'Stoppen met Floriade kost tussen de 24 en 75 miljoen euro'

ALMERE • Ma 12 maart 2018 | 14:19 • Maandag 12 maart 2018 | 14:19

Als de gemeente Almere in juni van dit jaar stopt met het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 kost dat de gemeente minimaal 23,72 miljoen euro. De totale kosten kunnen door claims en boetes bij contractbreuk aanzienlijk hoger uitvallen. Het risico bestaat dat er nog eens 45 miljoen euro aan de International Association of Horticultural Producers (AIPH) moet worden betaald. Dat schrijft onderzoeksbureau Rebel in zijn rapport

Rebel onderzocht in opdracht van de PVV-fractie in Almere wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de Floriade. Ook zijn de risico's van het project onder de loep genomen. Verder er is kritisch gekeken naar de maatschappelijke opbrengsten van het evenement. De PVV liet dit onderzoek uitvoeren omdat de gemeenteraad in mei vorig jaar bepaalde dat de volggroep Floriade dit onderzoek niet mocht laten uitvoeren. De volggroep bestaat uit een groepje raadsleden dat organisatie kritisch probeert te volgen. 

Kosten kunnen fors oplopen
Onderzoeksbureau Rebel gaat uit van twee data dat er daadwerkelijk met de organisatie van het evenement gestopt zou kunnen worden: 30 juni 2018 en 31 december 2018. De uitgaven die de gemeente tot die data doet, zijn 20,06 en 26,82 miljoen euro. Als Almere stopt met de Floriade kost dat extra 3,66 miljoen euro extra omdat de afspraken met de Nederlandse Tuinbouw Raad dan zijn geschonden. De totale kosten komen dan eind juni op 23,72 miljoen euro, en eind december op 30,48 miljoen.

Maar daar blijft het niet bij. Rebel vindt het lastig in te schatten met wat voor claims andere partijen waarmee afspraken zijn gemaakt, zullen komen. Daarvoor is een grondige juridische analyse door een gespecialiseerd bureau nodig, zo stellen de onderzoekers. 

Een belangrijk contract betreft die met de AIPH, een internationale vereniging van tuinbouwproducenten. Die overeenkomst draait om de term 'full gate fee payment', die bij een exit is verschuldigd. Onduidelijk is wat hier nu precies onder wordt verstaan. Bovendien is het Britse contractrecht van toepassing. Het bedrag zou potentieel kunnen oplopen tot 45 miljoen euro, zo waarschuwt Rebel. In het meest gunstige geval gaat het om 0,5 miljoen euro.

Dat betekent dat in het slechtste geval de gemeente ruim 75 miljoen euro kwijt is als de Floriade niet doorgaat. In het meest gunstige geval gaat het dan om ruim 24 miljoen euro.

Stoppen leidt tot imagoschade
Stoppen met de Floriade zou landelijk nieuws zijn, en dat kan een behoorlijk risico opleveren voor de gemeente. Volgens de onderzoekers kunnen potentiële toekomstige bewoners en bedrijven afhaken. Daar staat tegenover dat een deel van de bevolking het ook stoer kan vinden, een stad die nee durft te zeggen tegen een groot evenement.
Dat kan dan wel weer een negatief effect hebben op het binnenhalen van andere grote evenementen in de nabije toekomst. 

De PVV vindt stoppen verantwoord
De PVV schrijft op haar website dat de partij stoppen met de Floriade verantwoord vindt. Stoppen levert als uitgangspunt een bedrag van 23 miljoen euro op, zo stelt de partij. Het bedrag is volgens de partij op onderdelen nog 'onderhandelbaar', maar gaat daar niet verder op in. Ook wordt er niet ingegaan op de mogelijke claims die volgens Rebel nog op de gemeente kunnen afkomen. De partij benadrukt dat de Floriade volgens Rebel een 'geloofskwestie' is, waarbij optimisten wijzen op de kansen en pessimisten op de risico's. Wat de PVV betreft blijft het 'gokken met het geld van Almeerse burgers' en is de kans op een goede uitkomst, gezien eerdere Floriades, ronduit slecht.

Wat zijn de maatschappelijke opbrengsten?
De PVV wijst ook op de kritische noten die Rebel in zijn rapport kraakt. Die betreffen vooral de geschatte effecten van de Floriade. Zo gaat de gemeente in de economische analyse uit van maximaal 2,5 miljoen bezoekers, maar in de businesscase van de Floriade wordt met een pessimistisch scenario gerekend van 1,8 bezoekers. Verder wordt er geen opsplitsing gemaakt tussen eenmalige bezoeken en herhaalbezoeken. Het is volgens Rebel onlogisch om bij een herhaalbezoek uit te gaan van evenveel bestedingen. Het bureau stelt dat bezoekers logischerwijs minder uitgeven aan bijvoorbeeld souvenirs als ze een tweede of derde keer komen.

Verder wordt er uitgegaan van 90 tot 100 miljoen aan bestedingen van bezoekers. Maar ongeveer de helft hiervan is al opgenomen in de businesscase, als uitgaven aan entreegeld, horeca, parkeren en merchandising. Die bestedingen zijn dus niet extra ten opzichte van de businesscase, maar zijn daar al in verrekend. Verder zal het geld waarschijnlijk niet alleen in Almere worden uitgeven. Toeleveranciers en bedrijven die actief zijn op de Floriade komen voor een deel elders uit het land.

Zijn er wel genoeg slaapplaatsen?
Op de overnachtingen in Almere kan ook worden afgedongen. De analyse gaat uit van 2150 overnachtingen per dag, maar volgens de meest recente cijfers zijn er 2019 plekken in hotels, pensions en jeugdaccommodaties. Dat zou betekenen dat een deel van de bezoekers gaat kamperen. Het ligt volgens de onderzoekers voor de hand dat er in elk geval sprake zal zijn van een verdringingseffect. Omdat er meer vraag ontstaat naar slaapplaatsen, zullen toeristen die anders naar Flevoland waren gekomen geen plek kunnen vinden, of vanwege de hogere prijzen een andere bestemming zoeken.

Rebel vindt de werkgelegenheid die de Floriade kan opleveren optimistisch ingeschat. Ook zou onduidelijk zijn hoe de gemeente heeft berekend dat het versneld aanleggen van de nieuwe A6 24 miljoen euro oplevert.

Schat Almere het aantal bezoekers goed in?
De onderzoekers hebben verder gekeken of de gemeente de risico's realistisch inschat. Een belangrijk punt daarbij is het aantal te verwachten bezoekers, dat op 2 miljoen is geraamd. Het is volgens de onderzoekers aannemelijk dat de Floriade in de randstad meer bezoekers trekt dan een Floriade buiten de randstad die zich tijdens de economische crisis afspeelde. Ook wordt het in Almere waarschijnlijk een kwalitatief hoogwaardiger evenement. Aan de andere kant is het aantal bezoekers van Floriades sinds 1972 dalende. Innovatieve thema's zouden juist de oudere bezoekers minder kunnen aanspraken.

De gemeente gaat in haar aannames uit van 7,5% aan vrijkaarten. Dit is de helft van het aantal tijdens de Floriade in 2012 in Venlo. Rebel heeft nauwelijks onderbouwing aangetroffen voor dit verschil. De organisatie heeft in de ogen van de onderzoekers wel een realistische risicovoorziening opgenomen, mocht het aantal bezoekers tegenvallen. 

Zijn alle overheidsbijdragen al zeker?
Rebel wijst erop dat niet alle overheidsbijdragen al zeker zijn. De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op een intentie, van tussen de 5 en 10 miljoen euro. Hierover moet volgens de onderzoekers op korte termijn meer duidelijkheid komen. 

Rebel beveelt de gemeente aan om een hoger marketingbudget te reserveren. Almere had deze post juist met 2,5 miljoen verlaagd, maar dat vindt Rebel risicovol. Het marketingbudget in Venlo moest gedurende het evenement namelijk worden verhoogd. 

Verder wijst het onderzoeksbureau er op dat de kosten voor de beveiliging nog onbekend zijn, en er ook nog geen veiligheidsplan ligt.

Deel artikel

reacties (53)

 • Gerko

    Za 17 maart 2018 Zaterdag 17 maart 2018

  Die 25 miljoen is geen weggegooid geld. In het Rapport vant te lezen dat met dat geld grond is gekocht. Deze grond kan de gemeente gaan exploiteren wat weer geld oplevert, maar ook belastingen genereert. Soms moet je als bestuurder ook een principiël besluit durven nemen als 3/4 van je inwoners TEGEN is, en de business case curieus uit te leggen valt, zou je moeten luisteren naar de mensen die je gekozen hebben.

  Maw stoppen met die onzin project. De infrastructuur heb je al in handen (geluk bij een ongeluk) en zet daar iets moois neer waar inwoners aan mee kunnen werken. En duw wat van die leveranciers naar witchworld met een mooie subsidieregeling. 2 vliegen in 1 klap

  reageer
 • Henk

    Do 15 maart 2018 Donderdag 15 maart 2018

  STOP nu het nog kan..

  Genoeg belastinggeld verspilt !

  reageer
 • Raissa

    Wo 14 maart 2018 Woensdag 14 maart 2018

  Niet stoppen!
  We zitten al tijden in de puin voor de floriade en dan wil je zeggen dat t voor niks is?! Nu wil ik dat mooie stukje hebben ook en niet dat we in de puin blijven zitten vanwege wispelturigheid! Bovendien gaat t almere nu meer kosten om te stoppen dan om af te maken. Wat bezielt hun?! Maak af waar je aan begonnen bent almeerders hebben er immers al voor betaald.

  reageer
 • Karel

    Wo 14 maart 2018 Woensdag 14 maart 2018

  Er zijn toch echt mensen die na een onafhankelijk onderzoek concluderen dat de verliezen nog groter worden als we doorgaan. Maar dat neemt u met een korreltje zout? U als Almeerder gaat nog veel meer betalen dan tot nu toe, wacht maar rustig af.

 • Marcel Kolder

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  De PVV wil stoppen met de Floriade Almere 2022. Dat kost tientallen miljoenen tot misschien wel 75 miljoen. En ze vinden stoppen, net als wat kleine rechtse spinterpartijen in Almere verantwoord. Ik ben ondernemer. Maar als ik ergens 25 miljoen in heb gestoken. Dan zorg ik er voor dat het project gaat opleveren en in ieder geval break even draait. Duidelijk zijn partijen die die nu willen stoppen met deze wereldtentoonstelling losgezongen zijn van de realiteit. Het zijn ook enkel non-argumenten van deze clubs.

  reageer
 • Ed

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Als u altijd tenminste "break even" weet te draaien, bent u de man die de floriade hard nodig heeft. Veel succes gewenst.

 • Karel

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Marcel, jij als ondernemer schat je risico's waarschijnlijk heel kritisch in. Logisch, het is immers jouw eigen geld en jouw onderneming. Maar deze gemeente is geen ondernemer, ze gokken met óns belastinggeld en dat doen ze heel bewust op een gedoemd tot mislukken project. Ze zijn zelfs niet blind voor de risico's die eraan vastzitten. Maar toch stug doorgaan, ondanks alle tegenwerpingen en dat het gros van Almere tegen is. Dat noem ik geen ondernemen, dat is gewoon behoorlijk dom en bovendien respectloos naar de belastingbetaler.

 • Erik

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Volgende week gemeenteraadsverkiezingen, ik stem op Almere Anders '18 en heel nadrukkelijk tegen de Floriade! Hoogste tijd om de arrogante collegepartijen te leren dat de politiek er is voor de burgers, niet andersom. Hoe was het ook al weer in die enquete van de gemeente, driekwart van de Almeerders is tegen de Floriade?? Stekker eruit, heel snel!!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Antje

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Niet stoppen, nergens voor nodig en het leidt alleen tot verlies.

  reageer
 • Ed

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Wel jammer dat, of het nu doorgaat of niet, straks dat vermaledijde kasteel nog steeds niet is afgebouwd, er geen park over de A6 ligt, ter hoogte van het Weerwater en de skyline nog steeds wordt ontsierd door hoogspanningsmasten. Dus wat zijn de inwoners er straks mee opgeschoten?

 • Peter huis

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Waarom stoppen met zo'n prachtig evenement wij zijn geen venlo en voorgaande floriades en hier gaat het dus wel goed.en de pvv ach die hebben overal iets tegen.dus ook tegen de floriade

  reageer
 • Martine

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Stoppen met die Floriade! Dit benadrukt alleen maar hoe bizar het is dat zulke vergaande plannen zijn gemaakt, zonder dat Almeerders zich erover hebben kunnen uitspreken. Zo snel mogelijk stoppen, het beloofde stadspark aan het Weerwater realiseren, en verdere miljoenenverliezen voorkomen!!

  reageer
 • Jaap

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  De Floriade gaat door, dus begin er maar vast van te genieten. Het gegriep heeft zeker een toekomstgerichte functie. De "zie je wel, ik had het al gezegd" reacties worden daarmee gefaciliteerd. Dit heet: preventief straatje schoonvegen. Wel denk ik dat de bijdrage die Almere levert aan dit evenement, ondanks de gunstige stadsontwikkelings revenuen, onevenredig groot is. Ik stel voor om Almeerders in de gelegenheid te stellen de Floriade onder gunstige voorwaarden te bezoeken. Gratis of met grote korting. Dat is ongunstig voor de begroting. Maar ja Bruin kon het toch eigenlijk al niet trekken

  reageer
 • Boels

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Gratis kijken hoe burgergeld verkwist is?
  Ik voel mij door de regenten in de politiek behoorlijk gepiepeld doordat ze in achterkamertjes afspraken hebben gemaakt en de Raad voor voldongen feiten hebben geplaatst.
  Je denkt toch niet dat ik mij verlaag door mij te verlekkeren aan een peep-show?
  Die schande mijd ik als de pest.
  Ik heb een erfelijke liberale inborst, maar bij de verkiezingen ga ik er met een gestrekt been in en stem op een tegenpartij.

 • René

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Het is gewoon het oude liedje: er is iets in gang gezet dat met goed fatsoen niet meer gestopt kan worden, terwijl gaandeweg steeds duidelijker wordt dat er niet of niet goed is nagedacht over de mogelijke nadelen van het initiatief. Floriade, vliegveld Lelystad, noem maar op.
  Voor de zoveelste keer draait de belastingbetaler er voor op. Voor de zoveelste keer wordt er moord en brand geschreeuwd. En voor de zoveelste keer sukkelen we met zijn allen rustig door en zorgen we er niet voor dat dit soort praktijken wordt beëindigd. We doen het zelf.

  reageer
 • Karel

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  We? Spreek voor uzelf. Ik en velen met mij hebben niets met deze praktijken en onbestuurbare bende te maken.

 • Jan

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Gewoon stoppen .neem je verlies. Dit heeft ak 200€ per inwoner gekost en zal ongetwijfeld verdubbeld worden.en die huizen langs de snelweg ?wilt u daar fijnstofhappend in uw woning zitten? Zie ervaringen amsterdam.

  reageer
 • Henk

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Zijn deze kosten te verhalen op Annie Jorritsma die dit zo graag wilde maar nu grof geld zit te verdienen in de 1e kamer?

  reageer
 • Nepotist

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Vergeet ons wethoudertje niet. Die met gladgestreken gezicht mooi weer beloofd. Mooi weer ja voor zijn vriendjes die het ene onderzoek na het andere Mogen uitvoeren.

 • Mark

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Stoppen met die ondemocratische floriade. Ozb is nu alweer omhooggevallen. En zal steeds verder omhooggevallen gaan om dit geld verslindende project te bekostigen. De EU met hun vriendjes politiek. De Almere dictatoriale politiek. Ik word er kotsmisselijk van.

  reageer
 • Flevoburger

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Is er ergens een realistische prognose dat er geen verlies gemaakt wordt?

  reageer
 • Go Floriade

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Vooral doorgaan. Niemand of bijna niemand weet hoe het in elkaar steekt omdat ze er de moeite niet voor hebben genomen zich te laten9 voor lichten.
  Gratis toegang en iedereen komt.
  Want dan is het goed.

  reageer
 • gert-jan

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  De Floriade is wat mij betreft nu al een succes omdat we een mooie groene stadswijk eraan overhouden. Ook de aanleg van almede-poort, Nobelhorst, Oosterwold heeft eerst geld gekost. De kost gaat voor de baat uit!

  reageer
 • Karel

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Fijn dat u zo enthousiast bent. U wilt vast mijn aandeel in de verliezen voor uw rekening nemen?

 • Faerie

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Omroep Flevoland, kan er in het kader van journalistieke compleetheid ook een analyse van 'doorgaan met de Floriade' ernaast gezet worden? Wat zijn de prognoses bij doorgang? In het slechtste geval? Wat zijn we inmiddels wel al niet kwijt? Wat hebben inwoners zelf ondertussen al bekostigd? Venlo had een uiteindelijk verlies van 9 miljoen. Als je dat tegen de bedragen in het bericht afzet dan is de enige juiste conclusie doorgaan. Maar wat hebben we inmiddels al betaald? Uiteraard hadden Almeerders er in het beginstadium meer zeggenschap over moeten hebben. Het hele proces is natuurlijk walgelijk gegaan, hangt aan elkaar van fouten, steeds hogere kosten en slechte communicatie en amper draagvlak bij de bevolking.

  reageer
 • Boels

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Er is in NL geen geld voor onderzoeksjournalistiek, er zijn nog maar een handjevol ZZP-ers.
  Het is ook een nogal riskante bezigheid, als je waarheden opdiept loopt je bestaan gevaar.
  (Er lijkt wel enige hoop te gloren als regeringsvoorstellen om geld er voor vrij te maken goedgekeurd worden)

 • Jos

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Wat een afgang voor de Almeerse 'democratie' een onderzoek dat van de gemeenteraad niet mocht, wordt netjes opgepakt PVV.
  En de uitkomst is: wat er ook gaat gebeuren, wel of geen Floriade, dit wordt een dure grap. En de verliezers: de Almereerders.

  reageer
 • Bas

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Wat is dit voor beleid?
  Hoe heet dat ook al weer?

  reageer
 • Aan de andere kant

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Stel nou hè, stel nou dat die hele floriade 200 miljoen gaat kosten, inclusief het veronderstelde verlies. Gedeeld door 200.000 inwoners en een afschrijftermijn van laten we zeggen: 20 jaar? Dan kost die floriade ons allemaal 4 euro per maand. Dat klinkt toch een stuk minder erg toch?

  reageer
 • Boels

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Op zo'n manier maak je ook een kruimeldief van iemand die 200 miljoen steelt.
  Een lokaal referendum had eigenlijk 5 jaar geleden plaats moeten vinden.
  Maar er was geen plan, wel wilde ideeën.
  De Raad heeft het goedgekeurd en nu is het de beurt aan de kiezer om de Raad wel of niet goed te keuren.

 • Viking79

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Ja hoor, het is zover. Het moment waarvan je wist dat die zou komen. Of je nou doorgaat of stopt met die Flopiade, maakt niet uit. Het kost allebei bakken (gemeenschaps) geld!!!

  reageer
 • Jantje

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Doorgaan kost 110 miljoen : Dus stoppen met deze achterhaalde waanzin !

  reageer
 • annemiek

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  nu stoppen levert een miljoenenstrop gegarandeerd op, doorgaan en een prachtig project neerzetten en hier trots opzijn dus!

  reageer
 • DeBranderMan

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Accepteer het nu maar. We zijn voorbij het ‘point of no return’

  Maar wees wijs. Stem PVDA weg met de GR2018!

  reageer
 • Ron h

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Graag alle coalitiepartijen noemen vvd cda d66 leefbaar !

 • Jasper

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Wat gaan ze doen op die Floriade? En wat hebben andere Floriades (wat het dan ook mag zijn) op de lange termijn ( dus na afloop) opgeleverd?

  reageer
 • Nico

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Oprotten met de PVV! Niets is goed in Almere!

  reageer
 • Sef

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Is dit niet te regelen met een referendum? Lijkt mij wel zo democratisch.

  reageer
 • Daniel

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Doorgaan! Het heeft nu al zoveel geld gekost, als je nu stopt is al dat geld voor HELEMAAL NIKS geweest. Doorgaan zodat we over een paar jaar een project hebben waar we als stad trots op kunnen zijn!

  reageer
 • Boels

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Een stad heeft geen trots.
  Wel een B&W en Gemeenteraad.
  Daar kan je moeilijk trots op zijn als het belang van de burger wordt geschaad.
  Doorgaan betekent toegeven aan chantage door de florianders.
  De afzegkosten doorsluizen naar relevante partijen en bestuurders.
  Nooit toegeven aan chantage.

 • Yvon

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Denk dat doorgaan vele malen duurder wordt dan stoppen. Stoppen dus en leg er een prachtig park of bos aan voor iedereen vrij toegangelijk

  reageer
 • Karel

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  U bedoelt eigenlijk dat ze al het groen hadden moeten laten staan.

 • peter van den bemt

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  DAT wordt dan eens echt 'Go Greener'. In ieder geval greener dan de Floriadewijk. Het zou mooi zijn als het net zo green zou worden als dat het was. Daar ben ik helemaal vóór..

 • Moraaridder

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Blijf het zeggen het is en blijft een feestje van een aantal wethouders die straks kunnen opscheppen dat zij de Floriade door de strot van de Almeerder burgers hebben geduwd. Bah kansloos.

  reageer
 • Tja

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Stoppen dus en z.s.m. Nog steeds goedkoper dan doorgaan voor iets waar 83 procent van Almere niet op zit te wachten.

  reageer
 • Johan

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Iets geweldigs organiseren wat veel oplevert dat mag wat kosten. Maar of dat de Floriade is? Dit onderzoek zet daar op.zijn minst kanttekeningen bij. Wat gebeurt er met de verantwoordelijken als het uiteindelijk toch een miljoenenstrop blijkt te zijn voor de burgers van Almere?

  reageer
 • Jan

    Di 13 maart 2018 Dinsdag 13 maart 2018

  Die verlaten het schip

 • .\/\/.

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Alles ter meerdere eer en glorie van een aantal bobo's. Ze zullen vol trots rondlopen. Bij de afrekening zijn ze net weg of zullen naar allerlei oorzaken wijzen. Als conclusie zullen ze dan zeggen dat ze de gemaakte fouten meenemen en veel geleerd hebben.

  reageer
 • Erica Odekerke-Pantipaaf

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Tijd voor een Flexit. Geen behoefte aan deze fratsen.

  reageer
 • Karel

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Stoppen nu! En de doordrammers van dit project graag ook in deze kosten meedelen! Het is een ellendig groot verlies, nu al, maar de verliezen straks zullen vele malen groter zijn, met name de ticketverkoop. Het nu al ontieglijk achterhaalde project, laat staan in 2022, hangt van onzekerheden aan elkaar. En hoeveel miljoenen gaat de veiligheid wel niet kosten? Waar staan we qua terrorisme in 2022? Waarom zijn deze kosten nog niet ingecalculeerd? Een bewuste keuze om de kosten onder de pet te houden? En welke financiële verrassingen wachten ons nog meer? Deze Flopriade wordt een grote ramp voor Almere. 21 maart!

  reageer
 • Tja

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Nou dat is duidelijk. Stoppen is de beste optie. Verlies nemen, partijen met de verantwoordelijke eruit en opnieuw beginnen. Binnen aantal maanden Almere aan de top en beter dan ooit.
  En stoppen is nog goedkoper dan doorgaan ook. Naar de burger luisteren en inzien dat 83 procent dit debacle al verwacht had is een mooie les hier

  reageer
 • Fan

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Wat nu stoppen? Laten we nu eindelijk eens een keer iets afmaken in Almere. Iets waar we 2023 trots op kunnen terugkijken

  reageer
 • Jan S

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Afmaken = eindelijk en wel onmiddellijk te stoppen. Voorstanders moeten zich toch schamen met een partij in zee te gaan die een boete tussen 0,5 en 45 miljoen te kunnen vorderen. Dat heet onbehoorlijk bestuur. Dit nog eens naast alle andere gaten in de begroting. Stoppen dus.

 • Bart

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Herrema heeft dat expres gedaan. Zo veel mogelijk bindende afspraken maken vóór de verkiezingen zodat de stekker er niet meer uitgetrokken kan worden. Bedankt!

  reageer
 • Karel

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Natuurlijk heeft hij dat bewust gedaan en de gemeenteraad heeft wel of niet bewust zitten slapen.

 • Bo Rent

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Stoppen is in alle gevallen de beste optie.

  reageer
 • dirk

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  juist stekker er uit liefst vandaag nog weg met die flopiade zooi .

 • Snert

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Wedden dat stoppen minder kost dan doorzetten?

  reageer
 • Whoknows

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  tis dan overwegen, verlies lijden op iets wat niet meer doorgaat, of heel veel verlies lijden op iets wat financieel niet haalbaar is.

  In de Noordoostpolder hebben ze provast ook afgekocht, de juiste beslissing was dat.

  Dus Almere tis nog niet te laat om de Foriade af te blazen, de schade is dan nog beperkt.

  reageer
 • Almeerder

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald...

  reageer
 • Jay

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  En wat kost het fiasco als die kansloze Floriade ons toch door de strot wordt geduwd?

  reageer
 • Luppien

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Per saldo gaat dit Almere geld kosten en niets opleveren.

  reageer
 • euro

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  stoppen met de luchthaven is goedkoper gaat nu toch in zee

  reageer
 • dirk

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  we hebben t hier over een waardeloze flopiade .

 • GL

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Nou dat wordt dus niet meer stoppen. De Almeerders zijn de klos. Ik ben als Flevolander blij dat de provincie haar bijdrage heeft gemaximaliseerd. Nu maar hopen dat de provincie dan ook haar poot stijf houdt als Almere straks het handje komt ophouden omdat de kosten hoger worden en de inkomsten lager uitvallen.

  reageer
 • René

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Dus stoppen zet Almere op de kaart omdat dit nog nooit is gebeurd. En miljoenen kost het toch wel.

  reageer
 • Rob van der Weijden

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  21 maart gemeenteraadsverkiezingen, dus laat je stem horen. Ook vwb de Floriade: een unieke kans voor Almere!!

  reageer
 • Erica Odekerke-Pantipaaf

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Het is nog niet te laat voor een Flexit.

  reageer
 • Willemsen

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Lijkt Brexit in het klein wel.

  reageer
 • .VV.

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Nutteloos project en COMPLEET weggegooid geld.

  reageer
 • gtre

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  Tja dit is herkenbaar bij de projecten van Herrema.( wat is het stil de laatste tijd?) Linksom of rechtsom het gaat altijd waanzinnig veel meer kosten dan de begroting.
  En een weg terug heeft hij al geblokkeerd. Zijn die contracten wel rechtsgeldig?

  reageer
 • Mario

    Ma 12 maart 2018 Maandag 12 maart 2018

  De verantwoordelijken hebben er destijds enkel voor gestemd zodat men thuis kan zeggen: 'kijk schat, bloemen. Mede dankzij mij.'

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert