Advies: geen spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad

FLEVOLAND • Vr 12 juli 2019 | 18:10 • Vrijdag 12 juli 2019 | 18:10

De spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad hoeven niet heropend te worden. Niet op de korte, maar ook niet op de lange termijn. Dat adviseert zorgverkenner Bas Leerink die op verzoek van minister Bruins voor Medische Zorg heeft onderzocht wat voor zorg er in de toekomst in Flevoland nodig is. Het advies is vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de zorgverkenner zijn een spoedeisende hulp (SEH) en afdeling acute verloskunde in Lelystad niet nodig. Er zijn voldoende ambulances in Flevoland om aan de wettelijke aanrijtijden te voldoen en de SEH's in de regio zijn in staat alle patiënten uit Flevoland op te vangen. Ook zijn er geen signalen gekomen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die herstel van de oude situatie noodzakelijk maken.

Onrealistisch en risicovol
Heropening van de twee afdelingen is volgens Leerink niet realistisch gezien de grote personeelstekorten en effecten die zo'n stap heeft op de betaalbaarheid van de zorg. "Daarmee is het toch blijven streven naar herstel van de situatie van voor het faillissement een zeer risicovolle keuze", zo staat er in het rapport. Volgens de onderzoekers kan Flevoland dan ook het beste inzetten op het stapsgewijs verbeteren van het zorgaanbod dat nu aanwezig is en zich sinds het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen ook weer deels heeft hersteld.

Leerink stelt wel voor de ambulancezorg in Flevoland anders te organiseren, omdat dit de zorg verder kan verbeteren. De ambulancezorg kan beter worden verdeeld over twee in plaats van drie regio’s. Gebruik van data-analyse en nieuwe technologieën is nodig om beter te kunnen bepalen bij welk ziekenhuis ambulances na een spoedgeval terechtkunnen. Flevoland kan met data-wetenschap zelfs koploper worden.

Huisartsen staan onder druk
Hoewel de aanleiding voor het advies het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen is heeft Leerink gekeken naar het gehele zorglandschap. Hij constateert dat er ook problemen zijn bij huisartsenzorg. Die is in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en in mindere mate Urk kwetsbaar. "De capaciteit van de huisartsenzorg in de regio staat onder druk door een tekort aan huisartsen, dat naar verwachting verder zal toenemen."

Huisartsen geven aan dat het wegvallen van een deel van de ziekenhuiszorg in Lelystad een negatieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van het vak in deze regio. Er moet professionele ondersteuning komen die het aantrekkelijker maakt om in de praktijken te werken. Ook moet er bij de huisartsen meer tijd en aandacht kunnen zijn voor kwetsbare groepen.

Verloskunde blijft zorgenkind
Om goede geboortezorg te kunnen blijven bieden is er meer samenwerking nodig tussen verloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en gynaecologen. Er zijn verloskundige samenwerkingsverbanden rond de vijf omliggende ziekenhuizen maar de verloskundigen in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk maken daar nog niet altijd deel vanuit.

Geadviseerd wordt ook om in Lelystad aanpassingen te doen. Het komt volgens Leerink geregeld voor dat de thuisomstandigheden ongeschikt zijn voor een bevalling, terwijl het medisch gezien niet noodzakelijk is om in een ziekenhuis te bevallen. Aanbevolen wordt om een bevalkamer te realiseren. Dat is geen volledig geboortecentrum, maar een faciliteit die een veilige thuissituatie nabootst. Door dit bij de huisartsenpost in het ziekenhuisgebouw aan te leggen zijn daar ook in de avond-, nacht- en weekenduren andere zorgverleners aanwezig.

Daarnaast wordt geconstateerd dat zwangeren zonder financiële middelen en zonder sociaal netwerk te laat of niet naar een ziekenhuis vertrekken voor de bevalling. "Dit kan resulteren in complicaties voor moeder en kind, maar ook ondoelmatige inzet van de ambulance." De drempel om naar het ziekenhuis te gaan moet ook voor deze groep laag blijven, zegt Leerink.

Het idee is om voor deze groep mensen aan verloskundigen en gynaecologen een mandaat toe te kennen om hen gebruik te laten maken van een taxi om op tijd naar een ziekenhuis te reizen voor de bevalling. De gemeente zou op moeten draaien voor de financiering daarvoor.

Openbaar vervoer moet beter
Ander aandachtspunt voor Leerink is de bereikbaarheid van ziekenhuizen in de regio per openbaar vervoer. Doordat in Lelystad een gedeelte van de zorg is weggevallen zijn mensen nu vaak langer onderweg. Voor personen die slecht ter been zijn of om een andere reden moeilijker reizen met het ov is dat problematisch.

Ook de ritprijzen zijn door de langere afstanden hoger dan voorheen en reizigers moeten vaker overstappen. Geconstateerd wordt dat de huidige buslijnen niet goed aansluiten op elkaar en de bushaltes in Harderwijk en Sneek liggen niet direct naast het ziekenhuis. Gevreesd wordt dat slechte bereikbaarheid van de ziekenhuizen resulteert in meer zorgmijders.

Het is aan de provincie om zich in te spannen voor verbeteringen op dit terrein, zegt Leerink. Dit aangezien die verantwoordelijk is voor het ov. Probleem is wel dat het gaat om provincieoverschrijdend vervoer waarbij wordt gewerkt met verschillende busbedrijven.

De verkenner adviseert zorgverzekeraars om onderzoek naar zorgmijding te laten uitvoeren.

Chronisch zieken
Voor de langere termijn maakt Leerink zich zorgen over het toenemend aantal chronisch zieken in Flevoland. Het aantal chronisch zieken en andere kwetsbare patiënten neemt de komende jaren toe omdat de bevolking van Flevoland snel ouder wordt. Die kwetsbare groepen zijn geconcentreerd in bepaalde wijken.

Er moet op een nieuwe manier zorg worden geleverd om te voorkomen dat deze patiënten hun toevlucht nemen tot het ziekenhuis of spoedeisende hulp. Dat vereist inzet van technologie en samenwerking tussen professionals in de wijkverpleging, ouderenzorg, ziekenhuiszorg en welzijn.

Observatiekliniek
Gemis in Lelystad is volgens Leerink op dit moment de mogelijkheid om een patiënt (laagdrempelig) op te nemen en te observeren. Er wordt aanbevolen te kijken naar het concept van de 'wijkkliniek' in Amsterdam. Dat is een locatie waar mensen maximaal 14 dagen kunnen verblijven en geobserveerd kunnen worden. Het gaat dan om patiënten die bijvoorbeeld last hebben van longontsteking, COPD of hartfalen. Een tussenvorm tussen gezien worden door een huisarts en naar een volledig ziekenhuis gaan kan voor deze groep nuttig zijn.

Bas Leerink stelt voor dat er een Zorgtafel Flevoland wordt ingesteld. Die moet er tot 1 juli 2020 op toezien dat de voorstellen ook echt worden uitgevoerd en dat betrokken instanties met elkaar blijven samenwerken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel

reacties (66)

 • D.Brinkman

   

  Het duidelijk dat
  A deze figuur niet in Lelystad of omgeving woont.
  B nooit met inwoners van Lelystad en omgeving heefd gesproken.
  C alleen maar uitkraamt wat hem voorgezegt word door financiaal belanghebbenden niet wat patienten en bewoners willen, dus waar de premies voor betaald worden n.l. een compleet ziekenhuis.
  Maar ja , mensen zijn niet belangrijk , geld wel.

  reageer
 • funny

   

  gebeurd niet in lelystad wem open voor spoed en kinder zijn er al zat ook niet meer nodig gebruik n c d

  reageer
 • pd

   

  En bedankt maar weer politiek Den Haag.....hoe bedoel je je wordt belasert waar we bij staan. Weer zinn we voor gelogen😡

  reageer
 • Rolf

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Prima dan zo toch! Complimenten voor sint Jansdal

  reageer
 • Jan

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Hoe objectief is deze visie van Bas Leerink die dit heeft geschreven in opdracht van minister Bruno Bruins van Volksgezondheid?
  De heer Bas Leerink heeft in diverse functies gewerkt in de gezondheidszorg en nu als adviseur van zorginstellingen en voor verzekeraars. Uitgerekend zo'n persoon wordt door de minister uitgekozen om een visie neerleggen over de gezondheidszorg in Flevoland.

  Menigeen in Flevoland heeft nog steeds twijfels heeft over het huidige functioneren van het St Jansdal ziekenhuis in Lelystad. Ik hoop van harte dat de politiek in Flevoland als de commissie van volksgezondheid in de 2e kamer dit rapport van Bas Leerink kritisch zullen beoordelen.

  De inwoners van Flevoland verdienen een volwaardig goed functionerend ziekenhuis in de provincie hoofdstad die deze acute zorg aan alle bewoners kan leveren en niet afhankelijk zijn van ziekenhuizen in de omstreken!

  reageer
 • peter van den bemt

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  "Hoe objectief is deze visie van Bas Leerink die dit heeft geschreven in opdracht van minister Bruno Bruins van Volksgezondheid? " Zeg maar gerust: niet. De man heeft ook voor zorgverzekeraars gewerkt. En waar gaat het daar vooral om? Er financieel goed uit komen. Dat betekent: zorg beperken.

 • laat alle reacties zien
 • Kees

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Laten we als alle Flevolanders solidair zijn en stoppen met het betalen van onze premie. Eens kijken hoe snel alles weer is opgetuigd.

  reageer
 • Truus

   

  Geen premie meer betalen heeft geen zin dan krijg je de en of andere instantie op je dak en houden ze de premie plus een boete in op je loon.

 • Gert

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Sinds het - letterlijk- mensonterend verloop van het dossier rond afhandeling schade Gronings-gas, alle vertrouwen in de politiek ( en haar vertegenwoordigers) kwijt. Dit dossier voedt mijn wantrouwen nog meer. De impliciete minachting voor ons als mensen ( en ons welbevinden) slaat diepe wonden. Natuurlijk presenteer je een slechte boodschap als dit daags voor de zomervakantie of anders de week voor kerst. Dat is immers blz 1 uit het Lesboek” Kies vooral een goed moment voor een slechte boodschap’ . Minachting voor ons als inwoners , hoe erg laten wij
  het worden met elkaar. Lijkt mij tijd voor een nieuwe omarming van ons Lelystadse Ziekenhuis.

  reageer
 • Ed

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  De gemiddelde Nederlander schijnt nog steeds tevreden te zijn en begint pas te klagen als het onrecht hem/haar persoonlijk treft. Waarom staat het Nederlandse volk niet pal voor de Groningers? Omdat het niet hún probleem is? Omdat het hen misschien wel geld zou kosten?
  Dat is de balanceer-act van de VVD: genoeg mensen in de illusie van tevredenheid houden om het liberale beleid te kunnen voortzetten.

 • Lexje

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Wordt zo langzamerhand tijd dat artsen zonder grenzen in hun thuisland levens gaan redden.

  reageer
 • lelystedeling

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Lelystad heeft Batavia Outlet en nu ook nog eens Jansdal-Outlet.

  reageer
 • Frits

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Belangenverstrengeling bij een 'adviseur' en een incompetente Minister. Nederland bananenrepubliek!

  reageer
 • Pieter

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  O ik ben zo blij en gelukkig met die liberalisering en de marktwerking !! Man man man je zou jezelf er bijna op afrukken!

  reageer
 • Ed

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Cynisch om te beweren dat opening van een spoedeisende hulp riskant is en geringschattend te doen over de risico's van het gesloten houden. Deze meneer heeft dan wel allerlei mooie (goed betaalde) functies bekleed in de gezondheidszorg maar is geen arts. Hoe verantwoordelijk voelt hij zich eigenlijk voor de levens die op het spel staan?
  Volgens mij is hij geselecteerd omdat hij de minister precies dát zou rapporteren wat de minister graag wilde horen.
  Daar is een woord voor: corruptie.

  reageer
 • KC

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Hij werkt ook Mensis. Slager keur je eigen vlees. De minister Bruins moet naar al de blunders in de zorg en bij de medicijnen maar eens een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgen.

 • Yvon

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Zou verstandig zijn als er een second opinion zou komen. Alhoewel eigenlijk ieder weldenkend mens met een gemiddelde intelligentie weet dat dit echt niet kan, maar dan ook echt niet. Er wordt altijd gezegd Nederland is het rijkste land ter wereld (waag het te betwijfelen maar goed) en dan breng je opgebouwde welvaart uiteindelijk terug naar een niveau die ver onder het niveau ligt van 25 jaar geleden. Kunnen ze weer geschokt reageren, hun medeleven uitspreken en iets onacceptabel vinden als het mis gaat. Misschien moet de overheid door mensen uit de regio per aangetekend schrijven reeds nu vooralsdan aansprakelijk gesteld worden voor alle materiële en immateriële schade als zij tgv deze bezuiniging niet de juiste zorg krijgen en letsel of blijvend letsel oplopen op welk niveau dan ook.

  reageer
 • Frank41

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Het zou toch een blamage zijn voor de betrokkenen die verantwoordelijk zijn geweest van het sluiten van het ziekenhuis, om nu de hele zaak weer grotendeels terug te draaien. Dus is het niet vreemd dat dit advies op tafel komt.

  reageer
 • Frank

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Bas Leerink heeft het Medisch Spectrum Twente naar de financiële afgrond gebracht. Dit ziekenhuis staat ook op de rand van omvallen. En zo iemand moet dan advies geven? Hij werkte trouwens voorheen bij Menzis, dus ook aan de kant van de uitermate dubieuze zorgverzekeraars. Verlos ons van deze vriendjeskliek!

  reageer
 • Janine

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Hoezo moet de gemeente de taxi gaan betalen voor vrouwen die moeten bevallen? Dit is geen gemeentelijke taak, maar van de zorgverzekeraar en het ziekenhuis! Die hebben de problemen ook veroorzaakt door de afdeling Verrloskunde te sluiten. Nergens in Nederland betaalt de gemeente die taxi naar het ziekenhuis! De gemeente is er alleen voor de WMO-doelgroep, en dan nog niet voor ziekenvervoer.

  reageer
 • Frans

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Dat er een verschil is tussen de werkelijkheid van bestuurders, vanachter het bureau, planningen en de statistieken versus de werkelijkheid van bewoners is wel heel duidelijk. Dat de onderzoeker dan gelijk beticht moet worden van zelfverrijking, doorgestoken kaart en leugenachtigheid is nou ook weer niet reëel.

  reageer
 • Jack

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt! Dit advies heeft niet het geringste oor naar de wens van 125.000 Lelystadse e.o klanten. Kan dan ook meteen door naar.... het ronde archief.

 • Paddestoel

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Als een minister advies vraagt aan een onderzoeker of een onderzoeksbureau dan staat de inhoud van dat advies al van te voren vast. “What you want is what you get”. Zo werkt dat al decennia in Den Haag.
  Natuurlijk is een SEH en acute verloskunde mogelijk en noodzakelijk in Lelystad en natuurlijk is daar geld voor, want dat is een zaak van keuzes maken, maar als de minister het niet wil is er geen geld. Trap er niet in en ga er tegenin. Bruno bibbert. Hij heeft slappe knieën.

  reageer
 • Ed

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Geleidelijk wordt ik kotsmisselijk van dat zooitje in de Haag. Groningers die hun verzakte huizen niet vergoed krijgen, gezinnen tot wanhoop gedreven door de belastingdienst omdat toeslagen onterecht niet zijn toegekend. En nu dit weer. Terwijl bedrijven en overheid miljarden overhouden. Dit moeten we niet langer accepteren.

 • Robert

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  In december 2018 is er al een rapport verschenen van de heer Leerink dat het aantal Spoed Eisende Hulp’s in Nederland drastisch minder moet worden.
  Logisch als zo’n man wordt aangesteld voor een onderzoek te doen dat de uitslag al van te voren vast staat.

  reageer
 • Freek

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Yep, hij roept al jaren dat er van de 110 SEH's een paar jaar terug nu nog 70 over zijn, en dat het er binnen een paar jaar nog maar 40 zijn. Over de gevolgen - in het hele land zijn allerlei SEH's meerdere dagen per week uren dicht omdat ze het niet aan kunnen - hoor je meneer Bas Leerink niet. De minister wist dus inderdaad wie hij om advies vroeg: iemand die de SEH's wil saneren. Wat de bevolking wil,is echter heel wat andeds: saneer die zorgerzekeraars met hun kantoortorens met duizenden medewerkers er maar uit. Hef de zorgkosten via de inkomstenbelasting, en gebreuik de efficiëntiewinst door het wegsaneren van de verezekeraars om de SEH's en afdelingen Verloskunde in stand te houden. Maar ja, de inwoners stemmen nog steeds op partijen die dit stelsel van Hans Hoogervorst (VVD) en Martin van Rijn (PvdA, topambtenaar zorgstelsel onder Hoogervorst) omarmen.

 • Diederik

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Dit is geen advies maar een rijkelijk betaald dictaat van het Zilveren Kruis. En niet meer dan dat. Dus met zijn allen méér focussen op Almere.

  reageer
 • Freek

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Zilveren Kruis ACHMEA wil ook al geen meerjarencontract sluiten met het Flevoziekenhuis, en wil ook niet bijdragen aan het oplossen van de problemen in Almere door de toeloop aan extra patiënten.

 • Robert

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Wordt het toch tijd om de A6 te blokkeren

  reageer
 • KC

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Onder welke steen leeft deze meneer. Het lijkt wel of hij in dienst staat bij St. Jansdal of Zilveren Kruis. De aanrijtijden worden totaal niet gehaald naar een SEH. Ze zitten vaak tegen 1 uur aan en niet tegen 45 minuten. Vaak heeft het St. Jansdal een tijdelijke opnamestop en moeten de ziekenwagens uitwijken naar Almere, Amsterdam of Zwolle.
  Laat de 2e kamer maar direct een motie van wantrouwen indienen tegen Bruins. In het verleden heeft hij bij het UAV er al een puinhoop van gemaakt en nu in de zorg een nog grotere puinhoop bij de ziekenhuizen en medicijnen. Deze minister heeft totaal geen kennis van zaken.

  reageer
 • Urker

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Naar mijn mening is de zorg in dit land niet meer belangrijk, wat ze veel belangrijker vinden is het klimaat kijk maar naar al die gesubsidieerde windmolen parken

  reageer
 • ABS

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Alweer zo'n netwerker die ergens, wellicht tegen een overdadige vergoeding, zijn mening mag geven of liever gezegd, de mening van een derde partij onderbouwen, zonder ook maar de minste binding met stad en regio.
  Na het fiasco met het vliegveld van Alders zijn verhaaltjes, nu dit weer.
  Deskundigheid, betrokkenheid en integriteit zijn kennelijk geen basis voorwaarden voor een 'adviseur'.

  reageer
 • Mark

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Hee Bas, hoeveel mensen zijn er al overleden doordat de ziekenwagen niet op tijd bij het ziekenhuis was? Stuk of 7 volgens mijn huisarts. Maar hee, dat maakt niet uit toch? Het leven van een Lelystedeling is natuurlijk minder waard dan bijvoorbeeld een Amsterdammer.
  Woon jij in Amsterdam Bas? Fijn voor je. Bedankt voor je rapport. En nou opzouten met die onzin van je!

  reageer
 • Freek

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Mijn vrouw is hìerdoor in de auto bevallen net voor ze aan kwam in het flevoziekenhuis.

  reageer
 • Jond

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Gefeliciteerd met de kleine zou ik dan maar zeggen!

 • Gerrit

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  wij van wc eend adviseren wc eend. ook al.zou de man gelijk hebben, wat niwr zo is. dan nog heeft hij geen gelijk. hij neemt nl. niet de wens en het gevoel van de bevolking mee in zijn overwwging.

  reageer
 • Anoniem

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Er komt een moment dat zelfs in derde wereld landen de zorg beter is georganiseerd dan hier.

  reageer
 • Gerrit

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  helaas is dat in veel gevallen al zo. zeker op het gebied van preventieve zorg.

 • RonH

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Kan mij niet voorstellen dat mensen willen wonen in een stad zonder spoedeisende hulp en een afdeling verloskunde. De doodsteek voor de al niet zo populaire Lelystad. ☹️

  reageer
 • Mkr

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Feit is dat lelystad zowel verbeterd qua imago (feiten, je kunt het terugvinden op omroep Flevoland) ps. Hoezo zou je niet in een stad zonder dat willen wonen? Er zijn meer steden zonder ziekenhuis met SEH dan met.
  Ps. Als lelystad niet populair was zou er niet zo een relatief grote groei zijn wat vraag naar woningen, toerisme en industrie betreft

 • Fer

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Wat is de rol geweest van de curatoren????

  reageer
 • Rene

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  En meneer Leerink weer even vette bonus opgestreken weer Penningen bespaard over de rug van Jensen topple hoor

  reageer
 • Wub

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  SEH niet nodig .. dan moet je nu is in almere kijken hoe laaiend druk het is sinds lelystad er niet meer is. De afdelingen zijn ook overvol. En er word steeds meer verwacht van de zusters met minder personeel. Zorg word alsmaar duurder maar ziekenhuizen stoppen en personeel moet het met minder mensen doen. Hoe kan dat. Waar gaat al dat geld heen.

  reageer
 • Hans

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Padvinder Leerink is van mening dat geld belangrijker is dan welzijn mensen

  reageer
 • HappyD

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Wie was de opdrachtgever? Op verzoek van de minister is er kennelijk een uitkomst gekomen, die hem het best lijkt uit te komen. Helaas medisch en sociaal gezien lijkt het onverantwoord. Kan hier discussie over gevoerd worden of is dit nu een vaststaand feit?

  reageer
 • Dirk

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Wederom zeer teleurstellend, maar bevestigend dat geld (zgn. kosten) prevaleert boven belang goede zorg en zorg voor mensen. Je hoeft het gelukkig in ieder geval niet te laten afhangen van st. jansdal om geboren te worden of te sterven. En voor de rest kan je ook elders goed terecht.

  reageer
 • Fer

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Bas woont zeker zelf niet in Lelystad Hoe is het mogelijk dat een provincie hoofstad geen volwaardig ziekenhuis heeft. Ze moeten Almere maar hoofstad maken hier dan geen vliegveld geen ziekenhuis en geen provincie bestuur en gemeenteraad die er wat aan doet

  reageer
 • Chris

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Almere heeft veel inwoners, maar is verder niet meer dan een buitenwijk van Amsterdam. Kan als zelfstandige gemeente beter opgeheven worden. Nieuwendam, Buiksloot, Watergraafsmeer, Sloten, Osdorp en Weesperkarspel zijn ook niet zelfstandig meer.

 • Sander

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Ah het bekende ''een hoofdstad moet een ziekenhuis hebben om een hoofdstad te kunnen zijn'' argument. Wie heeft dát ooit bepaald. Ga weg, er zijn zoveel provincies waarbij een minder bekende/grote stad de hoofdstad is. Een hoofdstad ontstaat vaak historisch, dat is ondanks de korte historie van Flevoland niet anders. Het is bijna onrespectvol naar de geschiedenis toe en men in het verleden als we de plannen van hoe men in het begin Flevoland heeft gemaakt opeens gaan veranderen. Bullshit, Lelystad heeft genoeg waarde, het is zowel de groenste als de meest toeristische gemeente van Flevoland. Alsmede dat er een grote groeiende industriesector is, met onder andere OMALA en Flevokust haven.

 • CP

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  De uitslag van dit rapport zagen we aankomen. Het is jammer maar duidelijk. Voor het St.Jansdal betekent dit dat ze kunnen stoppen met hun propaganda om alleen naar hen te komen omdat anders het zorgpakket beperkt blijft. Het blijft beperkt, ook als je er heen gaat. Het goede nieuws is dat we zonder opgedrongen schuldgevoel nu kunnen kiezen voor onze vertrouwde artsen uit Lelystad in hun zbc’s of voor goede zorg elders waar het hele pakket aan zorg is. De concurrentie heeft St Jansdal zelf veroorzaakt door de specialisten massaal aan de kant te zetten....

  reageer
 • peter

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  vooral doen Nederlandse regering luister maar goed naar die vent.
  Als mensen nu de pech hebben in Lelystad of omgeving moeten ze door naar zwollen of Amsterdam, op dat ze geen rekening hebben gehouden met de druk die kwam op de SEH in Harderwijk of Almere. deze moeten helaas met regelmaat zeggen dat ze vol liggen.

  reageer
 • Inwoonster

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  De zogenaamde zorgverkenner heeft zo zijn eigen belang , mensen !!! Hij is bestuurder bij Menzis!!

  reageer
 • Sem

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Ik mag hopen dat de ambulance van Leerink een lekke band krijgt.

  reageer
 • Ria

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Nee natuurlijk niet.
  Dat stond al bij voorbaad vast.
  Het St.Jansdal (zeg Zilverenkruis en consorten)werken dat tegen.
  En minister Bruins heeft er de ballen verstand van dus neemt dat klakkenloos over.
  Er wij Lelystedenlingen zijn aan deze mensen overgeleverd.
  Let wel ,ik heb niets tegen de mensen die er werken die doen allemaal hun stinkende best maar staan ook met hun rug tegen de muur.

  reageer
 • BBB

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Huisartsen geven aan dat het wegvallen van een deel van de ziekenhuiszorg in Lelystad een negatieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van het vak in deze regio.
  Zo'n uitspraak zegt nogal wat!!!!

  reageer
 • J.J.Groenewoud

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Voor mensen die slecht ter been zijn en afhankelijk van het openbaar vervoer, is er een betere oplossing.
  Buslijn 148 van Lelystad naar Harderwijk kan door 3 straten om te rijden, stoppen op de halte voor het St Jansdal ziekenhuis. Scheelt een overstap voor deze mensen.

  reageer
 • Jan

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Die drie straten omrijden kost heel wat minuten extra waardoor honderden anderen hun trein naar Amersfoort gaan missen. Slecht idee. St Jansdal is 500m van station Harderwijk. Wie dat niet kan lopen, kan in Lelystad ook niet bij de bushalte komen. Voor die mensen is er de Regiotaxi.

 • Bart

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  De busmaatschappij wil hier niet aan meewerken

 • henk

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  mee eens, maar dan moet er wel een halte komen, de dicht bijzijnde die er nu is is te ver voor mensen die slecht ter been zijn.

 • Kaniel Outis

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Triest zooitje allemaal en dan ben je een "hoofdstad" haha te lachwekkend.

  reageer
 • H.Wiesener

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Een grote teleurstelling op korte en langere termijn 7/24 uur geen spoedeinde hulp terug komt zelfde geldt voor verloskunde de huisartsen in Urk komen onder truc staan.

  reageer
 • Ha-We-NOP

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Meer een statistieken conclusie dan één van de menselijke maat.

  Het kan toch niet zo zijn dat 77.230 inwoners aan de randen van de aanrijtijden overgeleverd worden aan ambulances die mogelijk niet op tijd kunnen zijn.

  De gezondheidszorg in Flevoland wordt uitgekleed, eerst in Emmeloord nu Lelystad. De discussie wordt beheerst door technocraten die de behoeften van de inwoners volledig negeren. Jammer dat daar na enkele decennia nog geen verandering in is gekomen.

  reageer
 • Pinokkio

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Tja..Bestuursvoorzitter Bas Leerink van ziekenhuis MST wordt partner bij IG&H, adviseur van zorginstellingen en verzekeraars.Dit zegt toch genoeg...wie nu nog verzekerd is bij het Zilveren Kruis moet niks meer zeggen.

  reageer
 • Janine

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Fake argumenten als het tekort aan personeel voor de SEH komen uit de koker van de curatoren en St Jansdal. Die gebruikten dat eerder ook als argument toen ze de SEH sloten. Het personeel zelf heeft toen al direct aangegeven dat er helemaal geen personeelstekort was, ook hier op Omroep Flevoland. De curatoren willen ook hun informatie niet openbaren. Leugens, leugens en nog eens leugens. Het dealtje tussen Zilveren Kruis ACHMEA en St Jansdal om het bijna failliete St Jansdal te redden, namelijk het kapot maken van de MC Groep, wordt steeds duidelijker.

 • Cor

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Helemaal mee eens. Toch vreemd dat voor het fallisement met name de SEH heel goed draaide. En er was voldoende personeel. Bijzonder is het dat nieuw geworven personeel meerder trappen mochten inleveren als zij hun eigen functie bij st Jansdal wilden doorzetten.

 • Nadia

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Helemaal mee eens. Wat een oplichterszooitje.

 • Kale 54

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Wat een achterlijke conclusie trekt deze man. Waarom mag Lelystad geen volwaardige ziekenhuis met een Eerste hulp die 24/7?? Ik hoop echt dat ze hierover nog eens achter hun oren gaan krabben.

  reageer
 • Linda

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Man praat de minister naar de mond

  reageer
 • Jeroen

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Logisch, het potje met geld voor Lelystad is op.... volgend jaar weer proberen.

  reageer
 • Tja...

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Lijkt een beetje een afschuifmodel. Zo kan get natuurlijk ook. 😕

  reageer
 • De Vries

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Die vent moeten ze opsluiten. Met de wegafsluitingen van tegenwoordig kunnen aanrijtijden soms twee keer zo lang zijn.

  reageer
 • Kale 54

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Wat een onzin elke ziekenhuis hoort een volwaardige eerstehulp te hebben die 24/7 open is.
  Ongelooflijk wel een vliegveld maar geen volwaardige ziekenhuis.

  reageer
 • EL

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Waarom ben ik daar niet verbaast over maar te belachelijk voor woorden 😠

  reageer
 • Bas

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Meer dan 25 jaar functioneert een ziekenhuis in Lelystad met SEH en verloskunde. De vraag is dus niet of er voldoende patiënten zijn maar deze bureauzitter bekijkt alleen de financiële kant. st. jansdal moet nu al regelmatig de SEH sluiten omdat ze daar geen capaciteit hebben. Dit rapport is In opdracht van de minister opgesteld dan weet de lelystedeling al de uitslag. Want werkelijkheid is dat er in Lelystad gezien het zorggebied een SEH en verloskunde horen alleen deze minister neemt niet zijn verantwoordelijkheid om dit te financieren. Er moeten eerst doden vallen voordat hij pas in actie zal komen.

 • RobB

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Schandalig !

  reageer
 • Dre

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Weer erg jammer steeds minder geloof in die mannen uit de haag

  reageer
 • Poortje

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Belachelijk. Dr moet in elke stad een ziekenhuis staan. Dit gaat onnodige levens kosten, wat niet nodig is..

  reageer
 • Joop

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  In elke stad een ziekenhuis???

 • Letselschade

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  De Staat der Nederlanden, Ministerie van Volksgezondheid en de Zorgverzekeraar Achmea zijn nu en in de toekomst echter wel verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen voor alle complicaties en ander letsel dat voortvloeit uit het besluit om nu en in de toekomst geen spoedeisende hulp dan wel acute verloskunde in Flevoland te faciliteren.

  reageer
 • Kees

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Schande

  reageer
 • Liesje

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Ach, Groen Links wil de 70plussers toch niet meer behandelen, gaat er wat mis dan mogen die toch niet meer naar de SEH, spaart weer zorgkosten. Ik moet wel sarcastisch zijn anders plof ik van woede, wat een kortzichtige eikel! Vraag me toch af hoeveel geld hij heeft gekregen

  reageer
 • Hans B

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  U moet me toch even uitleggen wat Groen Links met dit rapport te maken heeft.

 • Mamma

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  De heer Leerink woont zeker zelf niet in Flevoland . Het is toch te zot voor woorden dat hij zegt dat de aanrijtijden binnen de norm liggen . Ja op papier en zonder ander verkeer op de weg . Dus als ik het goed begrijp moet het openbaar vervoer op de schop en er moeten meer huisartsen komen en ga zo maar door . Makkelijk hoor om alles op andere af te schuiven

  reageer
 • Henk

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Heer Leerink woont vast niet in Lelystad en omgeving 😉

  reageer
 • Sander

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  Je mist wat Wilma. Je houdt niet van wooncomfort, ruimte, groen, veel leuke culturele dingen en relatief veel winkels? (bataviastad is ook lelystad)
  Well, your loss byeeee

 • Wilma

    Za 13 juli Zaterdag 13 juli

  En ik gelukkig ook niet

 • Sander

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Tja, als ik ooit eens een auto-ongeluk krijg of iets dergelijks ben ik wel gelijk van mijn depressie probleem af. Beetje zwarte humor, maar in elke grap zit een kern van waarheid. Er zijn daadwerkelijk al gevallen geweest waarbij door het wegvallen van de zorg, mensen in levensbedreigende situaties zijn gekomen. Het probleem van lage inkomens/kwetsbare doelgroepen die niet kunnen reizen/daar geen geld voor hebben kun je echt niet op lossen op een andere manier, dat is alleen op te lossen door zorg lokaal te houden.
  Best wel teleurgesteld met dit advies, ondanks dat het precies zoals verwacht is.

  reageer
 • Polderlady

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Wanneer Leerink en Bruins vallen hebben ze een vangnet. In- en rondom Lelystad vallen er doden.

  reageer
 • Rien

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Iedere keer die wettelijke aanrijtijden. Wanneer gaan we eens praten over werkelijke aanrijtijden? Papieren zekerheden zijn geen zekerheden.

  reageer
 • Jan

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  Denk dat bas leerink van de trap is gevallen

  reageer
 • Tja...

    Vr 12 juli Vrijdag 12 juli

  En helaas te laat, spoedeisende hulp heeft ontvangen!

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert