Gemeente trapt procedure datacenter af

ZEEWOLDE • Di 23 februari 2021 | 6:05 • Dinsdag 23 februari 2021 | 6:05

Vandaag wordt meer duidelijk over het grote datacenter dat in Zeewolde gepland staat. De gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Trekkersveld vanmorgen openbaar gemaakt. Woensdag is er een persconferentie. Daarmee begint formeel de voorbereiding op de komst van het datacenter.

Wat wil de gemeente?
Zeewolde wil bedrijventerrein Trekkersveld, gelegen langs de Gooiseweg, met 200 hectare uitbreiden. Hierdoor wordt Trekkersveld twee keer zo groot. Tachtig procent van die uitbreiding is gereserveerd voor een Amerikaans bedrijf dat er een heel groot datacenter wil vestigen. Het datacenter is gepland op wat nu nog landbouwgrond is, en daar kun je niet zomaar allerlei bebouwing toestaan die geen relatie heeft met landbouw. Daarom moet eerst de bestemming worden gewijzigd. In het ontwerpbestemmingsplan staat omschreven wat er gebouwd mag worden en aan welke voorwaarden de bouwwerken en het gebruik van het gebied moeten voldoen. Andersom geldt ook: wat niet in het bestemmingsplan staat, mag niet.

Wat is er bekend over het datacenter?
Of er straks 'Amazon', 'Google' of 'Microsoft' op de gevel prijkt, is nog even afwachten. De Amerikaanse initiatiefnemer van het datacenter wil anoniem blijven tot alle procedures achter de rug zijn. Wat we wel aan informatie hebben, komt voornamelijk uit het vorig jaar opgestelde voorontwerp-bestemmingsplan; een eerste concept van het plan. Daaruit is bekend geworden dat het datacenter verdeeld is over vijf gebouwen, dat men graag een eigen aansluiting op de Gooiseweg wil en dat de bouw over meerdere jaren wordt uitgesmeerd. Het project als geheel is op z'n vroegst in 2028 klaar.

Wat levert het Zeewolde op?
Zoals het zich nu laat aanzien maakt vruchtbare landbouwgrond plaats voor vijf grote grijze dozen die veel energie verbruiken. Wat is dan, buiten voor de hand liggende redenen zoals de grondopbrengst en leges, het belang voor Zeewolde om mee te werken? Levert het datacenter bijvoorbeeld veel banen op?

In de bouwfase, die in totaal vijf tot zeven jaar in beslag zal nemen, levert de komst inderdaad flink wat werkgelegenheid op. De gemeente Zeewolde schat dat er duizend tot vijftienhonderd werknemers nodig zijn om de vijf datahallen met bijbehorende kantoren te realiseren. De bedoeling is dat de bouw in het tweede kwartaal van 2021 begint.

Als het datacenter er eenmaal staat, levert het een stuk minder banen op. Bij de presentatie werd een aantal genoemd van zo'n vijfhonderd arbeidsplaatsen, waarvan honderd hoogopgeleide. De gemeente Zeewolde zei vorig jaar dat dit vooral werknemers uit de regio zullen zijn, maar het kan ook gaan om bestaand personeel dat nu al voor het Amerikaanse bedrijf werkt. In het conceptplan heeft de gemeente het daarnaast over de mogelijk aanzuigende werking die het datacenter op andere bedrijven zal hebben. Dat levert wellicht extra banen op.

En hoe zit het met de boerderijen die weg moeten?
Om de plannen mogelijk te maken zullen vier boeren aan de Baardmeesweg plaats moeten maken. Gedurende de onderhandelingen over het uitkopen en verplaatsing van het boerenbedrijf willen de ondernemers niet met Omroep Flevoland spreken. Een van hen geeft wel aan dat de gesprekken met de gemeente naar tevredenheid verlopen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel