Rekenkamer adviseert tegen bouw 10.000 woningen

LELYSTAD • Wo 24 februari 2021 | 6:34 • Woensdag 24 februari 2021 | 6:34

De gemeente Lelystad wil de komende jaren 10.000 woningen bouwen, maar als het aan de gemeentelijke rekenkamer ligt gaat dat niet door. In het rapport 'Verstandig vooruit' staat dat de bouw van zo veel woningen "vragen om moeilijkheden" is. Het imago van de stad zou niet goed genoeg zijn om voldoende nieuwe inwoners te trekken, waardoor er een grote kans op leegstand is.

Omdat de huidige woonvisie tot 2020 gold, werkt het gemeentebestuur aan een nieuw beleid. Door het grote tekort aan woningen staat er druk op de gemeenten om snel veel huizen te bouwen. Verschillende partijen in Lelystad willen zelfs 40.000 huizen bouwen, in plaats van de afgesproken 10.000. Vanwege deze nieuwe woonvisie heeft de rekenkamer een analyse gemaakt van het gemeentelijke woonbeleid, waarin zowel terug als vooruit wordt gekeken.

De rekenkamer is een onafhankelijke organisatie die voor de Lelystadse gemeenteraad en de inwoners van de stad onderzoekt wat er van het Lelystadse beleid terechtkomt. Ze kijkt vooral of het beleid van de gemeente zinvol, zorgvuldig en zuinig is.

In het rapport 'Verstandig vooruit' staat dat de groei van Lelystad zelden plaatsvond door de aantrekkingskracht van de stad zelf. De stad scoort niet hoog in nationale ranglijsten op het gebied van woonaantrekkelijkheid. Verhuizen naar Lelystad is een kwestie van 'dan maar Lelystad'. Aangezien er ook in buurgemeenten gebouwd wordt, zou de concurrentie voor Lelystad te groot kunnen zijn. Als er veel nieuwe woningen bijkomen en er weinig nieuwe inwoners bijkomen, is er een kans dat oude wijken leeg komen te staan. De rekenkamer adviseert daarom om terughoudend te zijn met grootschalige woningbouw.

'Lelystad scoort niet hoog in nationale ranglijsten op het gebied van woonaantrekkelijkheid'

— rekenkamer, Lelystad

In het rapport staat ook dat huidige inwoners van de stad best tevreden zijn over het woonklimaat. Nieuwe inwoners kiezen voor Lelystad omdat ze er binding mee hebben, vanwege de goede prijs/kwaliteitverhouding van de woningen (‘meer voor minder’) en voor de (groene) omgeving.

Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit
De rekenkamer adviseert dat Lelystad zich eerst moet richten op de kwaliteit van de stad en de woningen en niet zozeer op kwantiteit. Het imago van de stad moet zich verder ontwikkelen en de jaren ’70 en ’80-wijken moeten flink worden verbeterd. Ook investeringen in onderwijs, economie en mobiliteit zijn belangrijk. Ondertussen moeten er wel woningen bijkomen, maar niet grootschalig.

Als de sterke punten van Lelystad zoals de natuur, bereikbaarheid en betaalbaarheid verder worden uitgebouwd, kunnen er 'kansrijke doelgroepen' worden aangesproken. Volgens het rapport zijn dat 'doorstromers' uit Almere, oud-Lelystedelingen (bijvoorbeeld studenten die voor hun studie ergens anders zijn gaan wonen) en huishoudens uit de middenklasse die op zoek zijn naar betaalbare woningen.

Reactie gemeente
Wat de gemeenteraad van het rapport vindt en of die mee gaat in het advies, is nog niet bekend.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel