Wat kost Lelystad Airport?

FLEVOLAND • Di 24 maart 2020 | 8:00 • Dinsdag 24 maart 2020 | 8:00

Aan de uitbreiding van Lelystad Airport is tot nu toe bijna 117 miljoen euro uitgegeven. Dat is de zeer voorlopige tussenstand van het onderzoek van Omroep Flevoland en Follow the Money (FtM) naar alle kosten van het project. Heel veel bedragen zijn (nog) niet bekend.

Omroep Flevoland en FtM doen onderzoek, nadat het onderwerp 'Lelystad Airport' in november de meeste stemmen kreeg bij de FlevoPitch. Oud-gezagvoerder Ruud Holswilder vroeg zich af wat er klopt van de berichten dat de uitbreiding tot vakantievliegveld al 200 miljoen heeft gekost. Een bedrag dat steevast in verschillende media opduikt.

Tot dat bedrag loopt onze optelsom tot nu toe nog niet op, maar dat betekent niet dat het niet klopt. Feit is dat heel veel uitgaven niet in jaarverslagen en jaarrekeningen zijn terug te vinden.

Jaarverslagen Schiphol
De voornaamste bron met concrete bedragen zijn de jaarverslagen van Royal Schiphol Group, de eigenaar van Lelystad Airport. Die heeft sinds 2016 116,9 miljoen euro gestoken in de bouw van de nieuwe terminal met bijbehorende parkeerterreinen en toegangswegen, in de verlenging van de start- en landingsbaan tot 2.700 meter, aanleg van de taxibaan en in de verhoging van de verkeerstoren.

Foto: Berend Jan Floor | AirOnline.nl

Ontbrekend zijn kosten voor de inrichting van de terminal, het opzetten van een eigen brandweerkorps met materieel en de extra personeelskosten, om er een paar te noemen.

Evenmin duidelijk is hoeveel er is uitgegeven door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan het 'Programma realisatie verkeersleiding Lelystad Airport'. Daaronder valt niet alleen de aanschaf van dure navigatieapparatuur, maar ook het ontwerpen van de vliegroutes die op het 'Oude Land' voor zoveel onrust hebben gezorgd.

Stapels rapporten
Voor Lelystad Airport zijn sinds 2009 stapels onderzoeksrapporten gemaakt in opdracht van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We noemen 2009, want dat is het jaar waarin de eerste versie van de milieu effectrapportage (mer) gereed kwam waarop de bestaande plannen zijn gebaseerd. Leon Adegeest uit Dalfsen ontdekte fouten in de geluidsberekeningen van het vliegverkeer waardoor de mer over moest. Nadien zijn nog verschillende onderzoeken gedaan. Op dit moment wordt nagegaan of Adegeest gelijk heeft met zijn bewering dat er ook bij stikstofberekeningen bewust fouten zijn gemaakt.

Rijk, de provincie Flevoland en gemeenten Almere en Lelystad hebben ook geld gestoken in de uitbreiding van de luchthaven: in wegen, bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark, in openbaar vervoer. Deels zijn de bedragen helder, vaak niet.

We kijken ook naar de kosten van de Alderstafel Lelystad, het overlegorgaan van kabinetsadviseur Hans Alders met de provincie en gemeenten Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten en enkele belangenorganisaties dat van 2009 tot 2018 heeft gefunctioneerd.

Opvallend: we benaderden Tweede Kamerleden met de vraag wat zij weten over de kosten. Verrassend genoeg hebben politici die het dossier Lelystad Airport zeer kritisch volgen geen idee en vinden het ook niet echt belangrijk.

Vandaag vragen gesteld
We hebben het met 117 miljoen euro dus nadrukkelijk over een tussenstand. Om meer inzicht in de kosten te krijgen, vragen Omroep Flevoland en Follow the Money de betrokken bedrijven, overheden en instanties vandaag per mail om uitgebreide aanvullende informatie te geven. Wordt vervolgd.

Lees ook het uitgebreide verhaal op Follow the Money: Wat kost Lelystad Airport ons eigenlijk?

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel