Volgend jaar beslist nieuw kabinet over Lelystad Airport

LELYSTAD • Wo 15 december 2021 | 15:10 • Woensdag 15 december 2021 | 15:10

Het nieuwe kabinet neemt volgend jaar een besluit over de opening van Lelystad Airport. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord, dat woensdagmiddag in Den Haag is gepresenteerd.

De coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 zegt dat het nu nog geen besluit kan nemen, omdat eerst duidelijk moet zijn wat de situatie is rond Schiphol. De nationale luchthaven beschikt niet over een natuurvergunning en moet mogelijk tot twintig procent van het aantal vliegbewegingen schrappen om aan de normen voor de uitstoot van stikstof te voldoen. Hierbij is er een verband met Lelystad Airport, omdat in de concept-natuurvergunning voor Lelystad de stikstofuitstoot aan die van Schiphol is gekoppeld.

Het regeerakkoord zegt over de luchtvaart dat het de knooppuntfunctie (hub-functie) van Schiphol wil behouden, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. "Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub-functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen", staat in het regeerakkoord te lezen.

Stikstofprobleem
De luchtvaart moet in elk geval een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide en stikstofoxide. De CO2 uitstoot moet terug met zestig procent in 2030, die van stikstofoxide wordt ook versneld teruggebracht en moet in 2030 zijn gerealiseerd. Voor klimaat en de aanpak van stikstof worden fondsen van totaal 60 miljard euro opgezet. Maatregelen worden deels gefinancierd door een verhoging van de belasting op vliegtickets.

De aanpak van het stikstofprobleem in Nederland is één van de belangrijkste prioriteiten van het kabinet. Het probleem is al bekend sinds de Raad van State in mei 2019 bepaalde dat de regels voor de compensatie van de stikstofuitstoot (de Programmatische Aanpak Stikstof, kortweg PAS) juridisch rammelden. Het vorige kabinet heeft het in 2020 niet kunnen oplossen. Na de val van Rutte III werd het onderwerp door de Tweede kamer controversieel verklaard. Dat gold ook voor elk besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Komend voorjaar verdere uitwerking
Het kabinet werkt het stikstofprobleem en andere onderwerpen als de woningmarkt en landbouw uit in aparte beleidsprogramma's. De nieuwe regering zal volgens informateur Wouter Koolmees (D66) pas komend voorjaar met een nadere uitwerking komen, die vervolgens met de Tweede Kamer wordt besproken. Het nieuwe kabinet wil ruimte bieden aan meer discussie met de Kamer. Zo kan de oppositie meer dan voorheen met alternatieve voorstellen komen.

Actiegroepen doen oproep aan kabinet
De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) doen een oproep aan het kabinet om Lelystad Airport vooral niet te openen. “We roepen Kabinet en Kamer op tot intelligent nadenken over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. En daarbij het welzijn van burgers en hun leefomgeving centraal te stellen. De luchtvaart is er voor Nederland en niet andersom", zegt Leon Adegeest in een persbericht.

In een reactie zegt Royal Schiphol Group dat het coalitieakkoord ruimte wil bieden aan de combinatie van Schiphol en Lelystad. Dat komt overeen met de koers die het vorige kabinet met steun van de Kamer heeft uitgezet in de Luchtvaartnota, de visie tot 2040.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel