Ecologen zijn het oneens over gevolgen afschieten edelherten

FLEVOLAND • Di 21 juli 2020 | 17:19 • Dinsdag 21 juli 2020 | 17:19

Met het afschieten van honderden edelherten krijg je in de Oostvaardersplassen zeker niet de natuur terug die er eind jaren negentig was, zei de raadsvrouw van natuurorganisatie Faunabescherming dinsdag bij de Raad van State.

Dat is volgens Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland juist een belangrijke reden voor het terugbrengen van het aantal edelherten van zo’n 1.500 naar 490 dieren. Volgens de provincie en Staatsbosbeheer hebben de herten en andere grote grazers de Oostvaardersplassen de afgelopen twintig jaar een afwisselend moerasgebied veranderd in een monotoon grasland. Daardoor zijn er volgens een ecoloog van de provincie meer dan veertig beschermde broedvogel- en knaagdierensoorten uit het gebied verdwenen. En daarom moet de hertenstand flink worden ingedamd.

Gedeputeerde Staten en Staatsbosbeheer hopen dan ook dat de Raad van State een eerder afschotverbod van de rechtbank in hoger beroep van tafel veegt. Als het hoogste bestuursrechtscollege dat doet kan er vanaf volgende maand weer op edelherten worden geschoten, zo bleek tijdens de rechtszaak in Den Haag.

Afschotverbod terecht
Natuurorganisaties, zoals Faunabescherming, Stichting Fauna4Life en Dierbaar Flevoland, zien dat helemaal niet zitten en vinden dat de rechtbank eind vorig jaar terecht een afschotverbod afkondigde. De rechter vond dat de provincie en Staatsbosbeheer de noodzaak voor het afschieten van zoveel herten niet goed heeft onderbouwd.

Volgens de zegsvrouw van Staatsbosbeheer is er wel een goede onderbouwing, namelijk het vergroten van de biodiversiteit. Want sinds eind jaren negentig is in de Oostvaardersplassen door de enorme groei van het aantal edelherten en andere grote grazers veel biodiversiteit verdwenen. Door het jarenlange grazen ontstonden steeds grotere vlaktes, die vooral geschikt zijn voor de grazers, ganzen en andere weidevogels.

Terug naar de jaren negentig
Staatsbosbeheer wil terug naar toestand eind jaren negentig toen er nog veel meer riet, ruigtes en bosjes waren, waar veel zangvogels, kleine knaagdieren en roofvogels, zoals de kiekendief, voorkwamen.

Door een groot aantal herten af te schieten en delen van het gebied natter te maken willen Staatsbosbeheer en Flevoland meer verschillende landschappen en vogelsoorten terugkrijgen. Volgens de ecologen van de natuurorganisaties is het volstrekt onmogelijk om de natuurlijke diversiteit van twintig jaar geleden terug te krijgen door herten af te schieten. De natuurorganisaties vinden het doden van herten alleen maar schadelijk voor de natuur zoals die zich nu heeft ontwikkeld.

Zo zijn er veel meer kieviten en goudplevieren in het gebied gekomen. En daar gaat het in de rest van Nederland heel slecht mee, zei een ecoloog. Bovendien vinden de tegenstanders van het afschieten dat de natuur zich nu eenmaal voortdurend ontwikkelt en verandert. Zij vrezen dat met het afschieten het natuurlijk evenwicht volledig uit het lood wordt geslagen en dat er nog veel meer soorten, zoals de kievit en goudplevier gaan verdwijnen.

Grazende ganzen
Een ecoloog van de provincie had een tegenovergesteld verhaal en benadrukte dat er riet- en bosvogels, maar ook veel zeldzame weidevogels, zoals de veldleeuwerik, zijn verdwenen. Dat komt door de manier van grazen, niet alleen door herten, paarden en runderen, maar vooral door de vele ganzen. Als er minder gegraasd wordt, komen er volgens Staatsbosbeheer meer ruigtes en meer divers grasland terug en komen alle verdwenen vogelsoorten ook weer terug.

Verder wees de ecoloog erop dat het ook veel beter zou zijn dat er wat minder grauwe ganzen in het gebied komen. Want eerst komen de herten en daarna de ganzen. Als er minder herten zijn is ook minder ruimte voor ganzen, zo redeneerde de ecoloog.

De Raad van State moet binnen enkele weken een knoop doorhakken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel