Leefbaar wil steun voor omwonenden Houtribweg

LELYSTAD
Leefbaar Lelystad wil dat de gemeente zich inspant om de geluidsoverlast van de Houtribweg te verminderen. De partij wil dat burgemeester en wethouders de kwestie bij de provincie aankaarten.

De aanleiding is een item bij Omroep Flevoland, waarin bewoners van het naastgelegen Golf Resort en Golfpark klaagden over 'onaccepabel veel herrie' door het verkeer op die weg. Ook zien ze er graag een inhaalverbod. Zij vinden de maatregelen die de provincie neemt onvoldoende.

Leefbaar Lelystad wil nu dat B en W met de provincie gaat praten over gepaste maatregelen om de geluidsoverlast terug te dringen. Ook wil de partij weten hoeveel die maatregelen kosten. Volgens haar wordt deze weg in de toekomst alleen maar drukker.

reacties (23)

 • Rob

   

  Als ik het zo lees moeten er eigenlijk aparte regels komen voor mensen met huizen boven de 2 ton. Of liever gezegd deze mensen hebben geen recht op wettelijke eisen. Ik rij er dagelijks om kom nooit langzaam rijdende auto's tegen. Natuurlijk in de ogen van een reageerder zal degene die netjes 89 rijdt een slakkegang zijn. Ik lees een hoop kortzichtige opmerkingen kennelijk gebaseerd op een berg afgunst. Ik wordt er wel vrolijk van dit soort mooie wijken in ons Lelystad. Het is kennelijk nooit goed.

  reageer
 • frits

   

  De bewoners willen juist meer dan de wettelijke eisen.

 • Dick

   

  Toen ik vroeger op oostvaardersdijk 5 op 50m van de weg, waar elke in Amsterdam werkende Lelystedeling langs kwam, woonde moest ik niet zeuren, deed ik ook niet, sliep er echt niet minder om. Nu zijn het een stel kakkers met een golfclub en nu hebben ze er allemaal last van. Het zijn gewoon een stelletje zeurpieten. Wat lag er nu eerst, die houtribweg of het golfpark. Daar had je dus over na moeten denken toen je er ging wonen. BAH

 • Piet

   

  Als ze er echt zo'n last van hebben moeten ze wat meer bomen langs de dreef plaatsen, genoeg ruimte voor bomen op de golfbaan.

  reageer
 • Thomas

   

  Nooit een inhaalverbod. Het enige wat dat veroorzaakt is gevaar en agressie door traagrijders die met een slakkegangetje over de weg sukkelen. Bovendien kunnen de kapitaalkrachtige bewoners van het golfresort prima zelf de portemonnee trekken voor geluidswerende maatregelen. Geen overheidstaak om van belastinggeld wegen aan te passen omdat een enkele golfer het liever nog stiller zou hebben.

  reageer
 • Henk

   

  Waarom alleen daar,ik neem aan dat geluidsoverlast voor de hele stad geld.Wij wonen aan de Kustendreef en ik kijk nu al uit naar het mooie weer n.l, dan gaan de hormonen weer gieren en de snelheid van het verkeer omhoog.Wellicht een optie om elke dreef enkelbaans te maken.

  reageer
 • frits

   

  Volgens mij een hele juiste constatering en een goede oplossing. De meeste dreven zijn onnodig breed. Dat nodigt uit tot racepartijen.

 • kees d.

   

  het geluid van de klap tegen de golfballetjes?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Johan

   

  Typisch leefbaar. Vasthouden aan iedere strohalm om zieltjes te winnen. Als je stilte wil moet je in het bos gaan wonen.

  reageer
 • Louise

   

  weer 800 stemmen voor Leefbaar uit het Golfresort. Misschien liever investeren in het onderwijs? Oh nee, die zijn nog te jong om te stemmen.

  reageer
 • Anoniem

   

  Domme opmerking. Het gehoor een van de belangrijkste zintuigen waar men beter zuinig op kunt zijn. Er speelt veel meer wat geluidsvervorming in de hand kan werken en waar men binnenshuis meer van ervaart dan erbuiten.In b.v de Batavia Haven waar generatoren aan het werk zijn. We hebben daarnaast een zendmast staan die ook allerlei golven produceert die storingen in het elektro-magnetische veld kunnen veroorzaken en waar een gevoelig menselijk gehoor niet op berekend is. Er is een havenmeester in de Houtribhaven die knettergek wordt van het Laag frequente geluid aldaar. Ga gewoon zo door met minachten, als mensen belanden waar mensen met gevoeligheid voor b.v Hoog-, of laag frequent geluid zich bevinden gaat men anders piepen. Zulke tonen dagelijks waarnemen is een nachtmerrie en dat gonst dagelijks in dit kustgebied rond. De toename van Outlet verkeer doet daar nog eens een schepje bovenop. Succes ermee. Laat leefbaar het nu eens grondig aanpakken en haal er woonbiologen bij, die hebben zeer gevoelige meetinstrumenten die wijzer maken.

 • Ria

   

  Zieltjes winnen.

  reageer
 • Frits

   

  Het naviduct bij Enkhuizen heeft 15 jaar terug 62 miljoen euro gekost. Het was het eerste ter wereld, dus er is ongetwijfeld heel wat geld aan de planvorming besteed. Nu kun je dat plan behoorlijk kopiëren. Komen dan weer wel 15 jaar inflatie bij, en er moet ook een nieuwe dijk tussen het CVI en de Houtribdijk komen. Maar meer dan 150 miljoen kan de doorsteek door het water voor de N23 niet kosten. Schrijf dit over 100 jaar af, en met de huidige lage rente voor overheden heb je het over kapitaallasten van 3 miljoen per jaar. Provincies Flevoland en Noord-Holland allebei een derde, en de gemeente Lelystad een derde. Dat moet toch te doen zijn. En het gebied rondom de Houtribsluis kun je toeristisch ontwikkelen als die doorgaande autoweg daar weg is.

  reageer
 • Lelystedeling

   

  Goed plan wat al veel eerder uitgevoerd had moeten worden en waar veel voor te zeggen is en waar veel ellende mee opgelost wordt... Blijft echter dat het plaveisel op de N302 t.h.v. golfresort- en park vernieuwd moet worden. Is ook gepland en geld voor gereserveerd, echter naar inzien van vele omwonenden met het verkeerde materiaal. Na enige tijd veroorzaakt dit matetiaal weer evenveel overlast als nu. Goedkoop wordt duurkoop. Dat geeft de Provincie ook toe. Het is slechts goed voor de hele korte termijn. Dus waarom niet serieus aanpakken met fluisterasfalt of materie dat het geluid absorbeert. Ook de 4silence rand langs de weg neerleggen kan waarschijnlijk veel goed doen...

 • KC

   

  Met SMA kan je ook een geluidreductie van 4 dba bereiken en gaat twee keer langer mee dan ZOAB. Dat is aardige besparing op belastinggeld. De gemeente had dat ook kunnen bedenken toen zij de bouwvergunning afgaf. Als er maatregelen moet komen dan moeten zij bij de gemeente zijn en niet bij de provincie. Die meneer in de uitzending woont zelf niet aan de weg maar aan de uiterste kant bij het bos. Hij heeft nooit last. De golfers langs de weg hebben ook nooit last.

  reageer
 • frits

   

  De wegbeheerder is verantwoordelijk voor geluidsmaatregelen als de weg gewijzigd wordt; de bouwer van een project is verantwoordelijk als hij bouwt binnen een geluidscontour van een weg waarmee de norm overschreden wordt, bijvoorbeeld door de muren beter te isoleren. De wegbeheerder is hier de provincie. Maar de wet is ook heel duidelijk dat maatregelen alleen verplicht zijn bij wijziging van de weg, en niet als de geluidsintensiteiten toenemen door toenemend verkeer. De gemeente heeft in deze geen enkele rol. De gemeente heeft wel een rol voor de wegen waar zij wegbeheerder van is. Maar daar geldt hetzelfde: als de gemeente de weg niet wijzigt, is er geen wettelijke plicht om maatregelen tegen geluidshinder te nemen. Er liggen ook heel veel woonwijken in Nederland langs snelwegen waar het rijk niets aan de geluidshinder doet, zo lang de snelweg niet aangepast wordt. Mensen in dat soort wijken hebben meer te klagen dan de bewoners langs de Houtribweg. Er is daar niet eens sprake van een overschrijding van de geluidsnorm!

 • Wodan

   

  Mischien moet het volgende kabinet met de Provincie zich haast maken met de N23. Verkeer Hoorn - Zwolle gaat dan niet via Batavia kwartier.

  reageer
 • frits

   

  Precies, gewoon de doorsteek door het IJsselmeer tussen de Houtribdijk en het CVI snel realiseren, met een naviduct in plaats van een brug. Dat scheelt heel wat doorgaand verkeer door Lelystad. Als de gemeente bereid is een paar miljoen per jaar aan kapitaallasten te dekken, en de provincie doet hetzelfde, dan kan die weg er binnen een paar jaar liggen. Alle bewoners rondom Houtribweg, Houtribdreef, Westerdreef en Larserdreef gelukkig. En de automobilisten ook, want die staan niet meer voor een open brug. Zonder die N23 gaan de verkeersproblemen en de geluidshinder in Lelystad de komende jaren fors toenemen. Want het vliegveld en de nieuwe bedrijventerreinen daar gaan ook heel wat extra verkeer over de Houtribdijk aantrekken.

 • HM

   

  Wat een gezeur allemaal! Lelystad was een stad met mooie brede wegen waar je 70 mocht rijden. Dat wist iedereen die hier kwam wonen. Vervolgens komen er schijnbaar een heleboel zeurpieten wonen en beginnen die te klagen en langzaamaan worden alle wegen versmald en mag je nog maar 50 rijden. Bedank dit soort dingen voordat je ergens gaat wonen.

  reageer
 • Henk

   

  Wat heeft leefbaar gedaan aan de geluidsoverlast waar ze wel iets over te zeggen hebben. Makkelijk scoren met andermans geld. Of is hier sprake van persoonlijk belang?

  reageer
 • Rogier

   

  Provincie: "Bovendien blijft de geluidsbelasting van de Houtribweg binnen de geldende normen." Dus de gemeente Lelystad kan dat geld zelf ophoesten. Kan dan gelijk geld worden uitgetrokken voor alle andere locaties in Lelystad, waarbij geklaagd wordt over geluid? Dit is reageren op berichten in plaats van een visie.

  reageer
 • Jan

   

  Bij het golfpark hebben ze een prachtige natuurlijke geluidswal ( mooie brede bosstrook) waarschijnlijk wordt er als nieuwe deklaag sma aangebracht wat al een grote reductie van het geluid betekend, er zijn wijken waar de problemen veel groter zijn zuigerplasdreef bv, alleen hier wonen mensen die niet zo goed in de slappe was zullen zitten, ga aan deze overlast eerst maar een keer wat doen!

  reageer
 • frits

   

  As we toch met geld gaan smijten, leg dan tegelijk maar die doorsteek van de weg door het IJsselmeer naar de Houtribdijk aan, met een naviduct als bij Enkhuizen. Kost wel een paar honderd miljoen, maar als je dat over 100 jaar afschrijft, is het een paar miljoen per jaar. Kunnen provincie en gemeente gemakkelijk betalen als ze eens andere prioriteiten stellen. En dat helpt niet alleen de bewoners van het Golf Resort, maar ook de bewoners langs de Westerdreef, Houtribdreef en Larserdreef waar een groot deel van het doorgaande verkeer nu langs rijdt. Maar eh, Leefbaar Lelystad, hoe zit het met herstel van de Zuigerplasdreef? Dat is weer gunstig voor bewoners van de Archipel.

  reageer
 • Bewoner lelystad

   

  Daar gaan ze dit jaar nog beginnen mensen met geld die klagen krijgen altijd hun zin en zeker daar Dat er ergens anders heel hard door de wijken gereden wordt hoor de gemeent niet daar kom geen wethouder kijken Maar Golfpark pas op hoor

  reageer
 • marita

   

  Sinds het verleggen vd doorgaande weg ri Enkhuizen/Bataviastad van de Houtribweg naar de Westerdreef is het geluidsoverlast en luchtvervuiling voor bewoners vd Kogge, Punter, Stadseiland alleen maar slechter geworden. En deze wijken liggen op 40 meter van de weg. Weliswaar geldt er een max snelheid van 50 km maar niemand respecteerd dat en er wordt ook nooit gehandhaafd door de politie. Ondanks alle protesten van destijds van bewoners is er op geen enkele manier verbetering aangebracht (geen geluidswal, geen geluidsabsorberend asfalt etc. Wij snappen dus goed de zorgen van Golfparkbewoners ondanks dat zij veel verder van de weg afwonen en het minder bewoners betreft. (Het Lelystadse bedrijf van Campen maakt overigens fantastisch geluidsschermen, dus help de lokale industrie en bewoners!)

  reageer
 • frits

   

  Daar kan Leefbaar Lelystad mooi scoren: geluidsschermen langs de Westerdreef, maar dan de snelheid ook weer naar 70. De Westerdreef is drukker dan de Houtribweg, dus zijn maatregelen daar veel eerder te verdedigen. Zou goed zijn als Leefbaar Lelystad eerst wat beter nadenkt over alle wegen voordat ze maar wat gaan roepen. Het lijkt erop dat de verkiezingscampagne voor maart 2018 begonnen is....

 • A.S. Falt

   

  Verrek kerel , kan mij niet concentreren zo met "putten" , dat verrekte bandengeraas van dat gepeupel dat weer op koopjesjacht gaat in 43

  reageer
 • top reactie,humor met een kern van waarheid 👍👍😊

 • Lelystedeling

   

  Fantastisch dat er steun komt voor de oplossing van de geluidoverlast die een groot aantal burgers van Lelystad al ca. 16 jaar ondervindt. Bijstelling van de al steeds uitgestelde plannen door de Provincie, als b.v. nieuw wegdek is redelijk simpel te doen. B.v. geluid reducerend asfalt, een geluidwal, enz. Bewoners zijn absoluut niet tegen Bataviastad of andere activiteiten...zij willen alleen af van de enorme lawaaioverlast....dat zou natuurlijk ook voor alle andere wijken in Lelystad moeten gelden...

  reageer
 • frits

   

  De gemakelijkste manier om lawaaioverlast te verminderen, is het versmallen van de dreven. Maar dat wil de politiek niet. Een paar jaar geleden heeft de gemeenteraad nog een motie aangenomen dat de Visarenddreef een racebaan moest blijven. Het college mocht er niets aan veranderen. Wat was het standpunt van Leefbaar Lelystad toen er over deze motie gestemd werd? De bewoners van de Botter en zo mogen wel in de herrie zitten?

 • Floris

   

  Waarom kopen mensen huizen langs wegen, en gaan vervolgens klagen bij de gemeente over geluidsoverlast. En nog erger, waarom gaat de gemeente er serieus op in elke keer? snelheden worden verlaagd, geluidswallen worden aangelegd op de kosten van de burger uiteindelijk. Ben het eens dat er eerst eens gekeken moet worden naar de armoede en sociale huurwoningen in de stad. Want zolang er nog steeds bijna 3 jaar wachttijd is voor een huurwoning, denk ik niet dat de prioriteit moet liggen bij geluidsiverlast. En dat de gemeente of zelf huurwoningen moet gaan verzorgen, of met centrada om de tafel gaan hoe dit probleem gezamelijk opgelost kan worden. En dan niet door de huren zo hoog te maken zidat mensen gaan kopen, maar gewoon zorgen voor andere/meer huurwoningen.

  reageer
 • John

   

  Serieus. Wonen op golfpark en weten dat er een belangrijke weg langsloopt en dan vervolgens klagen. Wil men soms mensen dwingen om vijftig te rijden, of misschien Batavia sluiten. Goed voor de economie. Loop zelf regelmatig op de golfbaan en nog nooit last gehad. Misschien moeten partijen zich eens op echte zaken richten. De verder gaande armoede in Lelystad, het niet meer verstrekken van subsidies aan sociale instellingen en andere voorbeelden. Mijn vertrouwen in deze partij is weer gedaald.

  reageer
 • Barbara

   

  Er staan aan de buitenrand al 6 villa's te koop. Niet doen dus, mocht u zin hebben!

 • Rinus

   

  Ze wisten waar ze gingen wonen. De weg is volgens de normen.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert