Rechter: Lelystad moet nieuwe tarieven voor jeugdzorg beter onderbouwen

LELYSTAD • Do 10 juni 2021 | 18:37 • Donderdag 10 juni 2021 | 18:37

De gemeente Lelystad moet laten zien hoe de nieuwe tarieven voor twee vormen van specialistische jeugdzorg zijn bepaald. Dat heeft de rechter besloten tijdens een kort geding van zorgverlener Pluryn tegen het gemeentebestuur.

Pluryn was naar de rechter gestapt omdat de zorgverlener het niet eens was met de tarieven voor de zorg voor jongeren met ernstige problemen. De tarieven zouden niet reëel zijn. Pluryn biedt op dit moment als enige zorginstantie in Lelystad de zogeheten FACT-behandelvorm aan voor jongeren met ernstige problematiek. De methode heeft als doel om uithuisplaatsingen te voorkomen. Daarnaast verzorgt Pluryn ook specialistische GGZ-zorg (SGGZ).

De rechter deelt de mening van de zorginstelling dat de gemeente niet zonder meer kan uitgaan van de tarieven die haar voorganger Intermetzo in 2018 mocht declareren voor FACT-behandelingen. De gemeente moet daarom van de rechter eerst een degelijk kostprijsonderzoek doen en op basis daarvan reële tarieven vaststellen. Daarna mag de gemeente pas verdergaan met de inkoopprocedure.

Twee uur zorg
Daarnaast moet de gemeente van de rechter meer duidelijkheid geven over het aantal uren zorg dat per week voor de FACT-zorg en SSGZ gedeclareerd mag worden. De gemeente wil per cliënt zes uur FACT-zorg per week vergoeden. Voor de rechter is nu niet duidelijk of dit het maximum aantal uren is dat de gemeente vergoedt, of het gemiddelde aantal. Ook moet de gemeente duidelijk maken hoe ze tot het aantal zorguren is gekomen.

Geen limiet behandelduur afgewezen
De eis van Pluryn dat de gemeente geen limiet mag stellen aan de behandelduur van de specialistische jeugdzorg wees de rechter af. Volgens de rechter mag de gemeente dat doen. Pluryn stelt dat het aantal maanden per behandeling dat de gemeente had vastgesteld, niet altijd voldoende is om die af te maken. De gemeente bestreed in de rechtszaal dat de zorg wordt gestaakt als een behandeling langer duurt dan voorzien. Die stelt dat het belang van de cliënt altijd voorop staat.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel