Bewoners Oosterwold zuiveren water onvoldoende

ALMERE • Vr 10 augustus 2018 | 17:18 • Vrijdag 10 augustus 2018 | 17:18

Bewoners van Oosterwold in Almere lozen huishoudelijk afvalwater dat nog niet voldoende is gezuiverd. Dat constateert het Waterschap Zuiderzeeland na controles op het functioneren van de zuiveringssystemen van bewoners, de zogeheten IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater). Daaruit blijkt dat in veruit de meeste gevallen de aangelegde IBA-systemen niet voldoen aan de geldende lozingsnormen. Het Waterschap maakt zich hierdoor zorgen over de verslechtering van het waterkwaliteitsysteem als het aantal bewoners in de wijk gaat toenemen.

In Oosterwold is geen riolering aanwezig. Woningen in dit gebied zijn dan ook niet aangesloten op de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Bewoners moeten zelf het huishoudelijk afvalwater (water uit de wc, het doucheputje, gootsteen, wasmachine) zuiveren voordat het in de sloten of eigen vijvers wordt geloosd. Zij moeten daarbij voldoen aan de hoogste zuiveringsnorm die er is (IBA-klasse 3B) omdat van te voren niet goed de effecten van zoveel IBA's bij elkaar konden worden ingeschat. 

Het is belangrijk dat de waterzuivering goed gebeurt voor de volksgezondheid, het milieu en een prettige leefomgeving. Het Waterschap houdt hier toezicht op. Dit brengt in Oosterwold wel beduidend meer kosten met zich mee dan bij een meer traditionele gebiedsontwikkeling, zo schrijft het College van Dijkgraaf en Heemraden in een brief aan de Algemene Vergadering. Het Waterschap gaat niet in op de hoogte van deze kosten, maar laat weten wel met de gemeente Almere in gesprek te zijn over een efficiente aanpak van de controles. 

Twee vijvers met afvalwater zijn vervuild


Verder heeft het Waterschap vijf vijvers van bewoners getest waarop zij hun gezuiverde afvalwater lozen. Twee van deze vijvers bleken te zijn vervuild. De vijvers voldoen niet aan de normen van zwemwaterkwaliteit, zo staat in een brief van het College van Dijkgraaf en Heemraden. "Uit de analyse blijkt dat bij twee van de vijf vijvers de normen voor de zwemwaterkwaliteit ruimschoots worden overschreden."

Zwemmen sterk ontraden, gewassen goed afspoelen


Daardoor zijn er mogelijk risico's voor de volksgezondheid ontstaan. De GGD heeft bewoners daarom een brief gestuurd om niet in de eigen vijvers te zwemmen of aan de rand van de vijvers te spelen. Ook moeten de gewassen die met dit water zijn besproeid goed worden afgespoeld met schoon kraanwater voordat ze worden gegeten. 

Gemeente onderzoekt oorzaak en biedt bewoners hulp


De gemeente Almere doet onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de overschrijdingen van de lozingsnormen. De overschrijdingen beperken zich in elk geval niet tot een bepaald type systeem of fabrikant.

De gemeente biedt de bewoners met inschakeling van een externe expert hulp aan om de IBA-systemen alsnog goed werkend te krijgen. Daarvoor is het Centre of Expertise Watertechnology uit Leeuwarden ingeschakeld. De gebiedsmanager van Oosterwold laat weten goede hoop te hebben dat de problemen kunnen worden opgelost. "Het gaat om biologische processen. Dat heeft vaak wat tijd nodig om goed te werken. Verder moeten bewoners ook hun gedrag aanpassen. Niet alle schoonmaakmiddelen kunnen door de systemen worden verwerkt", aldus Sander Berkhout. "Overigens is er op veel waardes gemeten en het lijkt bij de IBA's vooral te gaan om een te hoog stikstofgehalte. Dat is geen gif."

Gemeente deelt de zorgen van het Waterschap


Toch deelt de gemeente de zorg van het Waterschap over de waterkwaliteit. "Veel kleine overschrijdingen bij elkaar kan in de toekomst als de wijk groeit heel veel zijn. Dus het is wel noodzaak dat de normen gehaald gaan worden. We gaan ook kijken naar alternatieven. We willen een zogeheten Living Lab organiseren. We nodigen bedrijven uit om in de wijk alternatieve systemen te komen ontwikkelen. En als het echt nodig is, kunnen we ook nog met de bewoners kijken naar de aanleg van een riolering. Maar zover is het zeker nog niet."

Mogelijke dwangsommen


Als na hercontrole van de IBA's in november blijkt dat ze nog altijd niet werken, kunnen de bewoners van het Waterschap een brief tegemoet zien met daarin de aankondiging van een dwangsom. Die bedraagt minimaal 250 euro en maximaal 2500 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Politieke partij maakt zich zorgen


AP/OPA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Almere. De partij maakt zich zorgen over de waterkwaliteit in Oosterwold. De partij wil weten welke maatregelen de gemeente neemt en of er extra kosten voor bewoners en de gemeente zijn te verwachten. 

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel