'Ons-kent-ons-cultuur voedingsbodem criminaliteit'

FLEVOLAND • Wo 24 juli 2019 | 22:48 • Woensdag 24 juli 2019 | 22:48

De ons-kent-ons-cultuur op Urk maakt het dorp kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Dat stelt het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in een analyse op basis van interviews met professionals die Urk goed kennen. Bij ondermijnende criminaliteit zijn onder- en bovenwereld met elkaar verweven, waardoor een ondermijnend effect op de samenleving ontstaat.

Het RIEC heeft ondermijning in alle Flevolandse gemeenten onderzocht. Specifiek voor Urk maakt naast de ons-kent-ons-cultuur ook de internationale handel Urk extra vatbaar voor criminaliteit. Vooral in financieel slechtere jaren is die internationale positie van Urk een risico: juist dan zijn mensen makkelijk benaderbaar. Bovendien speelt mee dat zwart geld op Urk algemeen geaccepteerd wordt.

Drugscriminaliteit, mensenhandel en illegale horeca
In het onderzoek noemt het RIEC mensenhandel en drugscriminaliteit op Urk als belangrijke aandachtspunten. Bij de mensenhandel gaat het met name om arbeidsuitbuiting van allochtone werknemers in de visindustrie en seksuele uitbuiting van vrouwen. Ook komt drugssmokkel, drugshandel en het gebruik van vooral cocaïne voor. Daarbij zou sprake zijn van lokale handel, maar ook van internationale handel waarbij gebruik wordt gemaakt van familieverbanden en criminele bendes. Urkers zijn hierbij soms spilfiguren in het web, soms faciliteren ze alleen. Daarnaast worden de legale en illegale horeca en jeugdhonken op Urk in verband gebracht met criminele activiteiten.

Urk heeft inmiddels op basis van de conclusies van het RIEC een plan van aanpak in de maak. Burgemeester Van Maaren liet eerder weten dat de gemeente inzet op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Aanpak ondermijning in alle gemeenten speerpunt
Het RIEC heeft ondermijning in alle zes Flevolandse gemeenten en 33 gemeenten in Midden-Nederland in kaart gebracht. Begin dit jaar verklaarden al deze gemeenten de aanpak van ondermijning tot eerste prioriteit.
In de analyse van het RIEC vormen drugs de rode draad in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, maar de manier waarop de onder- en bovenwereld met elkaar verweven zijn verschilt.

Bijna alle gemeenten hebben ook speciale projecten opgezet om de ambtenaren en eigen organisatie weerbaar te maken, zodat criminelen minder kans krijgen om hier binnen te dringen.

Lelystad
In Lelystad speelt naast drugs het probleem van mensenhandel en prostitutie, waarbij extra aandacht is voor kamerverhuurpanden. Ook komen witwassen van crimineel verdiend geld en dekmantelbedrijven relatief vaak voor. Het buitengebied en bedrijventerreinen vormen 'blinde vlekken'. In lijn met beleid voor heel Flevoland is hiervoor de komende jaren extra aandacht. Specifiek in Lelystad is er aandacht voor bedrijventerrein Flevokust-Haven, omdat hier goederen worden overgeslagen.

Almere
Ook de aanpak van motorbendes behoort in de regio Flevoland tot de speerpunten. Almere zet hier op in, naast de aanpak van witwassen, drugs, mensenhandel en criminele netwerken.

Dronten
Dronten kondigde onlangs aan op bungalowparken te gaan controleren op ondermijnende criminele activiteiten, maar dat gebeurt pas vanaf volgend jaar. Aan een plan van aanpak wordt nog gewerkt.

Zeewolde
Zeewolde heeft als speerpunten de aanpak van drugs en drugsafval, fraude met adressen en uitkeringen en arbeidsuitbuiting. Vorig jaar zijn ondernemers extra geïnformeerd over de risico's van ondermijning, wat de samenleving bewuster moet maken van de gevaren.

Noordoostpolder
Naar verwachting stelt de gemeente Noordoostpolder het beleid tegen ondermijning dit najaar vast.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel