Wethouder Siepel onder druk over aanpak nieuwe woonwijk

DRONTEN • Zo 5 september 2021 | 20:29 • Zondag 5 september 2021 | 20:29

Dronter wethouder Roelof Siepel heeft overwogen om alle ondernemers in de omgeving van Swifterbant-Zuid 'op slot' te zetten. Hij wilde ook vergunningen, bijvoorbeeld voor de bouw van een stal aan de Biddingweg 13, terugdraaien. Dit in verband met de plannen van een nieuwe woonwijk. Een deel van de gemeenteraad vindt de plannen van Siepel 'stuitend' en eist zijn aftreden.

Op 24 juni vertelde Siepel de gemeenteraad tijdens een besloten vergadering over zijn voornemen om een zogenaamd ‘voorbereidingsbesluit’ te nemen. Dit is een besluit waarbij de hele omgeving van een nieuw bestemmingsplan op slot gaat. Niemand mag dan iets bouwen en ook andere activiteiten liggen aan banden. Dit leidde tot veel vragen bij een deel van de gemeenteraad en tot razernij bij anderen. De hele raad is het erover eens dat Swifterbant zit te springen om nieuwbouw. Maar om daarvoor de rechten van omliggende agrariërs opzij te zetten, gaat een aantal fracties veel te ver.

Afgelopen donderdag, na ruim twee maanden, maakte wethouder Siepel tijdens een middernachtelijke besloten vergadering bekend dat hij zijn plan niet doorzet. Ook besloot de gemeenteraad het verslag van de ’geheime’ vergadering van 24 juni openbaar te maken. Maar het laatste woord is er nog niet over gesproken.

Hoofdpijndossier
Nieuwbouwwijk Swifterbant-Zuid is een hoofdpijndossier. In april trok Siepel het nieuwe bestemmingsplan in, omdat hij plotseling hoorde over de herrie van een nabijgelegen akkerbouwer en over de bouw van een nieuwe stal tegen de beoogde wijk aan.

Sindsdien verliep de optie van de gemeente op de grond waar de wijk moet komen en verkocht eigenaar Jaap Dijkveld het perceel aan een ontwikkelaar. De gemeente sjoemelde met officiële mededelingen en vorige week stapte de ingeschakelde externe adviseur plotseling op. Door dit alles zijn de plannen op de lange baan geschoven.

Sollen met belangen
Tussendoor was er de vergadering van 24 juni. Veel raadsleden zagen het plan voor een voorbereidingsbesluit als een poging om de plannen voor Swifterbant-Zuid er via een achterdeurtje door te drukken. Zij vonden dat de wethouder solde met de belangen van de agrariërs.

Raadsleden wezen er ook op dat een voorbereidingsbesluit geldt voor de periode van voorbereiding. Daarvan was in Swifterbant geen sprake; er lag immers al maandenlang een kant en klaar ontwerpplan. Ook vonden sommigen dat de wethouder de raad mede verantwoordelijk probeerde te maken voor zijn voornemen om de agrariërs in een houdgreep te nemen.

Mistgordijn
Na langdurig beraad besloot de raad donderdag de geheimhouding op te heffen. Dat betekent niet dat er al informatie over Swifterbant-Zuid naar buiten komt. Zo stelde het college van B en W de beantwoording van vragen over de opgestapte externe adviseur tot twee keer toe uit. En er volgde een radiostilte op het verzoek om het openbaar gemaakte verslag van 24 juni daadwerkelijk te mogen inzien.

Gevraagd naar een reactie op de ontstane situatie dat zijn ‘voornemen voor een voorbereidingsbesluit’ op straat ligt, reageert wethouder Siepel kort. "Er is en er was vanuit het college géén voornemen voor een voorbereidingsbesluit”, aldus de wethouder. "In de besloten bijeenkomst in juni is door het college slechts gevraagd of dit instrument onderzocht zou moeten worden.” Volgens Siepel voldeed hij daarmee aan het verzoek van de raadsleden om hen op de hoogte te houden.

Gegijzeld
"Er is kort over gesproken, met als uitkomst dat we dit niet verder hoeven te onderzoeken”, zegt de wethouder over het voorbereidingsbesluit. Raadsleden laten weten dit anders ervaren te hebben, want zij hoorden pas na ruim twee maanden dat het niet doorging. Sommigen zeggen zich gegijzeld te voelen, omdat het voornemen was uitgesproken tijdens een besloten vergadering. Daarom mochten zij er maandenlang niet over praten met de betrokken agrariërs.

Wat de politieke consequenties zijn van de gebeurtenissen, is nog onduidelijk. In april kreeg een motie van afkeuring over Swifterbant-Zuid geen meerderheid in de raad. Inmiddels roepen sommige fracties om het aftreden van de wethouder. Anderen willen er on te record niets over zeggen zolang de stukken niet formeel openbaar zijn. Weer anderen willen eerst weten wat de stand van zaken rond de nieuwbouwwijk is, voordat ze consequenties trekken.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel