Door lage vaccinatiegraad extra focus van ministerie op Almere, Lelystad en Urk

FLEVOLAND • Wo 8 december 2021 | 18:15 • Woensdag 8 december 2021 | 18:15

Almere, Lelystad en Urk hebben een dusdanig lage vaccinatiegraad dat er extra focus op deze gemeenten komt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gemeentebesturen hebben volgens het ministerie hierover een brief gekregen met daarin het plan van aanpak hoe de Rijksoverheid de prikbereidheid omhoog wil krijgen.

Almere, Lelystad en Urk maken onderdeel uit van een top-30 van gemeenten waar het intensiveren van de vaccinatiecampagne het verschil nog kan maken, zo schrijft het ministerie. Naast een lage prikbereidheid kenmerken deze 30 gemeenten zich door een (relatief) hoog aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 en een hoge besmettingsgraad.

Of er hele concrete nieuwe voorstellen in het plan van aanpak zitten is nog onduidelijk. Het ministerie zegt het plan nu eerst met de 30 gemeenten te hebben gedeeld. Vermoedelijk wordt volgende week de Tweede Kamer geïnformeerd. Dit zal gebeuren na de eerstvolgende persconferentie van demissionair minister-president Rutte en demissionair minister De Jonge. De drie Flevolandse gemeenten hebben nog niet gereageerd op vragen van Omroep Flevoland over de brief van het ministerie.

Ondersteunen van wat nu al gedaan wordt
Het ministerie zegt over het plan van aanpak: "Het gaat vooral om het ondersteunen van de aanpak die de GGD'en op dit moment al hebben in de betreffende gemeenten en wijken. En het gaat om het versterken van de verbindingen tussen de GGD'en en het netwerk van gemeenten binnen het sociaal domein. Essentie is vanuit het ministerie ondersteunen van wat er allemaal al lokaal gebeurt op het gebied van fijnmazig vaccineren, laagdrempelig testen en informeren en attenderen."

De lokale aanpak van de de GGD uit zich in Flevoland op verschillende manieren. Op Urk zijn sinds een ruime maand de huisartsen aan de slag gegaan met het vaccineren. Op die manier wordt op Urk maatwerk geleverd. Volgens de GGD is er in Lelystad en Almere de afgelopen maanden voorlichting via straatcampagnes gegeven en konden mensen zich dan ook meteen laten prikken. De komende periode gaat de GGD in Lelystad in samenwerking met een aantal maatschappelijke organisaties opnieuw voorlichting geven over het belang van vaccinaties. Ook dan zal het mogelijk zijn om je ter plekke te laten vaccineren. Ook is het mogelijk om je in de ziekenhuizen in Lelystad en Almere te laten vaccineren bij een pop-up-locatie van de GGD.

Binnen Flevoland heeft Urk de laagste vaccinatiegraad. 32 procent van alle achttienplussers is er volledig gevaccineerd, dat wil zeggen twee keer geprikt. Lelystad zit op 74 procent, en Almere daar net boven op 75 procent. Noordoostpolder, Zeewolde en Dronten zitten daar weer boven, met respectievelijk 79, 80 en 83 procent volledig gevaccineerde achttienplussers. Procentueel gezien zijn dus de meeste Urkers ongevaccineerd, maar in absolute aantallen zijn natuurlijk meer Almeerders ongevaccineerd. De cijfers zijn de meest recente van 28 november. De getallen zijn mogelijk niet helemaal compleet, maar dit geldt ook voor alle andere gemeenten en provincies.

Van alle Flevolanders die achttien jaar of ouder zijn, heeft volgens de meest recente cijfers 77 procent een eerste prik gehad. 75 procent van alle Flevolandse achttienplussers is volledig gevaccineerd (twee prikken). De veiligheidsregio Flevoland heeft samen met Rotterdam-Rijnmond van alle 25 regio's de laagste vaccinatiegraad.

Impuls werd vorige maand al aangekondigd
De extra impuls voor de 30 gemeenten werd door Hugo de Jonge al aangekondigd in de persconferentie van 12 november: "We blijven daarom alles op alles zetten om mensen te bereiken in de wijken waar de vaccinatiegraad te laag is. De GGD's en de huisartsen doen daar echt al fantastisch werk. En daar bouwen we de komende tijd op verder. In de 30 gemeenten waar de besmettingsgraad het hoogst is, en de vaccinatiegraad het laagst geven we die aanpak een extra impuls. We willen in gesprek met de twijfelaars. Met de mensen die vandaag niet naar deze persconferentie kijken. Met de mensen die het vaccin nog niet aandurfden. Met íédereen die nog niet gevaccineerd is. We blijven vragen beantwoorden, desinformatie weerleggen, en vooral: we blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk. Deur voor deur. Arm voor arm."

Na de persconferentie bleef het tot voor kort onduidelijk welke Flevolandse gemeenten precies vertegenwoordigd zijn in de groep van 30. Ook kon het ministerie lange tijd niet zeggen wanneer het plan van aanpak klaar was.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel