'Schaliegasboringen zorgen voor te veel schade'

NOORDOOSTPOLDER
'Boren naar schaliegas in Noordoostpolder levert te veel economische schade op'. De actiegroep Tegengas is blij met de uitkomst van het onderzoek van CE Delft. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de actiegroep. De resultaten hiervan zijn donderdagavond bekendgemaakt.

Negatieve economische effecten
Het onderzoeksbureau stelt dat zowel beperkte als forse negatieve effecten mogelijk zijn bij commerciële schaliegaswinning. Hierbij is gekeken naar waardedaling van huizen, wegblijven van toeristen en omzetverlies bij de agrarische sector. Volgens de onderzoekers kan de schade in de periode 2023 - 2053 variëren van 80 miljoen euro tot 1,1 miljard plus een verlies van 40 tot 300 miljoen euro voor woningeigenaren.

Bij proefboringen is de verwachte economische schade beperkter. Die schade varieert van 23 tot 345 miljoen plus 37 tot 149 miljoen verlies voor woningeigenaren.

Exacte inschatting van effecten is er niet
De onderzoekers vinden het lastig exacte schattingen te maken, omdat er nog veel onzekerheden zijn. Het is bijvoorbeeld moeilijk te bepalen hoeveel commotie er ontstaat als gevolg van milieu-effecten en mogelijke calamiteiten. Bovendien zijn er nog geen vergelijkbare situaties met commerciële schaliegaswinning in Europa.

Proefboringen in Noordoostpolder niet uitgesloten
De Tweede Kamer heeft besloten dat er tot 2024 niet naar schaliegas geboord mag worden. Maar proefboringen in Noordoostpolder kunnen vanaf volgend jaar wel tot de mogelijkheden behoren. De actiegroep Tegengas, die bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven en inwoners in Noordoostpolder, is hier fel op tegen. Zij hopen met dit onderzoek de politiek in Den Haag ervan te overtuigen af te zien van schaliegasboringen.

reacties (5)

 • Dirk T.

   

  Een belachelijk rapport. De kans op aardbevingen zoals boven het Slochterenveld zijn bij schalie vrijwel uit te sluiten, Slochteren is namelijk honderden meters dik poreus zand en dat zakt nu wat in elkaar, Schalie is maximaal een tiental meters dikke leisteen en het zakt dan ook niet in elkaar. Watervervuiling door een boring is bij de meer dan 3000 putten in Nederland nog nooit voorgekomen, dat het hier dan wel zou gebeuren is fantasie. Verder zit in de Noordoostpolder de Schalielaag ver onder de Slochterenlaag die al 200 miljoenen jaren door een dikke zoutlaag is afgedekt. En ja ook onder de NOP zit daar gas in, kijk maar in de nabije Koekoekspolder waar uit de geothermische put per kuub warm water ook een kuub aardgas meekomt. Dan over die chemie die bij fracken in de grond gepompt wordt, niet echt nodig want je krijgt nog betere resultaten door met aardgascondensaat te fracken. Maar al doe je het op de conventionele wijze met veel zoet water dan is het nog steeds maar een paar kuub methanol en glycol. In de schalielaag zit ook van nature water in dit is vele malen meer vervuild dan wat tijdens een frack toegevoegt wordt! Alle olie- en gasputten produceren dit soort vuil water en over het algemeen wordt het later gewoon teruggepompt waar het vandaan kwam, alweer geen probleem. En dan is er natuurlijk nog het CO2 verhaal, ja natuurlijk is dat belangrijk maar dat is uit Schalie veel minder dan b.v. uit kolen of de dikke olie van Schoonebeek.

  reageer
 • Wetenschapper

   

  De hoofdvraag van het onderzoek was: wat zijn de schadelijke effecten van het boren naar schaliegas". Als de hoofdvraag was geweest " wat zijn de positieve effectien van het boren naar schaliegas" dan was er alleen positief nieuws geweest. Zo kan ik als actiegroep ook mijn eigen gelijk organiseren. FAIL

  reageer
 • kors

   

  De economische baten van schaliegas in de NOP zijn vergeten in het rapport. Dat is 2 miljard. Per saldo economisch positief en de werkloze agrariërs kunnen in de energiesector aan de slag. Win-win!

  reageer
 • Willem

   

  Met de woorden van VVD/Keur, een kleine boringen toestaan. Zoiets als laaghangend fruit.

  reageer
 • Quabbes Quakdrop

   

  Natuuurlijk is dit geen objectief onderzoek. Ongetwijfeld kunnen er ook rapporten worden geproduceerd waaruit blijkt dat schaliegas louter positief effect sorteert. Het ligt er maar aan wie de opdrachtgever is. Maar: ik zeg, niet doen. Laten we allemaal vol inzetten op duurzaam opgewekte energie.

  reageer
 • Boels

   

  "Laten we allemaal vol inzetten op duurzaam opgewekte energie." Wel ja, nog meer kapitaal en milieu vernietigen? "Duurzaam" en "hernieuwbaar" is zonder effectieve opslag een farce. Als men stelt dat er altijd wel ergens wind waait en de zon altijd wel ergens schijnt dan moet de opgestelde capaciteit tenminste 2 maal en maximaal 9 maal groter worden om een ononderbroeken elektriciteitsvoorziening te garanderen. Het groene energiegeweld is niets anders dan een piramidespel, hoe meer je aan "duurzaam" neerzet, hoe meer je aan geld kwijt bent. Bovendien wordt het beoogde doel van het aanzienlijk verminderen van de CO2-uitstoot niet gehaald. Het EnergieAkkoord gaat ergens tussen de 50 en 100 miljard kosten en dat scheelt ongeveer 1 miljoenste graad Celsius aan opwarming. Er mag dus niet geboord worden en daarmee wordt een echte "groene" energiekandidaat in de vorm van aardwarmte meteen de kop ingedrukt.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert