Gemeente Dronten heeft plannen voor 'kindcentrum'

DRONTEN • Ma 27 september 2021 | 9:30 • Maandag 27 september 2021 | 9:30

De gemeente Dronten wil een groot kindcentrum bouwen met daarin onder meer vijf basisscholen. Verder stelt de gemeente voor om de toeristenbelasting te verhogen. Die is al sinds 2012 ongewijzigd. Dit is te lezen in de nieuwe Programmabegroting 2022.

De vijf basisscholen in het centrum van Dronten (GBS De Schakel, PBS Aan Boord, KBS De Toekomst, OBS Aquamarijn en SBO De Driemaster) staan achter de geplande intensievere samenwerking. In het nieuwe kindcentrum komen verder voorschoolse educatie, een kinderopvang, de GGD, buitenschoolse opvang en een sportzaal. De gemeente heeft al onderzoek gedaan naar geschikte locaties, maar de definitieve plek moet nog worden aangewezen. Dit najaar zijn er gesprekken met omwonenden. De gemeenteraad zal dan eind van het jaar of begin volgend jaar besluiten nemen. Dan zal het ook duidelijk zijn hoeveel dit gaat kosten.

De gemeente schrijft in de begroting ook dat ze de nieuwbouw van de praktijkschool van het Almere College wil vervroegen. Aan het Stationsplein moet een praktijkschool komen die wordt gecombineerd met 60 huurappartementen voor jongeren en kwetsbare doelgroepen. De school zit nu aan de Educalaan.

Een verhoging van de toeristenbelasting
Vorig jaar gaven burgemeester en wethouders al aan dat ze de toeristenbelasting wilden verhogen naar 1,45 euro per persoon per nacht. Het tarief is al sinds 2012 95 eurocent per nacht. De gemeente laat ook onderzoeken of er vanaf 2023 verschillende tarieven kunnen komen. Er zou dan een basistarief van 1,45 euro gaan gelden voor campings, hotels, bungalowparken, vakantiewoningen en havens en een hoger tarief van 2 euro voor festivals. Dronten hoopt zo aan festivals als Defqon.1, Lowlands en Opwekking rond één miljoen euro extra te verdienen.

De belastingen die inwoners van de gemeente Dronten betalen, worden als het aan het aan de gemeente ligt volgend jaar niet extra verhoogd. Het gaat om de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Wel komt er een inflatiecorrectie, waardoor de gemeentelijke belastingen toch iets omhoog gaan.

Gemeente is financieel gezond
De gemeente is financieel gezond maar er moeten volgens wethouder Ton van Amerongen wel keuzes worden gemaakt om dit zo te houden. "Als we geen maatregelen nemen, hebben we op termijn namelijk een tekort van 3,9 miljoen." De gemeente heeft nog wel wat onzekerheden over bijvoorbeeld Rijksbijdragen die er mogelijk nog komen voor jeugdzorg en de effecten van de Omgevingswet die volgend jaar ingaat.
De algemene reserve van de gemeente ligt met 32,4 miljoen euro ruim boven de vastgestelde norm van 11,8 miljoen euro.

Geld voor nieuwe fietspaden
In de begroting wordt ook weer gesproken over een nieuwe fietsverbinding tussen Swifterbant en Dronten en een fietspad langs de Biddingweg. In totaal gaan de fietspaden 2,6 miljoen euro kosten. De provincie wil daarvan een groot deel betalen, namelijk 70 procent. De gemeente zou 780.000 euro zelf moeten bijpassen.

Online geboorte-aangifte en veranderingen rond het gratis huwelijk
In de begroting valt verder nog een aantal andere zaken op.
Dit zijn de meest opvallende:

- De gemeente wil de mogelijkheden onderzoeken van een chatfunctie en/of videobellen met inwoners.
- De gemeente wil meer producten digitaal aanbieden, bijvoorbeeld de aangifte van geboorte en overlijden.
- Het gratis huwelijk wordt mogelijk in de toekomst voltrokken door een medewerker burgerzaken en niet meer door een BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand)
- De gemeente wil de receptie niet langer fulltime bezetten.
- De gemeente wil de wegbermen minder intensief maaien.
- De gemeente wil de afschrijvingstermijn van speeltoestellen verlengen en minder spel- en sportmaterialen vervangen.
- De gemeente wil een lager onderhoudsniveau van de begraafplaats.

De gemeenteraad praat volgende maand over de begroting en stelt die naar verwachting op 4 november vast.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel