Schiphol: overheid handelt 'absurd' rond Lelystad Airport 

LELYSTAD • Ma 7 maart 2022 | 14:50 • Maandag 7 maart 2022 | 14:50

'Absurd.' Zo omschrijft de Schiphol Group het handelen van de overheid rond Lelystad Airport. De eigenaar van het vliegveld in Lelystad kreeg vandaag te horen dat een belangrijke stikstofberekening is afgekeurd. Daar zegt Schiphol verbaasd over te zijn.

"Lelystad Airport heeft destijds bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te goeder trouw een melding gedaan, op basis van de toen geldende voorschriften van de Rijksoverheid." Het Programma Aanpak Stikstof maakte het mogelijk om bij projecten die stikstof uitstoten slechts een melding daarvan te doen. Een uitspraak van de Raad van State in mei 2019 maakte daar een eind aan. Sindsdien gelden strengere eisen.

Stikstofuitstoot
Bedrijven die al vóór de uitspraak van de Raad van State een melding hebben gemaakt, kunnen alsnog een beroep doen op de oude procedure. De meldingen worden dan wel getoetst. In het geval van Lelystad Airport komt daaruit nu naar voren dat er geen akkoord wordt gegeven. De oorspronkelijke aanvraag verschilt te veel met de werkelijke situatie, zo constateert het Ministerie van LNV.

In de PAS-melding uit 2019 kwam de hoogst mogelijke stikstofdepositie uit op 0,59 mol/ha/jaar, op Natura 2000-gebied de Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van 4,12 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied het Naardermeer.

'Gedraai'
Schiphol reageert als volgt: "Het is absurd dat de overheid Lelystad Airport op een lijst met collectief te legaliseren meldingen zet, vervolgens de regels aanpast en dan Lelystad weer van deze lijst haalt."

Het bedrijf zegt ondanks de tegenslag door te gaan met het proces om Lelystad open te krijgen. "Royal Schiphol Group blijft, in lijn met het regeerakkoord, werken aan een vergunbare situatie en de openstelling van Lelystad Airport."

Ook de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, benadrukt dat de opening van het vliegveld nog niet van de baan is. Het is aan Lelystad Airport om nu aan te tonen dat de uitstoot van stikstof door vliegtuigen gecompenseerd kan worden. Bijvoorbeeld door in de omgeving landbouwbedrijven op te kopen.

In zo'n geval kan het vliegveld alsnog aanspraak maken op de benodigde natuurvergunning. "In overleg met de luchthaven zal bekeken worden hoe en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden, al dan niet in de lopende vergunningaanvraag van 10.000 vliegtuigbewegingen."

Provincie ziet nu geen rol weggelegd
Schiphol moet voor Lelystad Airport de stikstof zien te vinden in de omgeving van de luchthaven. Daarvoor is overleg nodig met de provincie. Maar die ziet voorlopig nog geen rol voor zichzelf weggelegd: "De Schiphol Group is nu aan zet. Wij hebben al eerder gezegd dat Lelystad Airport op het bordje ligt van het Rijk, niet van ons. Het is niet zo dat wij nu zomaar stikstofruimte beschikbaar hebben."

"Het is van belang dat er nu een vergunningsaanvraag van de Schiphol Group komt, omdat het niet via een PAS-melding gaat lukken", aldus de woordvoerder van Gedeputeerde Harold Hofstra.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel