Ombudsman acht klacht tegen Tjeerd Herrema ongegrond

ALMERE • Ma 25 juni 2018 | 17:41 • Maandag 25 juni 2018 | 17:41

De gemeentelijke ombudsman heeft vastgesteld dat de klacht die de krant Almere Deze Week onlangs tegen wethouder Tjeerd Herrema indiende ongegrond is.

“Het geheel overziend, is de ombudsman van oordeel dat er weliswaar op onderdelen onzorgvuldig is gehandeld, maar dat van op de persoon van de klager gericht (seksueel) intimiderend en provocerend gedrag niet is gebleken,” zo is de conclusie van het rapport.

Verstoorde relatie
Almere Deze Week publiceerde twee weken geleden een bericht waarin ze aangaven dat de werkrelatie tussen de krant en wethouder ernstig verstoord is geraakt. Een journalist van de krant had verschillende berichten via de sociale media en een audio-gesprek van de wethouder ontvangen. Die waren volgens journalist Marcel Beijer seksueel getint. De krant diende daarop een klacht in bij burgemeester Franc Weerwind.

Nog voordat de ombudsman haar bevindingen over de klacht publiceerde werd het politieke oordeel over Herrema al geveld. Achter de schermen zegden de coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie het vertrouwen in hem op.

Onderzoek
De ombudsman heeft de klacht van Almere Deze Week op vier punten beoordeeld. Ten aanzien van het telefoongesprek van 11 seconden stelt hij dat het niet aannemelijk is dat dit een seksueel karakter heeft gehad.

”Dat de oproep bewust was en gericht aan de journalist, en dat sprake was van masturberen en klaarkomen, is met voldoende feiten en omstandigheden omkleed onaannemelijk te achten. Op dit punt verklaart de ombudsman de klacht ongegrond.”

Herrema heeft volgens het rapport wel onzorgvuldig gehandeld als het gaat om versturen van een plaatje van een kat met het schaamrood op de kaken. “Dat het katje met schaamrood een bewuste zinspeling is op de eerdere berichten kan niet worden vastgesteld, maar dat de journalist dat zo ervaart is begrijpelijk. Zich inmiddels bewust van de impact van de eerder verstuurde berichten en het gemak waarmee verzending gaat, heeft de wethouder op dit punt onzorgvuldig gehandeld.”

Op twee andere punten, onder andere het versturen van emoji's en de tekst ‘cymbub’ onthoudt de ombudsman zich van een oordeel. Hij kan niet vaststellen of de berichten bewust of per ongeluk zijn geplaatst. 

Herrema: instemming en blijdschap
De inmiddels ex-wethouder Tjeerd Herrema reageert verheugd op de conclusies van de ombudsman. “De ombudsman heeft vastgesteld dat de klacht ongegrond is. Met name de duiding van het bewuste broekzaktelefoongesprek is door ADW niet aangetoond, noch de duiding van de symbolen. Dit betekent dat ADW haar klacht op geen enkele wijze overtuigend heeft kunnen onderbouwen.”

Terugkeer uitgesloten
Herrema verwacht niet terug te kunnen keren in het college van burgemeester en wethouders. Volgens hem is er al te veel politieke schade aangericht. In zijn reactie op het rapport schrijft hij op Facebook: "Tot mijn grote spijt moet ik constateren dat de PvdA-fractie ondanks aandringen niet het ombudsmanrapport heeft willen afwachten in de afweging om door te gaan in deze coalitie. Er zijn geen lessen uit getrokken noch afspraken gemaakt over eerherstel." 

"In deze politieke cultuur is terugkeer voor mij geen optie. Wel verwacht ik van raad en college dat er recht gedaan wordt aan hetgeen is gebeurd en adequaat gereageerd wordt op de uitkomsten van het ombudsmanrapport. In de hoop dat er uit deze kwalijke praktijk een betere veilige en geloofwaardige praktijk mag ontstaan. Niet door er veel over te praten maar vooral door het in de praktijk te laten zien."

Almere Deze Week: teleurgesteld
In een reactie op de site van Almere Deze Week en in een post op Facebook zegt journalist Marcel Beijer teleurgesteld te zijn over de bevindingen van de ombudsman. “De ombudsman heeft de incidenten per stuk geanalyseerd en gesteld dat ze alle vier erg toevallig zijn, maar niet bewijsbaar. Dat maakt de klacht in zijn optiek ongegrond. Maar helaas ziet hij de vier toevalligheden niet in een breder verband. Omdat teveel zaken niet bewezen kunnen worden had hij beter geen oordeel kunnen geven. Persoonlijk ben ik vooral ontdaan dat de ombudsman het eenzijdige telefoontje niet bewijsbaar acht: het gaat mijns inziens om seksuele intimidatie. Voor mij was hij onmiskenbaar aan het masturberen. Dat is heftig. Ik voel me daarin niet gehoord in mijn klacht en afgewezen als slachtoffer.”
Herrema wil een rectificatie en excuses van de krant maar die komen er volgens Beijer niet. Beijer onderzoekt of hij nog verdere stappen kan ondernemen.

Afgedaan
Wat betreft burgemeester Franc Weerwind blijft het bij de uitkomsten van het ombudsman-rapport, en is er geen reden om een aanvullend integriteitsonderzoek te doen. “Op basis van de conclusies van de ombudsman en de nu bekende feiten zie ik onvoldoende aanleiding om over te gaan tot nader integriteitsonderzoek.”

Het volledige rapport van de ombudsman is hier te lezen. (PDF)

De volledige reactie van Tjeerd Herrema:

De volledige reactie van Marcel Beijer:

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel