Plan overslagkade kan zonder natuurvergunning

LELYSTAD • Ma 4 januari 2021 | 21:03 • Maandag 4 januari 2021 | 21:03

Het plan voor een overslagkade voor betonpuin bij De Blocq van Kuffeler in Almere heeft geen nadelige gevolgen voor aangrenzende Natura 2000-gebieden. De uitstoot van stikstofoxide is zo beperkt, dat er voor het project geen natuurvergunning nodig is.

Dat blijkt uit onderzoek door een adviesbureau, dat begin december is afgerond. Het is gemaakt in opdracht van recyclebedrijf Cirwinn. Het bedrijf wil de overslagkade realiseren om 150 keer per jaar per schip betonpuin aan te voeren. Dat wordt vanaf de kade met kiepwagens vervoerd naar de fabriek op bedrijventerrein De Vaart. Dagelijks gaat het om circa 176 ritten.
Omwonenden zijn zeer bezorgd over het plan en vrezen overlast voor hen zelf en de nabijgelegen natuurgebieden. Ook de provincie gaf onlangs aan de overslagkade niet te vinden passen in het nationaal park Nieuw Land.

Uitstoot stikstof blijft onder de grens
Volgens een rapport van adviesbureau Noorman zijn de gevolgen voor die natuurgebieden beperkt. Hoewel de Lepelaarplassen en Marker- en IJmeer Natura 2000-gebieden zijn, zijn dit geen stikstofgevoelige gebieden. Het Naardermeer is op 14 kilometer afstand het dichtsbijzijnde stikstofgevoelige natuurgebied.
Met de zogeheten Aerius-rekenmethode is de uitstoot van stikstof berekend voor de bouw- en gebruiksfase van de kade. Hieruit blijkt dat de uitstoot niet boven de wettelijke grens uitkomt. Daaruit volgt automatisch dat een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming dan niet nodig is.

Ook de gevolgen voor de flora en fauna zijn minimaal, stelt een ander rapport dat Cirwinn heeft laten opstellen om de effecten voor de natuur in kaart te brengen. Dit stuk van afgelopen juli stelt dat de gevolgen voor beschermde diersoorten als de rivierdonderpad, ringslang en vleermuis minimaal zijn. Broedvogels hebben evenmin weinig hinder van de overslagkade, omdat zij op die plek aan de Silokade toch niet nestelen.

Ook geluidshinder blijft onder de norm
Hoewel de bewoners van De Blocq van Kuffeler bang zijn voor geluidsoverlast door het storten van betonpuin in de kiepwagens, is die vrees volgens weer een ander rapport ongegrond. De woningen staan op 550 meter van de overslagkade. Uit een akoestisch onderzoek blijkt dat de huizen ruimschoots onder de normen blijven. Zo is het geluidsniveau overdag berekend op 27 tot 32 dBA, terwijl de norm bij 45 dBA ligt. Ook op andere momenten van de dag ligt het berekende geluid onder de geldende normen.

Drie alternatieven scoren minder goed
Cirwinn heeft steeds gezegd dat de Silokade de meest geschikte plek is voor de overslagkade. Het bedrijf heeft in 2017, toen het nog De Vijfhoek heette, drie andere locaties laten onderzoeken. Het ging om twee plekken aan de Dashorsterdijk, op de strekdam pal tegenover de woonwijk De Blocq van Kuffeler. De derde optie was om geen kade te bouwen, maar het betonpuin via de Zuidersluis naar de fabriek op De Vaart aan te voeren. Alle opties scoorden in het onderzoek slechter dan de Silokade, omdat ze nadelige gevolgen zouden hebben voor het Marker- en IJmeer en voor de woningen en jachthaven van De Blocq van Kuffeler.

Op basis van de rapporten die Cirwinn heeft laten opstellen moet de gemeente Almere beoordelen of er wel of geen milieu effectrapportage (mer) nodig is. De gemeente is hier nog mee bezig.

Ook moet Cirwinn bij de gemeente nog een Omgevingsvergunning aanvragen, terwijl bij Rijkswaterstaat en het waterschap Zuiderzeeland een Watervergunning moet worden aangevraagd. De meeste fracties in de Almeerse gemeenteraad willen pas hun oordeel over het plan geven, als de vergunningen zijn ingediend.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel