Onrust bij Floriade houdt aan; onduidelijkheid over positie Sven Stimac

ALMERE • Wo 12 mei 2021 | 14:26 • Woensdag 12 mei 2021 | 14:26

Het opstappen van vijf projectmanagers bij de Floriade heeft voor een groot deel te maken met het feit dat Sven Stimac niet langer als directeur werkzaam is voor het evenement. Over zijn toekomstige rol bestaat bovendien onduidelijkheid. Volgens de Raad van Commissarissen is het voor het oplossen van het recent opgedoken miljoenentekort het beste dat iemand anders leiding geeft aan het proces.

Stimac, die al bij verschillende voorgaande wereldtuinbouwtentoonstellingen betrokken was, wordt door medewerkers gezien als een sleutelfiguur binnen de organisatie. Een eventueel vertrek van hem wordt omschreven als rampzalig. Eén van de opgestapte projectleiders noemt hem essentieel voor het slagen van het project. Stimac wordt volgens hem geslachtofferd voor de financiële problemen, terwijl die eerder zijn voorgangers aan te rekenen vallen.

Slechts één directeur
Tot verrassing van velen werd twee weken geleden bekendgemaakt dat Stimac niet langer de hoogste positie bekleedt, maar dat Hans Bakker is aangesteld als CEO. Het was de verwachting dat Stimac iemand naast zich zou krijgen, waardoor er een tweekoppige directie zou ontstaan. De voorkeur voor die structuur is verschillende keren uitgesproken toen de gemeenteraad sprak over de salarissen van de directie.

Intern was de verbazing dan ook groot toen bleek dat anders is besloten. Het is deze ontwikkeling die bij een aantal medewerkers verkeerd is gevallen en heeft bijgedragen aan hun besluit om te stoppen bij het evenement. Vijf projectleiders hebben inmiddels aangegeven hun werkzaamheden voor de Floriade te beëindigen. Het gaat om Etienne Schiffelers, Mark Wijman, Nick Drijfhout, Charlotte Mauritz en Jan Mauritz.

Sleutelrollen
De vijf hebben belangrijke verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Zo geven Etienne Schiffelers en Mark Wijman leiding aan de tak 'Operations & Hospitality', die bijvoorbeeld het mobiliteitsplan voor het evenement heeft opgesteld. Daarin is alles rond het verkeer en vervoer van bezoekers vastgelegd. Nick Drijfhout, Jan Mauritz en Charlotte Mauritz hielden zich bezig met de verschillende tuinbouwinzendingen en groenprojecten op het terrein. Charlotte Mauritz was daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de horeca-activiteiten.

Grote vraag is nu wat Sven Stimac gaat doen, als straks verschillende mensen met wie hij intensief heeft samengewerkt er niet meer zijn. Stimac gaat daar niet op in en verwijst voor vragen door naar Floriade-woordvoerder Annemarie Gerards.

Fractievoorzitter Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de gebeurtenissen. Die zijn woensdag beantwoord door het college van B en W. Duidelijk wordt dat het tekort van vijftien miljoen voor de inrichting van het terrein de reden is geweest om Stimac geen directeur meer te laten zijn. Als het gaat over het oplossen van het miljoenentekort schrijft het college: "De RvC acht de kans dat dit proces goed verloopt het grootst met de heer Bakker als (enig) statutair directeur."

Wel een andere rol voor Stimac?
Welke positie Stimac op dit moment dan wel bekleedt is niet duidelijk. Toen het Almeerse college van B en W twee weken geleden de gemeenteraad informeerde over de komst van Hans Bakker en het terugtreden van Stimac, werd dat als volgt omschreven: "Sven Stimac is met ingang van 23 april 2021 niet langer werkzaam in de rol van statutair directeur. De Raad van Commissarissen heeft een beroep op Sven Stimac gedaan zich te blijven inzetten voor de Floriade BV. Zij zijn daarover nog in gesprek met hem."

De Floriade BV verwoordde het in een eigen persbericht anders en sprak niet over gesprekken met Stimac, maar bracht stellig dat hij voor het evenement behouden blijft. "Met ingang van deze datum [23 april 2021, red] vervult Sven Stimac niet meer de functie van statutair directeur maar continueert hij zijn werkzaamheden voor de Expo-ontwikkeling."

Nog ingeschreven bij de KVK
Opvallend is dat bij de Kamer van Koophandel zowel Stimac als Bakker op dit moment staan ingeschreven als bestuurder van de Floriade. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Eric van der Burg, laat desgevraagd weten dat het in het geval van Stimac gaat om een wijziging die nog niet is doorgevoerd. Dat terwijl de nieuwe rol van Hans Bakker op 7 mei wel is doorgegeven aan de KVK.

Floriade-woordvoerder Annemarie Gerards komt met een iets andere uitleg: "Sven is niet meer werkzaam als statutair directeur. Hij staat wel ingeschreven bij de KVK, omdat we nog in gesprek zijn over zijn toekomstige rol bij de Floriade. Verder werken we nu samen heel hard aan de voorbereiding van de Expo."

In welke hoedanigheid Stimac precies bij het evenement betrokken blijft, is dus nog steeds een groot vraagteken. Uit de beantwoording van de vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat daar nog steeds geen duidelijkheid over is. "Zolang het proces hieromtrent nog loopt, doen we hier geen uitspraken over."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel