In maart pas duidelijkheid over vliegroutes

LELYSTAD • Ma 18 december 2017 | 11:49 • Maandag 18 december 2017 | 11:49
Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt waarschijnlijk pas in maart een definitief besluit over de vliegroutes en de opening van Lelystad Airport. Dat blijkt uit een brief die zij maandagavond aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Of het besluit voor of na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart valt, blijkt niet uit de brief.

De minister stuurt de brief naar de Kamer aan de vooravond van het debat over de fouten in de milieu-onderzoeken. Dat debat is twee weken geleden aangevraagd door GroenLinks. De minister gaat in de brief in op de fouten en hoe die volgens haar worden hersteld.

Wat is er dan mis met de milieu-onderzoeken?
Actiegroep HoogOverijssel heeft in oktober aangetoond dat er in 2014 diverse fouten zijn gemaakt in de milieu-effectrapportage (mer). Vertrekkende en dalende vliegtuigen van en naar Lelystad Airport veroorzaken over een groter gebied geluidsoverlast dan in de mer was berekend. Dat komt doordat in de mer ten onrechte is aangegeven dat de toestellen nauwelijks gas zouden geven als ze lange tijd op lage hoogte moeten vliegen. Die situatie doet zich bij Lelystad voor omdat vliegtuigen niet hoog mogen vliegen, omdat ze anders het Schiphol-verkeer in de weg zitten.

Geluidsniveau Boeing
Ook heeft het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) bij de veelgebruikte Boeing 737 het geluidsniveau te laag berekend. Verder is het aantal vliegtuigen dat de zuidelijke routes gebruikt groter dan in de mer staat.

In de mer van 2014 wordt ook niets gemeld over de risico's van ultrafijn stof voor de gezondheid. Ten onrechte, stelt de Friese huisarts-in-ruste Leonhard Beijderwellen. Hij heeft een literatuurstudie gemaakt van risico's van de laagvliegroutes op het gebied van uitstoot en geluidsoverlast. Beijderwellen heeft de indruk dat in 2014 onderzoeken over de gevaren van ultrafijn stof en geluid zijn genegeerd en dat er een te rooskleurig beeld wordt geschetst.

Fouten zouden zijn hersteld
In de brief aan de Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen maandagavond dat de fouten met de geluidsberekeningen in de mer zijn hersteld. Zij laat die nogmaals controleren. Ook worden de milieu-effecten van de lage routes over het Oude Land verwerkt in de aangepaste mer. Naar verwachting begin februari of waar mogelijk eerder moeten de aanpassingen gereed zijn. De Commissie voor de Milieu-Effectrapportage krijgt dan zes weken de tijd om die te beoordelen.
De minister ontvangt het advies dus ongeveer half maart. Zij moet dan besluiten over aanpassingen aan de vliegroutes en over het Luchthavenbesluit. Pas dan wordt duidelijk of Lelystad Airport in april 2019 open kan.

Verbazing over brief
HoogOverijssel twitterde maandagavond al verbaasd dat de minister 'de hete aardappel inderdaad verder voor zich uitschuift. Ze tilt het besluit over de gemeenteraadsverkiezingen'. Anderen zijn verrast dat het ministerie de berekeningen laat controleren door adviesbureaus die bij de eerdere foute berekeningen waren betrokken.

Wat gaat de Kamer in het debat doen?
Een aantal fracties in de Kamer met GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren voorop zal van de minister willen weten hoe zij de fouten herstelt. De partijen hebben eerder al aangedrongen op een geheel nieuwe milieu-effectrapportage en zullen hiervoor naar verwachting moties indienen.
Ook dringt bijna de helft van de Kamer aan op uitstel van de opening van Lelystad Airport, totdat er na herindeling van het luchtruim vliegroutes zijn ontworpen die de overlast zo veel mogelijk beperken. Volledige herindeling is niet voor 2023 gereed, zo schreef de minister maandagavond aan de Kamer.

De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houdt vast aan opening in 2019, maar de partijen staan onder grote druk van regionale afdelingen om hun standpunt te veranderen. Zo heeft het D66-congres zich in november uitgesproken voor uitstel.

Kamer krijgt petities
De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat krijgt 's middags twee petities aangeboden. De gemeenten Elburg en Oldebroek vrezen grote overlast. Zij zijn tegen opening in 2019 en dringen aan op herindeling van het vliegveld. 

De stichting Lelystad Airport Moet Door biedt handtekeningen aan voor de opening in 2019, omdat zij vreest dat uitstel de Flevolandse economie zeker vijf jaar op slot zet.

Het Kamerdebat staat gepland om 20.45 uur. Het is live te volgen via omroepflevoland.nl


WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel