Werkeiland mogelijk gemeentelijk monument

LELYSTAD • Di 25 juli 2017 | 17:37 • Dinsdag 25 juli 2017 | 17:37
Een deel van het werkeiland in Lelystad moet worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is het voornemen van het college van burgemeester en wethouders van de stad. 

Het werkeiland was het eerste bewoonde deel van het toen nog niet ingepolderde Oostelijk Flevoland. Hier woonden de dijk- en polderwerkers in barakken. Het college wil vanwege het cultuurhistorisch belang een aantal panden en terreinen van het gebied aanwijzen als gemeentelijk monument. Ook het feit dat de gemeente dit jaar viert dat 50 jaar geleden de eerste inwoners in Lelystad kwamen te wonen, speelt mee in de afweging.

Vier kenmerkende gebieden
Het is de bedoeling dat vier gebieden van het werkeiland worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om de gebieden het Houten Kamp, het Stenen Kamp, het sluizencomplex met het gemaal Wortman en de historische woningen ten noordoosten van het gemaal. 

Het Houten Kamp is het gebied waarin in 1951 de eerste houten barakken werden geplaatst. Die dienden als huisvesting voor de eerste arbeiders. Ze stonden op de plek waar nu de jachthaven van Lelystad Haven ligt. In 1952 kwamen er stenen gebouwen, die samen het Stenen Kamp vormden. Die gebouwen staan er nog steeds. 

Gemaal Wortman werd in november 1956 in gebruik gesteld. Het is één van de drie gemalen die werden gebruikt bij het droogmaken van Oostelijk Flevoland. De andere twee zijn het gemaal Lovink bij Harderhaven en het gemaal Colijn bij Ketelhaven. Het gemaal Wortman is een dieselgemaal, de twee andere zijn elektrisch. De huizen ten oosten van het gemaal werden vooral bewoond door werknemers die het gemaal bouwden. 

Definitief besluit 
Als de status 'gemeentelijk monument' definitief wordt is het volgens de gemeente de eerste plek in Lelystad die deze titel krijgt. Voordat het college een definitief besluit neemt, wordt advies gevraagd aan de gemeentelijke Erfgoedcommissie. Op basis van het advies van de Erfgoedcommissie, mogelijk aanvullend onderzoek en de reacties van belanghebbenden, neemt het college in het najaar een definitief besluit over de aanwijzing tot gemeentelijk monument.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel

reacties (12)

 • monumentje

    Do 27 juli 2017 Donderdag 27 juli 2017

  Mooie stap van Lelystad. Mooi voorbeeld voor Almere ook. Wel jammer dat op tv alleen aandacht was voor mogelijk negatieve effecten; een vaag verhaal over de vorm van dakkapellen. Terwijl er ook goed nieuws is: een monumentenstatus werkt waardeverhogend. Bij een verkoop brengt het gewoon meer euri op.

  reageer
 • LELY

    Do 27 juli 2017 Donderdag 27 juli 2017

  De eerste paal ( dukdalf) werd geslagen in de voormalige Zuiderzee op 31 oktober 1949 en toen ontstond perceel P. In juni 1950 werd er voor het eerst gebouwd op perceel P (barakken) In juni 1951 kwam de bouwput van gemaal Wortman gereed, waarin op 11 september 1953 de eerste paal werd geslagen. Op 30 december 1952 werd de naam LELYstad officieel afgekondigd in de Staatscourant Op 13 september 1956 vond de ingebruikstelling van gemaal Wortman plaats door H>M> Koningin Juliana die daarvoor de dijksluiting bij nu de Maxima-Centrale ( Flevocentrale) bijwoonde. Op 16 juni 1957 werd de polder officieel droog verklaard.

  reageer
 • ed

    Do 27 juli 2017 Donderdag 27 juli 2017

  Gemaal Wortman werd op 13 september 1956 officieel door H.M.Koningin Juliana in werking gesteld nadat Zij eerder die dag de dijksluiting bijwoonde ter hoogte van de Maxima Centrale I zie monumentje op de dijk)

  reageer
 • Jan Rijpma

    Za 23 februari Zaterdag 23 februari

  Dit klopt, 13 september 1956 werden alle 3 gemalen opgestart.

 • LELY

    Do 27 juli 2017 Donderdag 27 juli 2017

  Het gebied waar het Houten Kamp ( Lange Jammer genaamd in die tijd) stond onder de monumentenregeleging laten vallen ? Er staat hier helemaal niets, ja het dient als opslagplaats voor de boten in de winter.

  reageer
 • Stevie

    Do 27 juli 2017 Donderdag 27 juli 2017

  Eerst opknappen en verkopen, en vervolgens besluiten dat de woningen monumenten zijn, vreemd dat ze dit dan niet gelijk hebben gedaan.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Jan

    Wo 26 juli 2017 Woensdag 26 juli 2017

  In de woningen ten oosten van de Noordersluis en gemaal Wortman woonde niet het personeel dat deze objecten bouwde, maar het bedienende personeel van Zuiderzeewerken; sluiswachters en machinisten.

  reageer
 • kees d.

    Do 27 juli 2017 Donderdag 27 juli 2017

  Hoe weet jij dat Jan? Toen er nog geen sluizen waren en geen sluiswachters en machinisten nodig waren was dit eiland al aangelegd waarvan de dijkwerkers aan het werk gingen om de dijken aan te leggen. Deze arbeiders verbleven op het eiland. Pas toen het eiland geen eiland meer was werden de barakken bewoond door medewerkers van Rijksdienst IJsselmeerpolders van de afdeling Zuiderzeewerken. Je kan namelijk geen polder leeg malen als er geen dijken zijn. En de gemeente Lelystad had met haar handen van dat eiland af moeten blijven.

 • De ingenieur

    Wo 26 juli 2017 Woensdag 26 juli 2017

  Daar komt een hoop gezeur van. De bewoners willen niet of juist wel maar dan met subsidie. Men had dit beter eerder geregeld. Straks mag je er niet meer met de auto of boot komen vanwege de rust van de bewoners.

  reageer
 • lelystedeling

    Wo 26 juli 2017 Woensdag 26 juli 2017

  Het werkeiland Lelystad is 65 jaar oud !

  reageer
 • lelystedeling

    Di 25 juli 2017 Dinsdag 25 juli 2017

  Eeerdere projecten die door deze commissie zijn voorgedragen zijn de dienstwoningen in het Visvijvergied, Scholen gemeenschap Lelystad en de straalverbindingstoren nabij de Houtribsluizen.

  reageer
 • ed

    Di 25 juli 2017 Dinsdag 25 juli 2017

  De commissie werd reeds op 10 april 2008 ingesteld. Het is niet het eerste project, dat waren nlo. de huizen in het voormalig Visvijvergebied, maar die moesten alle wijken voor de nieuwe haven. 10 jaar na instelling eindelijk tot inzicht gekomen dat dit een uniek stukje Lelystad/Flevoland is. maar door projektontwikkelaars en gemeente wordt dit gebied slecht onderhouden en thans vinden er allerlei bebouwingen/verbouwingen ( dakkapellen !!!! op de gerestaureerde huizen) plaats. Hieraan zou een einde moeten komen. Bovendien geen tiny houses op het werkeiland bouwen, er zijn genoed andere locaties voor dit experiment.

  reageer
 • LELY

    Di 25 juli 2017 Dinsdag 25 juli 2017

  Het werkeiland verrees op 31 oktober 1949 reeds uit de voormalige Zuiderzee en kreeg de naam Perceel P. Op 30 december 1952 werd de naam Lelystad officieel afgekondigd in de Staatscourant en deze plaatsnaam werd toen al gebruikt bij officiele bezoeken van het Koninklijk Huis, standplaats voor ambtenaren en zelfs het kiesburo o.l.v. dr. H.Bekius bij de verkiezingen in die tijd droeg de naam Lelystad. De gemeentelijke erfgoedlijst zou enkele jaren geleden al tot stand worden gebracht maar dat is er nooit van gekomen.

  reageer
 • KC

    Di 25 juli 2017 Dinsdag 25 juli 2017

  Hier woonde 65 jaar geleden de eerste bewoners van Lelystad en geen 50 jaar. Vergeet deze bewoners niet.

  reageer
 • AV

    Di 25 juli 2017 Dinsdag 25 juli 2017

  Hier werden ook Lelystadse kinderen geboren. Die mogen niet worden vergeten. Lelystad werd 36 jaar geleden pas geleden pas een echte gemeente. Er wordt aan alle kanten gesjoemeld met de jaartallen.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert