Provinciebestuur beticht van manipulatie onderzoek

FLEVOLAND • Zo 22 december 2019 | 21:03 • Zondag 22 december 2019 | 21:03

De provincie Flevoland is buiten haar boekje gegaan en heeft belangrijke onderzoeksresultaten gemanipuleerd. Die harde conclusie trekt de stichting Dierbaar Flevoland. Ook een emeritus hoogleraar bestuursrecht en goed bestuur is kritisch op het provinciebestuur. De kritiek draait om de manier waarop de provincie zich heeft bemoeid met de beschutting voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Die beschutting maakt onderdeel uit van het nieuwe beleid in het natuurgebied waarbij de herten, runderen en paarden meer schuilplekken krijgen. Voordat met de aanleg ervan werd gestart moest worden uitgezocht of de beschutting geen nadelige gevolgen had voor de beschermde vogels in het gebied.

Dat onderzoek werd uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Sweco. Eind 2018 presenteerde Sweco een definitief rapport met daarin de onderzoeksresultaten, maar binnen vier maanden werden de conclusies tweemaal veranderd. In de eerste versie stond dat de beschutting mogelijk gevolgen zou hebben voor vogels. In de tweede versie werd die conclusie afgezwakt en in de derde versie sloot Sweco significante gevolgen voor de vogels uit.

Wet openbaar van bestuur
De stichting Dierbaar Flevoland hekelt deze gang van zaken. De stichting is het niet eens met de veranderingen in de Oostvaardersplassen en deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om het bewuste onderzoeksrapport van Sweco in handen te krijgen. Bij het zien van de aangepaste versies concludeerde Dierbaar Flevoland dat het bureau de bevindingen heeft aangepast, net zolang tot de opdrachtgever van het onderzoek tevreden was. De opdrachtgever was de provincie Flevoland. Die zou de inhoud van het rapport hebben gemanipuleerd.

Reactie provincie
Verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Rijsberman vindt dit een kwalijke speculatie. Hij verwerpt het beeld dat de stichting schetst. Volgens Rijsberman was er bij het verschijnen van de eerste versie van het rapport onvoldoende informatie beschikbaar. Daar is de provincie naar op zoek gegaan en dit heeft tot nieuwe versies van het rapport geleid.

Provincie had opdracht nooit mogen verstrekken
Emeritus hoogleraar Henk Addink, die gespecialiseerd in bestuursrecht en goed bestuur, is ook kritisch op de rol van de provincie Flevoland. Volgens hem had de provincie nooit de opdracht tot het onderzoek mogen geven, maar had Staatsbosbeheer dat moeten doen omdat die ook de vergunningen voor de beschutting aanvroeg. "De provincie is op de stoel van Staatsbosbeheer gaat zitten en dat is een elementaire fout die een bestuursorgaan niet zou moeten maken", aldus Addink.

Gedeputeerde Rijsberman begrijpt de uitspraak van de emeritus hoogleraar niet. Volgens hem gaf de provincie de opdracht tot het onderzoek omdat ze voor zichzelf wilde weten wat de gevolgen van het voorgenomen beleid waren. Toen Staatsbosbeheer later bij het aanvragen van vergunningen moest aantonen dat er geen nadelige effecten voor de beschermde vogels zouden zijn, is gebruikgemaakt van hetzelfde Sweco-rapport. Staatsbosbeheer werd op dat moment toegevoegd als opdrachtgever. "Dit voorkwam dat er opnieuw geld moest worden uitgegeven voor een nieuw rapport", stelt Rijsberman.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel