Startsein voor lager waterpeil moeras Oostvaardersplassen

FLEVOLAND • Ma 15 oktober 2018 | 13:16 • Maandag 15 oktober 2018 | 13:16

Na jaren van plannen maken en praten is vanmiddag begonnen met het deels droogleggen van het moeras in de Oostvaardersplassen. Deze 'reset' duurt totaal zes jaar en moet er voor zorgen dat er weer riet in het moeras gaat groeien en broedvogels er hun thuis kunnen blijven vinden.

Het startsein voor de reset is gegeven door gedeputeerde Harold Hofstra, districtsdirecteur Nick de Snoo van Staatsbosbeheer en heemraad Jan Nieuwenhuis van het waterschap Zuiderzeeland. Zij schepten symbolisch een eerste emmertje water uit het moeras.

Minder riet slecht voor broedvogels
Al sinds 2005 is er gesproken over de drooglegging, de tweede in de geschiedenis van de Oostvaardersplassen. Doordat de waterpartij in het moeras steeds groter is geworden, is steeds meer riet verdwenen. Hierdoor is het leefgebied voor soorten als de porseleinhoen, baardman, roerdomp of grote zilverreiger kleiner geworden. Zonder maatregelen zouden de Oostvaardersplassen hun status van Natura 2000-vogelgebied dreigen te verliezen.

Waterpeil 80 centimeter omlaag
Door de warme zomer is het waterpeil al lager geworden. Met de reset wordt het waterpeil in het westelijk moeras gedurende drie tot vier jaar stapsgewijs met 80 centimeter verlaagd. In die tijd kan het riet zich in met name de grote plas herstellen.
Daarna wordt het peil in drie jaar tijd weer langzaam op het huidige niveau gebracht. De eerdere peilverlaging tussen 1986 en 1991 was succesvol en heeft geleid tot de terugkeer van broedvogels, die toen ook al dreigden te verdwijnen.

Alleen westelijk moeras drooggelegd
Net als de vorige keer wordt alleen het niveau in het westelijk moeras verlaagd. In het nog door het Rijk opgestelde Natura 2000-beheerplan zou ook het oostelijk moeras worden drooggelegd, maar hiertegen is veel verzet geweest. Ecologen en deskundigen vreesden dat bij totale drooglegging vogelsoorten als de kiekendief, grauwe gans, aalscholver en roerdomp jarenlang tijdelijk of definitief uit het gebied zouden verdwijnen

De provincie, die sinds 2015 verantwoordelijk is voor het beheer, zei toen al tegen totale drooglegging te zijn. Gedeputeerde Harold Hofstra bevestigt dat er wordt eerst gekeken wat de effecten in het westelijk deel zijn, voordat in het oostelijk moeras maatregelen worden genomen.

Drooglegging staat los van reset grote grazers
De aanstaande drooglegging staat los van de 'reset' van de grote grazers, waartoe de provincie dit jaar heeft besloten en waarover veel discussie is. Hierbij wil de provincie zo'n duizend herten afschieten en konikpaarden uitplaatsen.
Wel wordt in de nabije toekomst vijfhonderd hectare grazig land verder vernat. Daardoor wordt het 'droge' leefgebied voor de grazers iets kleiner.
Staatsbosbeheer verwacht niet dat tijdens de drooglegging de grazers in het moeras zullen trekken. De paarden en runderen vinden het gebied niet aantrekkelijk. Herten zouden er wel in kunnen lopen, maar in dat geval zullen er maatregelen worden genomen die dat moeten voorkomen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel