van de ondergang. Die verloedering roepen we een halt toe door op zeer ingrijpende wijze de aantallen huisvee (runderen, herten en paarden) terug te brengen tot een fractie van wat ze nu zijn. Of nog liever: haal ze maar allemaal weg met de trailers waarmee ze ooit werden gedumpt in het toen nog zo veelbelovende moerassengebied. De dieren zijn ermee gered, de plantenwereld kan eindelijk weer ontluiken en het landschap omtoveren tot de paradijselijke aanblik die ooit de beheerders van het eerste uur voor ogen stond. En de omringende bossen blijven gevrijwaard van vraat en verderf door huisvee dat erin wordt gedrukt door StaatsBosBeheer. Het StaatsBosBeheer…de ooit zo gewaardeerde en vakinhoudelijk hoog gekwalificeerde dienst die de bossen van het rijk beheerde met oog voor het heden èn de toekomst. Omdat een goed beheerder oog heeft voor de generaties na ons. Dit StaatsBosBeheer is helaas verworden tot de grootste vijand van bos en landschap. Als een groene vloek waart de dienst thans rond en gedraagt zich meer als herder met huisvee dan als verantwoordelijkheid dragend beheerder met hart voor bos en landschap, natuur en ecologie. Uitgerekend deze dienst wordt door staatssecretaris Sharon Dijksma en de haar adviserende salonfilosofen gecomplimenteerd voor zijn laakbare gedrag en krijgt er nog eens de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een maatschappelijke adviescommissie bij! Het standpunt van de landelijke VVD is daarom meer dan noodzakelijk, en in lijn met dat van andere partijen met verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst van bos en landschap, natuur en cultuur. Het gaat niet aan om het huisvee van StaatsBosBeheer planmatig bos en landschap te laten verloederen tot wat het nu is: een deprimerende, kale vlakte waar dood en verderf heersen. Een vlakte vol stervende planten, afgekloven bomenkadavers en hongerend huisvee. Het gaat al helemaal niet aan om dat vee de omringende bossen in te sturen als het huidige gebied is kaal gevreten. Niemand heeft behoefte aan het laten uitdijen van stervende vlakten totdat ze de stadsranden bereiken. Flevoland was ooit kaal, guur en ongenaakbaar. Met tomeloze energie is gewerkt aan het ontstaan van een Nieuw Land met beschutting, natuur en recreatie. Een Land om graag in te leven, te wonen en te werken. Een Land voor vele nieuwe generaties van mensen, planten en dieren. Voor een veedrijvende dienst zonder enig oog voor deze kernwaarden van Flevoland is geen plek. De staatssecretaris zou er goed aan doen om haar standpunt bij te stellen. Met salonfilosofie worden de Oostvaardersplassen en de bossen rondom niet gered. De door de staatssecretaris gehanteerde salonfilosofie breekt meer af dan er in generaties weer kan worden opgebouwd.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Risseeuw

   

  Het is een natuurlijk proces in deze klimaatzone dat elk terrein op een gegeven moment bos wordt, zeker in een situatie met natuurlijke predatoren en grote grazers. Wanneer je ervoor kiest om terrein open grasland te laten door grote grazers zoals in de OVP voor is gekozen zijn daar wel consequenties aan verbonden zoals nu te zien is, Een overpopulatie grote grazers die ver over de grens van de ecologische draagkracht van het terrein is geschoten. Er kan een veel mooier gebied ontstaan met ruigtevegetatie en open grasland wat leidt tot meer biodiversiteit. Door de populatie naar ecologische draagkracht terug te brengen en te houden zal een zegen voor het terrein zijn en weer het gebied in oude glorie herstellen. Het kan echt met minder grote grazers het gebied open houden dan nu het geval is, men moet er dan wel de moed en zin voor op weten te brengen om deze stappen te nemen en wordt het begraasbare deel van de OVP weer een mooi gebied en geen slecht beheerd hertenkamp.

  reageer
 • D.van Dierenvriend

   

  Zomaar een helder en duidelijke reactie: Reactie van Ton van Wijlen, auteur bos, natuur en landschap Sharon Dijksma heeft haar oordeel gegeven. De staatssecretaris woog de adviezen van haar salonfilosofen en kwam tot de slotsom dat het goed was. Het beleid is deugdelijk, de verantwoordelijkheden liggen daar waar ze horen, de toekomst van bos en landschap, dier en plant is op de best mogelijke wijze verzekerd. Het wordt allemaal heel erg mooi en bovenal verantwoord. Er ontbreekt slechts een maatschappelijke bliksemafleider in de vorm van een adviescommissie uit de burgerij. Daar moet StaatBosBeheer voor gaan zorgen. En zo gaat StaatsBosBeheer niet alleen voor de dieren en bomen zorgen, maar ook voor ons als maatschappij. Het verhaal is mooi, het praatje zit geolied in elkaar. Maar geen praatje houdt stand als het verhaal niet deugt. En het verhaal deugt niet als de harde feiten het afstraffen. Het verhaal van de Oostvaardersplassen is er één van salonfilosofen. Het deugt niet. Het heeft niets met verantwoord omgaan met plant en dier te maken. Het verhaal van de salonfilosofen is gebaseerd op prietpraat over natuurlijke evenwichten, ecosystemen, gefaseerde biologische overgangszones en nog veel meer van die moeilijke dingen, verzonnen vanuit de luie leunstoel in de hoek van die salon. De harde feiten liggen echter voor het oprapen: dood en verderf alom. Dode dieren, dode bomen, dode planten. Dode lente. Met ontembare energie is onafgebroken gewerkt aan die ene missie: creëer een ingestort landschap. En zo zijn de Oostvaardersplassen verworden tot hetgeen ze nu zijn: kaal, doods en verlaten. Vol hongerende dieren, ziek geworden planten en dood gekloven bomen. Een gebied dat schreeuwt om hulp en begrip. Een ooit zo paradijselijke creatie van de natuur, nu opzettelijk verworden tot een steppe vol kadavers en hongerende ellende. Maar de missie is nog niet volbracht. Ook de omliggende bossen zullen worden geteisterd en gebroken. Ze zullen net zo lang worden belaagd en vernederd door hongerige herten en runderen tot ze het begeven. En dan zijn de bossen rondom ook veranderd in kale steppen. In doodse vlakten waarvan de ecologische waarde nog maar een schim is van wat deze was voordat een staatssecretaris besloot om er het bos en landschap uitvloekende StaatsBosBeheer met zijn huisvee op af te sturen.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Je moet het zien als een eiland. Daar kunnen de dieren ook niet af. Als we in de Oostvaardersplassen de dieren een uitweg moeten bieden moeten we de Waddeneilanden ook met het vasteland verbinden. Honger en dood horen bij de natuur, net als overvloed en leven. Ècht, het enige probleem hier is dat er vanuit de trein kadavers zichtbaar zijn, en dat de beleidspiepels niet voor harteloos willen doorgaan bij het Disney-publiek. De VVD maakt zich druk over de vermaakswaarde voor het publiek, wil meer toegang en minder dieren. Dat is geen natuur, dat is een hertenkampje.

  reageer
 • Marcel

   

  bij natuur staat er geen hek omheen kunnen dieren vrij rondt trekken als er ergens geen eten is. Of zie jij in bossen in Nederland ook een hek erom heen en dieren mager of dood voor het hek liggen?

  reageer
 • Helemaal eens met kees d, deze Heerema snapt er niets van. Bossen horen niet in de oostvaardersplassen. Het grazige gebied staat ten dienste van de broedvogels in het moeras. Ganzen, lepelaars, grotezilverreigers, eenden soorten, roerdompen, kiekendieven, foeragerende kieviten, plevieren enz hebben helmaal niets aan bos

  reageer
 • .\/\/.

   

  "De VVD wil dat meer dieren worden afgeschoten omdat de Oostvaardersplassen nu kaal worden gegeten, en dat is volgens Heerema niet aantrekkelijk voor bezoekers." - de VVD heeft dus ook al last van Bambi-gevoelens. Ze willen een hertenkampje, geen natuur.

  reageer
 • kees d.

   

  Heerema heeft zijn huiswerk niet gemaakt. Er zijn nooit bomen geplant in de OVP. De wilgen zijn spontaan opgekomen na het droogvallen. OVP bestaan voornamelijk uit moerasplassen en daarom niet toegankelijk voor publiek. Heerema zie je of hoor je nooit en nu alleen dom geblaat.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert