Floriade schoof ambitieus afvalplan aan de kant voor simpelere versie 

ALMERE • Wo 29 december 2021 | 16:05 • Woensdag 29 december 2021 | 16:05

Een ambitieus plan waarin staat hoe tijdens de Almeerse Floriade omgegaan kan worden met afval is door de organisatie van het evenement grotendeels aan de kant geschoven. Uiteindelijk is gekozen voor een stuk eenvoudigere variant. Opvallend is dat daarin nog maar weinig terug te vinden is over duurzaamheid en vernieuwing, onderwerpen die juist het uitgangspunt van de wereldtuinbouwtentoonstelling zijn.

Ieder evenement is verplicht om bij de gemeente aan te geven op welke manier er wordt omgegaan met de verwerking van afval. In zo'n plan staat bijvoorbeeld hoe wordt voorkomen dat er zwerfafval in de natuur terecht komt en hoe verschillende soorten afval goed van elkaar worden gescheiden.

De Floriade schakelde voor het afvalplan in eerste instantie het Almeerse bureau CAPH in. CAPH schreef een uitgewerkt voorstel van 17 pagina's. Daarin staat niet alleen hoe tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling met afval wordt omgegaan, maar ook wat er tijdens de bouw- en afbraakfase moet gebeuren.

Slimme prullenbakken
In het oorspronkelijke plan is een grote rol weggelegd voor het verzamelen van data, waardoor het duidelijk wordt hoe de verschillende afvalstromen lopen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van prullenbakken die bijhouden hoe vol ze zijn. Die data kan vervolgens worden gebruikt om te bepalen wanneer containers geleegd moeten worden.

Ook is een grote rol weggelegd voor een Waste Experience Center. Dat is een gebouw op het terrein waar bezoekers van de Floriade kunnen zien wat allemaal mogelijk is qua hergebruik van afval.

Maar bij de aanvraag van de evenementenvergunning is door de Floriade uiteindelijk een ander plan ingediend. Dit telt geen 17, maar nog maar 4 pagina's. Van een Waste Experience Center of slimme prullenbakken is geen sprake meer. Het is een stuk minder gedetailleerd dan de eerste variant.

'Inmiddels andere insteek'
Het verschil tussen de twee plannen was eind vorige maand voor de PVV aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Die vragen zijn inmiddels beantwoord. Het klopt dat het oorspronkelijke plan van CAPH niet volledig door de Floriade is overgenomen, zo is de reactie.

Het college zegt dat er inmiddels voor een andere insteek is gekozen. Ingezet wordt nu op het zo min mogelijke produceren van afval op het Floriadeterrein. Dit in plaats van te kijken hoe het aanwezige afval zo vernieuwend en duurzaam mogelijk opgeruimd kan worden.

De mening van de PVV dat het ingediende afvalplan geen enkel element bevat dat aantrekkingskracht op potentiële bezoekers uitoefent, zegt het college niet te delen. "Wij hebben van de Floriade BV vernomen dat de thematiek of elementen daarvan zichtbaar zullen zijn op de Floriade Expo 2022." Het college geeft niet aan op wat voor manier dat dan gaat gebeuren.

CAPH heeft bij Floriade-wethouder Jan Hoek zorgen geuit over de gang van zaken. Of dat alsnog resulteert in een aangepast plan is niet duidelijk.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel