Inwoners Schokkerhaven willen dat kaart ontgasroutes aangepast wordt

NOORDOOSTPOLDER • Zo 7 november 2021 | 16:18 • Zondag 7 november 2021 | 16:18

Inwoners van Schokkerhaven hebben een brief aan de provincie geschreven waarin zij eisen dat er iets gedaan wordt aan het ontgassen van schepen voor hun deur op het Ketelmeer. Volgens de inwoners hebben zij daarvan nooit geweten.

Bij het schoonmaken van de tanks, het ontgassen, kunnen de vrijkomende stoffen in het water of op het land terechtkomen. Deze dampen/gassen behoren meestal tot de groep 'zeer zorgwekkende stoffen'. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen.

"Blijkbaar is er een kaartje dat er gewoon ontgast mag worden in dit gebied", legt Hans Roefs van de kopersvereniging Schokkerhaven uit. "Het merkwaardige is dat er niet ontgast mag worden onder de Ketelbrug en de Ramspolbrug maar wel hier bij deze bewoonde huizen."

De inwoners willen daarom dat de kaart wordt aangepast en dat er ter hoogte van Schokkerhaven een rode lijn komt waar niet ontgast mag worden. Ook willen ze dat de provincie gaat handhaven.

Gedeputeerde Cora Smelik gaf vorige week aan ook verbijsterd te zijn over het ontgassen vlak voor de Flevolandse kust. Toch is handhaven, ondanks het feit dat er een verbod op ontgassen is ingesteld door de provincie, vrijwel onmogelijk.

"Het verbod is een verordening die gaat over Rijkswateren en daar hebben wij geen bevoegdheid om te controleren en ook beschikken we niet over de meetapparatuur", legt Smelik uit. Wel geeft de gedeputeerde aan dat dit probleem snel moet worden opgelost.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel