Werkeiland mogelijk gemeentelijk monument

LELYSTAD • Di 25 juli 2017 | 17:37 • Dinsdag 25 juli 2017 | 17:37
Een deel van het werkeiland in Lelystad moet worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is het voornemen van het college van burgemeester en wethouders van de stad. 

Het werkeiland was het eerste bewoonde deel van het toen nog niet ingepolderde Oostelijk Flevoland. Hier woonden de dijk- en polderwerkers in barakken. Het college wil vanwege het cultuurhistorisch belang een aantal panden en terreinen van het gebied aanwijzen als gemeentelijk monument. Ook het feit dat de gemeente dit jaar viert dat 50 jaar geleden de eerste inwoners in Lelystad kwamen te wonen, speelt mee in de afweging.

Vier kenmerkende gebieden
Het is de bedoeling dat vier gebieden van het werkeiland worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om de gebieden het Houten Kamp, het Stenen Kamp, het sluizencomplex met het gemaal Wortman en de historische woningen ten noordoosten van het gemaal. 

Het Houten Kamp is het gebied waarin in 1951 de eerste houten barakken werden geplaatst. Die dienden als huisvesting voor de eerste arbeiders. Ze stonden op de plek waar nu de jachthaven van Lelystad Haven ligt. In 1952 kwamen er stenen gebouwen, die samen het Stenen Kamp vormden. Die gebouwen staan er nog steeds. 

Gemaal Wortman werd in november 1956 in gebruik gesteld. Het is één van de drie gemalen die werden gebruikt bij het droogmaken van Oostelijk Flevoland. De andere twee zijn het gemaal Lovink bij Harderhaven en het gemaal Colijn bij Ketelhaven. Het gemaal Wortman is een dieselgemaal, de twee andere zijn elektrisch. De huizen ten oosten van het gemaal werden vooral bewoond door werknemers die het gemaal bouwden. 

Definitief besluit 
Als de status 'gemeentelijk monument' definitief wordt is het volgens de gemeente de eerste plek in Lelystad die deze titel krijgt. Voordat het college een definitief besluit neemt, wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke Erfgoedcommissie. Op basis van het advies van de Erfgoedcommissie, mogelijk aanvullend onderzoek en de reacties van belanghebbenden, neemt het college in het najaar een definitief besluit over de aanwijzing tot gemeentelijk monument.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel