Raad verrast over plan afvalstortplaats

LELYSTAD • Do 5 maart 2020 | 23:19 • Donderdag 5 maart 2020 | 23:19

Een groot deel van de Lelystadse gemeenteraad wil opheldering van het college over het plan om de vuilstortplaats aan de Zeeasterweg de komende jaren flink uit te breiden. De fracties zijn verrast dat ze het nieuws woensdag via Omroep Flevoland hebben moeten horen, hoewel dinsdag in de raadsvergadering nog over de stortplaats is gesproken.

Omroep Flevoland berichtte woensdag dat de provincie in gesprek is met de gemeente en Afvalzorg om vier miljoen kubieke meter verontreinigde grond, bodemslakken en asbest in Lelystad te storten. Dat komt bovenop de 4,3 miljoen kuub die al is toegestaan aan de Zeeasterweg. Als al het afval is gestort, ontstaat na twintig jaar een berg van dertig tot veertig meter hoog. Lelystad kwam in beeld, omdat hier nog capaciteit is. De huidige stortplaats in het Noord-Hollandse Nauerna gaat in 2022 dicht.

Raad niet geïnformeerd
De VVD, Inwonerspartij en Forum voor Ouderen hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over de afvalberg. Ze zijn vooral onaangenaam verrast dat de provincie en het college al enkele jaren over het plan in gesprek zijn, maar dat het college de gemeenteraad nooit heeft geïnformeerd. Dat gebeurde ook niet toen vorig jaar in Lelystad bedrijfsafval uit Amsterdam werd gestort. En dinsdag zei wethouder Elly van Wageningen niets over het plan van Afvalzorg, toen GroenLinks en de VVD vragen stelden over de verhuizing van het ook aan de Zeeasterweg gelegen HVC-afvalbrengstation.

Risico's van het afval
De Inwonerspartij is vooral ongerust over het afval dat wordt gestort. Fractievoorzitter Luc Baaten denkt bij verontreinigd slib en bodemslakken terug aan de discussie rond het bedrijf Van Bentum in 2013. Dat wilde bij Flevokust een bedrijf bouwen voor de verwerking van vervuilde grond. De gemeenteraad ging hier toen voor liggen.

De Inwonerspartij en de VVD willen weten welke mogelijke risico's er kleven aan de opslag van de grond, zoals stankoverlast en vervuiling van het grondwater. De liberale partij realiseert zich dat de gemeente waarschijnlijk niets te zeggen heeft over het afvalplan, maar fractievoorzitter Dennis Grimbergen wil wel duidelijkheid. Kan de gemeente bijvoorbeeld voorwaarden stellen?

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Sjaak Kruis is er nog geen formeel besluit genomen over de uitbreiding van de vuilstort. De partij is niet per definitie tegen, maar vraagt wel om garanties qua bodemkwaliteit en waterkwaliteit in het naastgelegen Natuurpark. Ook moet van de groene partij de communicatie en inspraak naar omwonenden goed worden geregeld.
Kruis benadrukt dat in eerste instantie de provincie en uiteindelijk het Rijk over de beslissing gaan. De gemeenteraad kan alleen het bestemmingsplan afkeuren, maar deze beslissing kan vervolgens door de hogere overheden naast zich neer worden gelegd.

Ook vragen in Provinciale Staten
Niet alleen op gemeentelijk maar ook op provinciaal niveau zijn er vragen over de uitbreiding van de stortplaats gesteld. Forum voor Democratie wil onder meer van het college van Gedeputeerde Staten weten wat voor afval er precies gestort gaat worden indien de plannen doorgaan. De fractie verwijst daarbij naar problemen die zich hebben voorgedaan bij stortplaats Nauerna in Noord-Holland, dat is een andere vestiging van exploitant Afvalzorg.

Flevo-landschap wist er wél van
Het Flevo-landschap laat weten wel op de hoogte te zijn van de plannen van Afvalzorg. "Uiteraard kennen wij deze uitbreidingsplannen naast Natuurpark Lelystad. We gaan er vanuit dat Afvalzorg hierbij, net als ieder ander, binnen wet- en regelgeving opereert en de overheden daarop toezien", meldt een woordvoerder. "Zoals wellicht bekend zijn er plannen om deze gronden op den duur als recreatiegebied in te richten. Dit areaal zou dan kunnen worden toegevoegd aan Natuurpark Lelystad, waardoor er meer ruimte voor natuurbeleving ontstaat. Over de exacte invulling daarvan gaan Het Flevo-landschap en Afvalzorg nog nader in gesprek met elkaar."

Ook HVC kent de plannen
Ook afvalverwerker HVC kent de plannen van Afvalzorg en legt een verband tussen de uitbreiding van de vuilstort en het plan om het afvalbrengstation te verplaatsen. "We zijn op de hoogte gesteld van de plannen van Afvalzorg. Om die reden is er nu een verkennend onderzoek gaande of de verplaatsing van het afvalbrengstation naar 'eigen' terrein van HVC aan de Schroefstraat in de toekomst interessant kan zijn", aldus een woordvoerder. Die zegt dat het onderzoek zich nog in een pril stadium bevindt en dat sluiting van de Zeeasterweg nog niet aan de orde is.

De PvdA-raadslid Bahreddine Belhaj zegt dat de raad al zes maanden met het college in gesprek is over de verhuizing van HVC. "Nooit is daarbij gesproken over de plannen van Afvalzorg. Wat wij nu via de media moeten horen is een heel ander verhaal. Daarover willen wij opheldering van het college."

Zorgen bij omwonenden
In de nabijgelegen woonwijk De Landerijen overwegen ongeruste bewoners een petitie op te zetten tegen de uitbreiding van de vuilstort.
In een buurt-app uiten de bewoners hun gevoelens:

  • "Een rondje langs de huizen zal vast veel handtekeningen opleveren. Start maar een petitie, ik teken wel!"
  • "Ik denk dat wij als bewoners van de Landerijen nu echt eens een vuist moeten gaan vormen tegen de vuilstortplaats en de gemeente."
  • "Denk dat het allemaal wel mee zal vallen en het wordt in de toekomst natuurgebied dus ik zeg: doen."
  • "De stank is nu al niet te verdragen. We moeten er iets aan doen. Uitbreiding zal voor veel stankoverlast en een toename van verkeer zorgen, terwijl de bescherming van natuur en water in Flevoland voorop moet staan! En hoe zit het met de stikstof? Ik zou de petitie sowieso tekenen."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat wethouder Elly van Wageningen eerst de vragen van de raad wil beantwoorden voordat ze Omroep Flevoland te woord staat.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel