Gemeente spekt reservepot met tien miljoen

ALMERE • Do 25 april 2019 | 14:01 • Donderdag 25 april 2019 | 14:01

De economische voorspoed in Almere zet zich voort. De positieve effecten van de economie waren in de jaarrekening van 2017 al zichtbaar. Ook in het afgelopen jaar ging het Almere economisch voor de wind. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide de economie van Almere zelfs het hardst van heel Nederland.

Met als resultaat dat de algemene reservepot kan worden aangevuld met ruim 10 miljoen euro. Verder is er na alle plussen en minnen bij elkaar te hebben opgeteld en afgetrokken 1,2 miljoen overgebleven, vooral doordat projecten zijn vertraagd. De totale jaarbegroting van Almere bedroeg circa 900 miljoen euro.

Wethouder Jaap Lodders van financiën laat weten gematigd tevreden te zijn. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt af, de opbrengsten uit bouwleges nemen toe en het grondbedrijf profiteert van het economisch tij. Zo zijn er in 2018 1600 kavels voor woningen verkocht, vooral in Almere Poort en Nobelhorst. Ook is er voor bedrijven 5,3 hectare grond verkocht. Verder is er nog grond verkocht aan Rijkswaterstaat voor de verdubbeling van de A6.

Gemeente verdient miljoenen met grondverkopen
Het grondbedrijf wist het afgelopen jaar zo'n 70 miljoen euro netto om te zetten. Met dat geld wil Lodders maatregelen nemen voor het geval het weer een keer economisch minder gaat. Daarom wordt 50 miljoen euro op de boekwaarde van de grond in mindering gebracht, zodat de gemeente minder risico loopt om gedane investeringen op grond terug te kunnen verdienen.

Verder wil de wethouder de reservepot van de gemeente spekken, maar niet volledig met de overige 20,6 miljoen euro netto opbrengst. De helft (10,3 miljoen) wil hij daadwerkelijk reserveren, 4,1 miljoen euro wil hij uitgeven aan stadsvernieuwing om Haven en Buiten aantrekkelijker te maken, 2 miljoen om de achterstanden in het beheer en onderhoud van de stad weg te werken en over de resterende 4,2 miljoen kan de gemeenteraad volgens hem later beslissen.

Geld overgehouden door vertraging projecten
Naast de winst uit het grondbedrijf hield de gemeente onder aan de streep 1,2 miljoen euro over. Dit resultaat werd negatief beïnvloed doordat de gemeente het nog altijd moeilijk vindt de kosten bij de zorg goed in te schatten. Zo ontstonden er het afgelopen jaar grote tekorten op de hulp die bij mensen thuis in het gezin is geboden en op individuele begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Om deze tekorten te dichten, zal naar verwachting ook in de komende jaren extra geld nodig zijn.

Aan de andere kant is er ook geld overgehouden op bepaalde projecten. Dit komt vooral doordat de projecten zijn vertraagd en niet zozeer omdat de gemeente goedkoper uit was.

Gemeente komt nog zes ton tekort
Het jaarresultaat van 1,2 miljoen euro wordt dan ook gebruikt om deze vertraagde projecten dit jaar af te ronden. Daarvoor is 1,8 miljoen euro nodig, waardoor de gemeente nog zes ton uit de begroting voor dit jaar zal moeten bijpassen.

Een paar voorbeelden:
* De gemeente wil 566.000 euro steken in een project om bijstandsgerechtigden met hulp van uitzendbureaus sneller aan het werk te helpen. Het kost meer tijd dan gedacht om alle aanpassingen in de informatiesystemen door te voeren en een nieuwe werkwijze in de organisatie in te voeren.

* Voor de experimentele woonwijk Oosterwold 147.000 euro. Dit wordt gebruikt voor verdere onderzoeken en ingrepen vanuit de gemeente om de gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden. Het afgelopen jaar was er al een extra coördinator aangesteld.

* Alle 230 oude bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en samengevoegd tot ruim 50 plannen. Dit jaar wordt nog het bestemmingsplan Oosterwold en Floriade herzien. Ook verwacht de gemeente dat het bestemmingsplan Poort te maken krijgt met zienswijzen en beroepen. Voor juridisch ondersteuning wordt 118.000 euro weggelegd.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel