Raad wil meer middeldure koopwoningen

LELYSTAD
Een meerderheid van de gemeenteraad van Lelystad wil dat er meer koop- en huurwoningen in het middensegment worden gebouwd. Meer sociale huurhuizen zijn niet direct nodig.

Collegepartijen VVD en Inwonerspartij en vijf oppositiepartijen kwamen dinsdagavond met een aangepast voorstel. Ze vinden dat Lelystad vooral behoefte heeft aan koophuizen vanaf 170.000 euro met een opvallende architectuur. Dat trekt nieuwe inwoners die meer te besteden hebben. Volgens de fracties heeft Lelystad aan deze doelgroep grote behoefte omdat de stad nu veel inwoners telt met een laag inkomen.

PvdA, GroenLinks en SP zijn tegen het aangepaste voorstel. Zij vinden dat de voorraad sociale huurwoningen moet worden uitgebreid. Zij vrezen dat de wachttijd voor een huis verdubbelt tot vijf jaar, nu een meerderheid van de raad meer sociale huurwoningen niet nodig vindt.

De raad vindt verder dat nieuwbouw weer mogelijk moet worden op plekken die nu niet mogen concurreren met Warande. Het gaat onder meer om de Punter, Schoener, Parkwijk en het Werkeiland.

PvdA-raadslid Emiel van den Herberg spreekt op Twitter van een teleurstellende avond. reacties (15)

 • Joshua

   

  Goed idee de lagere inkomens kunnen dan een appartementen of kamertje huren zodat ze zsm uit Lelystad willen vertrekken. Hiermee wordt de vooruitgang van Lelystad bevorderd.

  reageer
 • Eric

   

  Goed initiatief zo krijg je meer diversiteit, zodat de lagere inkomens naar andere plekken verkassen en hier een Lelystad het gemiddelde wat kan stijgen!

  reageer
 • Rinus

   

  Vergat nog even de volkstuincomplexen, waarvan er sommige wel erg mooi liggen, die zijn bijna allemaal woningbouwlocatie!

  reageer
 • Rinus

   

  Volgens de deze geweldige rechtse denkers heeft Lelystad behoefte aan dure opvallende huizen, maar heeft de doelgroep behoefte aan Lelystad? En toch weer inbreiden blijkbaar, belangengroepen kom maar vast in stelling. De schoonmakers en tuinmannen van de villa's mogen lekker lang op een huurwoning wachten, want voor de plebs hoeft niet gebouwd te worden. De echte Asocialen zitten dus in de gemeenteraad.

  reageer
 • .\/\/. 2.0

   

  Goed initiatief, Lelystad heeft teveel mensen met lage inkomens. Daar nog meer woningen voor bouwen werkt verdere verpaupering in de hand. Er zijn nu al complete wijken haast onleefbaar. Een grote bende. Huizen worden niet onderhouden. Zelfs onkruid weghalen is voor veel mensen nog te veel gevraagd.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Moena

   

  De keus is: of veel sociale woningen bouwen om die overigens helemaal niet zo lange wachtlijsten te verkorten (volgens Centrada zelf valt dat reuze mee) of we gaan dat wel doen en dan leeft over een tijdje de helft van Lelystad van wat de andere helft moet verdienen. Hebben we uiteindelijk allemaal niks. Typisch linkse insteek. Doe er nog maar wat statushouders bij.... Overigens ben ik voor opvang van statushouders, maar wel beperkt, want wie gelooft nu dat die mensen zichzelf kunnen redden? Droom lekker verder. Hoezeer ik ook meevoel met mensen die geen huis kunnen vinden, wil dat in de toekomst weer wel goed mogelijk zijn, dan moeten we juist nu investeren in de draagkracht van de stad. Dan kan op termijn iedereen weer aan zijn trekken komen, veren de winkels weer op omdat er geld besteed wordt enz. Een logische ontwikkeling, maar dan moet je niet oude dogma's van zoveel mogelijk sociale huur overeind blijven houden. De wereld is niet helemaal maakbaar!!

  reageer
 • frits

   

  Slim om woningbouw op de hoogwaardige locaties in de bestaande stad weer mogelijk te maken. Bataviahaven, Parkwijk, Houtribhoogte e.d. en de plekken in bestaande wijken zijn toch veel aantrekkelijker dan Warande.

  reageer
 • Barbara

   

  Dertig jaar geleden was er ook zo'n manie dat alle lege gaten in wijken opgevuld moesten worden. En mensen die 35 jaar geleden in een uitkering terecht kwamen, waren ook heel wat beter af dan de uitkeringsgerechtigden van nu, want ook zij kregen destijds op waardige plekken een onderkomen. Een onderzoeker van het SCP en tevens bijzonder hoogleraar in Utrecht Cok Vrooman noemt het huidige sociale beleid inmiddels ‘zorgwekkend’. Hij pleit voor een geheel ander beleid. Al 35 jaar neemt de inkomens- en werkzekerheid af, terwijl de overheid de verzorgingsstaat afbouwt onder het motto werk, werk, werk.

 • KC

   

  Wanneer worden wachtlijsten eens geslecht. Centrada heeft bijna geen geld om 30% te halen. Doorstroming is bijna ook onmogelijk.

  reageer
 • HM

   

  Het grote probleem van Lelystad is dat er verhoudingsgewijs te veel mensen wonen met een te laag inkomen. Deze mensen betalen vaak geen lokale belastingen maar maken wel veel gebruik van overheidsvoorzieningen en geven weinig geld uit. Als je die verhouding niet meer in lijn brengt met het landelijk gemiddelde zal Lelystad in de toekomst volledig verpauperen. Daarom moet de gemeente zich vooral concentreren op het aantrekken van meer kapitaalkrachtige burgers (door koopwoningen). Burgers die lokale belastingen betalen en geld uitgeven in de stad. Dat zorgt voor werkgelegenheid en gezonde financiën voor de gemeente. Wel moet er voor die nieuwe inwoners voldoende werk op het juiste niveau zijn. Anders komen ze niet naar Lelystad. Maar dat betekent ook dat niet iedereen die een sociale huurwoning zoekt, daarvoor in Lelystad terecht zal kunnen en wellicht elders moet zoeken.

  reageer
 • Louise

   

  Ook koopkrachtige inwoners zouden wel gek zijn hun geld in stenen te zetten. Niemand heeft meer een baan voor het leven en zeker niet in Lelystad. Er lopen nog genoeg mensen met een restschuld of die "vast" zitten. Flexibiliteit is nodig, dmv meer huurwoningen ook in de vrije sector. Dom dat de raad alleen naar het nu kijkt.

 • Barbara

   

  Met het hele verhaal maak je duidelijk dat het geen nieuws is wat je brengt. Een herhaling van zetten die ik al 100 keer eerder hier heb gelezen. Kennelijk moet er in en andere hoek gezocht worden. Daarbij komt dat de minima in deze stad steeds meer 1 euro winkelaanbod krijgen. Ze worden op hun wenken bediend waardoor de kapitaalkrachtigen hun inkopen elders zullen moeten doen bij gebrek aan beter. En, oh ja, de Outlet natuurlijk die de winkeliers van eigen stad de nek hebben omgedraaid al voor de webwinkels gingen floreren. Kan me trouwens niet voorstellen dat de meiden en jongens die daar een veelal tijdelijk baantje hebben gekregen na verloop van tijd kapitaalkrachtig genoeg zijn om zich in de schulden te steken voor een hypotheekje. Het advies voor lagere inkomens om dan maar elders te gaan zoeken zal in alle richtingen niets opbrengen zolang de woningnood landelijk aan de gang blijft en werkeloosheid nog lang niet voorbij schijnt te zijn. Kortom doe en zorg wat NU voorhanden ligt te doen, net zoals wij de vluchtelingen zaken aanbieden die ook met het NU te maken hebben. Je leeft maar 1 keer al denken de duurzaamheidsfreaks daar kennelijk anders over. Op zeker willen zij spelen, terwijl er nauwelijks zekerheiden meer over zijn om je aan vast te klampen.

 • Thomas

   

  V.d. Herberg mag natuurlijk roepen dat er geen razend populaire koopwoningen gebouwd moeten worden, maar men in plaats daarvan jarenlang moet afwachten tot de woningbouwcorporaties ooit weer eens gaan investeren. Maar dat komt er natuurlijk op neer dat je dan geen woningen krijgt. En als je om en nabij de 70-30 koop/huur bouwt, dan krijg je wel woningen. Dus inderdaad, de rechtse partijen weten het hier beter. Die willen huizen voor de mensen, in plaats van kijken naar een woestenij en wachten op sociale huurwoningen waar niemand geld voor heeft om ze te bouwen.

  reageer
 • Barbara

   

  Dus laat je die te lang aanwezige groep mensen die aangewezen zijn op lage huren toch maar langzaam stikken? Doen alsof ze niet bestaan,is dat een opstelling die te waarderen valt? Waarom kiest men toch altijd voor lijden i.p.v leven.

 • ABS

   

  Gelukkig, de gemeente heeft na lang zoeken nog iets positiefs gevonden in de stad (althans naar buiten toe), namelijk dat men hier nog ruimte om te wonen heeft. Onmiddellijk worden dus de systemen opgestart om de boel dicht te bouwen.

  reageer
 • Barbara

   

  Lelystad geeft lucht, maar pikt tegelijkertijd met haar woningbeleid steeds meer zuurstof af van langdurig woningzoekenden om nuchter te kunnen blijven nadenken over deze zorgelijke toestand.

  reageer
 • Dirk2

   

  Een woonvisie voor 10 jaar is regeren over je eigen graf! De markt veranderd nog zo snel en demografie zorgt voor andere vraag. Wellicht was 3 jaar beter geweest? Of het solide is zal nog moeten blijken, ik vrees slechts weer.....

  reageer
 • Jeroen

   

  OF, stop eens met het promoten van dit linkse geode, zet het plan dan op het nieuws en niet 2 tweets van een teleurgesteld raadslid. Als dit raadslid het beter weet had hij hierop moeten anticiperen

  reageer
 • HM

   

  Je zou verwachten dat een journalistiek medium als OF hier op zijn minst een korte samenvatting c.q. hoofdpunten van het plan zou geven. Nu weet je dus nog helemaal niks.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert