Beleid grote grazers pas na volgende winter geëvalueerd

LELYSTAD • Wo 24 april 2024 | 21:46 • Woensdag 24 april 2024 | 21:46

Pas na de komende winter gaat de provincie het beheer evalueren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Een motie van Forum voor Democratie en SterkLokaalFlevoland om dit al in september te doen, werd woensdag in Provinciale Staten weggestemd.

De twee partijen maken zich grote zorgen over de conditie van met name de Heckrunderen. Onder meer door de grote aantallen ganzen blijft er in de Oostvaarderplassen te weinig vers voer over. Forum-Statenlid Rene van Woensdregt vindt dat niet tot volgend jaar kan worden gewacht met een evaluatie van het beheer, terwijl er grazers dood gaan van de honger. Daarbij moet nadrukkelijk naar de effecten van de grasetende ganzen worden gekeken, vindt de partij.

Forum kreeg bijval van de Partij voor de Dieren. "Elke winter dat er dieren lijden is er een te veel. Nog een winter is niet aanvaardbaar," aldus Kjell van Wijlandt.

Ook de PVV was kritisch en verwees naar rapportages van Staatsbosbeheer begin april, waaruit is gebleken dat de Heckrunderen ondervoed zijn. Voor PVV-Statenlid Willem Boutkan is het coalitieakkoord leidend: daarin staat dat het beleid binnen twee jaar na ondertekening van het akkoord wordt geëvalueerd.

Twee winters wachten
Gedeputeerde Harold Hofstra stelde dat er na de zogeheten reset van het moerasgebied in 2023 eerst twee winters voorbij moeten gaan om een goed beeld te krijgen van de situatie. Zo is dat in 2018 afgesproken na een advies van de commissie Van Geel.

Het college van Gedeputeerde Staten wil een evaluatie dit najaar voorbereiden en een gedegen onderzoek rond de zomer van 2025 afronden, maar niet vervroegen. "Het uitgangspunt is twee winters wachten. Het coalitieakkoord is in juni 2023 getekend, dus we willen de winter van 2024-2025 meepakken," aldus Hofstra.

Forum vroeg daarop om een hoofdelijke stemming, waarbij 31 Statenleden tegen de motie stemden en zes voor. Ook de PVV stemde tegen, omdat de partij de toezegging van Hofstra accepteerde dat de evaluatie volgend jaar zomer gereed zal zijn.

Zwakke conditie na geboortes
Hofstra erkende dat de conditie van met name een kudde Heckrunderen aan de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen dit voorjaar slecht was. Dat kwam door de geboorte van veel kalfjes, waardoor de moederrunderen verzwakt raakten. Nadat dit was geconstateerd, is vanaf 8 april besloten tot voeren van de runderen.

Twee dagen eerder besloten dierenactivisten om zelf het initiatief te nemen en hooibalen naar de Oostvaardersplassen te brengen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel