"Huidige populatie grote grazers in OVP halveren"

FLEVOLAND • Wo 25 april 2018 | 14:15 • Woensdag 25 april 2018 | 14:15

Het aantal grote grazers in de Oostvaarderplassen moet worden teruggebracht naar 1500. Verder moet er meer nadruk komen te liggen op de vogelsoorten in het gebied. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport van de commissie Van Geel. De afgelopen maanden heeft die commissie zich beziggehouden met de vraag hoe het verder moet met het natuurgebied tussen Almere en Lelystad.

Verder omlaag


Het aantal van 1500 dieren ziet Van Geel als situatie voor de lange termijn. Dit jaar zal de hoeveelheid dieren in het gebied zelfs tot 1100 moeten worden teruggebracht. “Dit helpt om de sterk aangetaste graslanden te laten herstellen.” Ook biedt het volgens Van Geel ruimte om een aantal zaken rondom het beheer verder uit te werken. De jaren erna is vervolgens weer ruimte om de populatie iets te laten groeien.

Om het getal van 1100 te halen, moeten er de komende tijd nog zo’n 1160 dieren uit het gebied verdwijnen. De populatie is de afgelopen wintermaanden af flink minder geworden doordat er zo’n 3000 dieren zijn doodgegaan.
 

Afschieten en verplaatsen


Vooral het aantal edelherten zal nog fors moeten afnemen. “Voor edelherten zijn er uit het oogpunt van uitvoerbaarheid geen andere mogelijkheden dan afschot. Net als elders in Nederland gebeurt, zullen ook gezonde dieren het hele jaar rond moeten worden afgeschoten. Het gaat om in totaal 980 dieren, plus de aanwas in de rest van dit jaar.”

Het aantal runderen, eind maart 160, kan hetzelfde blijven. De populatie kan de komende jaren zelfs wat groeien. Tenslotte moeten er nog eens 180 paarden uit het gebied verdwijnen. Niet door afschot, maar door ze te verplaatsen. “Dit kan gebeuren door een zo groot mogelijk deel te vangen, uit het gebied te verwijderen en te vervoeren naar gebieden elders in Nederland of Europa.”

Toerisme


De commissie zegt verder dat er meer moet gebeuren als het gaat om toerisme en recreatie. Zo moet de bereikbaarheid van het gebied per auto, fiets, en OV verbeterd worden. Ook moeten er uitkijk voorzieningen in het kerngebied worden aangelegd. “In alle gevallen is de toegang tot het kerngebied alleen mogelijk onder begeleiding.”

Voor alle maatregelen is geld nodig. Er is 30 miljoen beschikbaar, daar moet volgens Van Geel eenmalig nog eens 15 miljoen bij. Verder is er 900.000 euro per jaar nodig om het nieuwe beleid uit te voeren.

Gezonde dieren afschieten


Om de populatie in de toekomst op 1500 te houden zullen er hoogstwaarschijnlijk ook gezonde dieren afgeschoten moeten worden. “Het beheer na de reset in 2018 bestaat uit een strikte uitvoering van vroeg-recreatief beheer, aangevuld met beheer dat is gericht op een beheerste ontwikkeling onder het genoemde plafond van 1500 dieren. [...] Het beheer vindt, wanneer dit nodig is, jaarrond plaats door afschot van dieren die in slechte conditie zijn of gedragsstoornissen vertonen.” 

Provinciale Staten aan zet


Het advies van Van Geel ligt in de lijn met de wens van een meerderheid van de Statenleden. Ook zij wil het aantal grote grazers drastisch verminderen. Aan de hand van het advies van de commissie Van Geel zal de provincie een concreet plan opstellen.

De hoop is dat dit ook een einde zal maken aan de jarenlange heftige discussie tussen voor- en tegenstanders van het huidige beleid in de Oostvaardersplassen. Dat beleid houdt in dat de mens zo weinig mogelijk ingrijpt in het gebied, en de natuur haar gang laat gaan. 

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel